• เลิฟลี่ ฮอลิเดย์ ทัวร์ จำกัด LOVELY HOLIDAY TOUR

  • เลิฟลี่ ฮอลิเดย์ ทัวร์ จำกัด LOVELY HOLIDAY TOUR

  • เลิฟลี่ ฮอลิเดย์ ทัวร์ จำกัด LOVELY HOLIDAY TOUR

  • เลิฟลี่ ฮอลิเดย์ ทัวร์ จำกัด LOVELY HOLIDAY TOUR

  • เลิฟลี่ ฮอลิเดย์ ทัวร์ จำกัด LOVELY HOLIDAY TOUR

โปรแกรมทัวร์ลาว หลวงพระบาง

โปรแกรมทัวร์ลาว หลวงพระบาง เที่ยวลาว อาทิ เวียงจันท์ หลวงพระบาง หรือ เมืองลาว อื่น ๆ หรือการเดินทางแบบหมู่คณะ กรุ๊ปทัวร์ กรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยว ดูงาน สัมนา ที่ประเทศลาว ในราคาและบริการคุณภาพ เที่ยวลาว อาทิ เวียงจันท์ หลวงพระบาง หรือ เมืองลาว อื่น ๆ หรือการเดินทางแบบหมู่คณะ กรุ๊ปทัวร์ กรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยว ดูงาน สัมนา ที่ประเทศลาว ในราคาและบริการคุณภาพ

ธันวาคม 2566-เมษายน 2567

ราคาเริ่ม 14,999.

Highlights

พระราชวังเก่า วัดเชียงทอง ถ้ำติ่ง • น้ำตกตาดกวางสี น้ำตกแก้วมงคล วัดวิชุน วัดเชียงทอง น้ำตกตาดกวางสี นั่งรถไฟความเร็วสูง ล่องเรือดูแม่น้ำซอง บลูลากูน ใส่บาตรข้าวเหนียว • วัดแสน • บ้านผานม • นั่งรถไฟความเร็วสูงลาว-จีนไปวังเวียง • ถ้ำนางฟ้า • บลูลากูน • ล่องเรือชมแม่น้ำซอง

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

ตุลาคม 2566-มกราคม 2567

ราคาเริ่ม 9,888.-

Highlights

เวียงจันทน์-ประตูชัย-พระธาตุหลวงเวียงจันทน์- รถไฟด่วนลาว-จีน EMU-หลวงพระบาง หลวงพระบาง-พระราชวังเก่าหลวงพระบาง-หอพระบาง-น้ำตกตาดกวางสี-พระธาตุพูสี ตักบาตรข้าวเหนียว วัดเชียงทอง-วัดวิชุนราช-รถไฟด่วน EMU-วังเวียง-ถ้ำปูคำ- บลูลากูน –แม่น้ำซอง

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

ธันวาคม 2566-เมษายน 2567

ราคาเริ่ม 12,999.

Highlights

ประตูชัย • พระธาตุหลวง • ร้านหัตถกรรม • สถานีรถไฟความเร็วสูง • หลวงพระบาง • ชมพระอาทิตย์ตกพระธาตุภูษี • ตลาดมืด ใส่บาตรข้าวเหนียว • วัดเชียงทอง • น้ำตกตาดกวางสี • พระราชวังเก่า • นั่งรถไฟความเร็วสูง-วังเวียง ล่องเรือดูแม่น้ำซอง • บลูลากูน • ถ้ำนางฟ้า

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

ตุลาคม-ธันวาคม 2566

ราคาเริ่ม 13,990.-

Highlights

ด่านพรมแดนช่องเม็ก-ปากเซ-ปราสาทหินวัดพู -วัดพูสะเหลา ปากเซ - น้ำตกหลี่ผี – น้ำตกคอนพะเพ็ง – ปากเซ ปากเซ – ตลาดดาวเรือง - น้ำตกตาดฟาน – น้ำตกตาดเยือง –ไร่กาแฟ– ด่านช่องเม็ก – อิสระ ช้อปปิ้ง DUTY FREE

