• เลิฟลี่ ฮอลิเดย์ ทัวร์ จำกัด LOVELY HOLIDAY TOUR

  • เลิฟลี่ ฮอลิเดย์ ทัวร์ จำกัด LOVELY HOLIDAY TOUR

  • เลิฟลี่ ฮอลิเดย์ ทัวร์ จำกัด LOVELY HOLIDAY TOUR

  • เลิฟลี่ ฮอลิเดย์ ทัวร์ จำกัด LOVELY HOLIDAY TOUR

  • เลิฟลี่ ฮอลิเดย์ ทัวร์ จำกัด LOVELY HOLIDAY TOUR

โปรแกรมทัวร์ลาว หลวงพระบาง

โปรแกรมทัวร์ลาว หลวงพระบาง เที่ยวลาว อาทิ เวียงจันท์ หลวงพระบาง หรือ เมืองลาว อื่น ๆ หรือการเดินทางแบบหมู่คณะ กรุ๊ปทัวร์ กรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยว ดูงาน สัมนา ที่ประเทศลาว ในราคาและบริการคุณภาพ เที่ยวลาว อาทิ เวียงจันท์ หลวงพระบาง หรือ เมืองลาว อื่น ๆ หรือการเดินทางแบบหมู่คณะ กรุ๊ปทัวร์ กรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยว ดูงาน สัมนา ที่ประเทศลาว ในราคาและบริการคุณภาพ

มิถุนายน-ตุลาคม 2567

ราคาเริ่ม 14,999.

Highlights

พระธาตุภูษี ช้อปปิ้งตลาดมืด พระราชวังเก่า บ้านช่างฆ้อง ล่องเรือชมวิวทิวทัศน์สองฝั่งแม่น้ำโขงสู่ ถ้ำติ่ง ซึ่งเป็นถ้ำอยู่บนหน้าผาริมแม่น้ำโขง น้ำตกตาดกวางสี (Kuang Xi Waterfall)ใส่บาตรข้าวเหนียว • ตลาดเช้า • วัดเชียงทอง • นั่งรถไฟความเร็วสูงลาว-จีนไปวังเวียง • ถ้ำนางฟ้า • ล่องเรือชมแม่น้ำซอง • ตลาดกลางคืน

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

มิถุนายน-กันยายน 2567

ราคาเริ่ม 15,883.-

Highlights

ประตูชัย-พระธาตุหลวงเวียงจันทน์- รถไฟด่วนลาว-จีน EMU-หลวงพระบาง พระราชวังเก่าหลวงพระบาง-หอพระบาง น้าตกตาดกวางสี-พระธาตุพูสี ตักบาตรข้าวเหนียว-ตลาดเช้า-วัดเชียงทอง-วัดวิชุนราช-รถไฟด่วน EMU -วังเวียง - ถ้าปูคา บลูลากูน – แม่น้าซอง

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

มิถุนายน-ตุลาคม 2567

ราคาเริ่ม 11,999.

Highlights

พระธาตุหลวง สถานีรถไฟความเร็วสูง • หลวงพระบาง • ตลาดมืด ใส