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

พฤศจิกายน 2566 - มีนาคม 2567

ราคาเริ่ม 14,888.-

Highlights

บลูลากูน - สะพานสีฟ้า - สถานีรถไฟความเร็วสูงวังเวียง - หลวงพระบาง ตักบาตรข้าวเหนียว – ตลาดเช้า - น้ำตกตาดกวางสี - น้ำตกตาดแก้ว – คาเฟ่สวนพูนสุข - ตลาดมืดหลวงพระบางเที่ยววัดหลวงพระบาง – พระราชวัง - คาเฟ่ Joma

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

กรกฏาคม- ตุลาคม 2566

ราคาเริ่ม 13,999.-

Highlights

เวียงจันทน์-พระธาตุหลวงเวียงจันทน์-ประตูชัย-วังเวียง - ถ้ำปูคำ -บลูลากูน -ถ้ำนางฟ้า วังเวียง – รถไฟด่วน EMU - หลวงพระบาง -วัดเชียงทอง – พระราชวังเก่าหลวงพระบาง –หอพระบาง -ตลาด NightMarket น้ำตกตาดกวางสี - วัดวิชุนราช- พระธาตุพูสี ตักบาตรข้าวเหนียว – ตลาดเช้า

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

ตุลาคม 2566-มีนาคม 2567

ราคาเริ่ม 8,999.-

Highlights

เวียงจันทน์ ไหว้พระขอพรที่ พระธาตุหลวง วัดสีเมือง วังเวียง หลวงพระบาง เมืองมรดกโลก น้ำตกตาดกวางสี พระราชวังหลวงพระบาง วัดวิชุลราช พระธาตุพูสี ตักบาตรข้าวเหนียวที่หลวงพระบาง วัดเชียงทอง พิเศษ!! เปิดประสบการณ์นั่งรถไฟฟ้าความเร็วสูง วังเวียง-หลวงพระบาง

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

Company Details

บริษัท เลิฟลี่ฮอลิเดย์ทัวร์ จำกัด
นนท์ณิชา บางใหญ่ 2 (Nonnicha Bangyai 2) 79/128 หมู่12 ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140 11140 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/09882 phone:02 102 3148

Lovely Holiday tour Co.,Ltd
Nonnicha Bangyai2 79/128 Moo 12 District Bang Mae Nang Bang Yai District, Nonthaburi Province 11140 license no.11/09882

phone:02 102 3148
089-242-2182 คุณดาด้า LineID: 0892422183
090-991-5195 คุณนก Line ID:noksmile1148
:095-950-1754 คุณอุ๊ Line ID:0959501754
063-951-2789 คุณโอ๊ต LineID:rkalavit3899
095-913-8744 คุณเจ Line ID:095-913-8744
0886978249 คุณแอร์ Line ID:Diamond.NJ4289
iloveholidays97@gmail.com
http://www.lovelyholidaystour.com/

CONTACT INFO

Like us on Facebook

บริษัท เลิฟลี่ ฮอลิเดย์ ทัวร์ จำกัด
LOVELY HOLIDAY TOUR CO.,LTD.
ใบอนุญาตเลขที่ 11/09882

บริษัท เลิฟลี่ ฮอลิเดย์ ทัวร์ จำกัด LOVELY HOLIDAY TOUR CO.,LTD.ใบอนุญาตเลขที่ 11/09882

☎:02 102 3148 ☎:089-242-2182 คุณดาด้า Line ID:0892422183 ☎:090-991-5195 คุณนก Line ID:noksmile1148 ☎:Tel 0886978249 คุณแอร์ Line ID:Diamond.NJ4289 ☎:095-950-1754 คุณอุ๊ Line ID:0959501754 ☎:062-452-1545 คุณโอ๊ต Line ID:rkalavit3899 ☎:095-913-8744 คุณเจ Line ID:095-913-8744 |Designed by Dada Lovely Holiday Tour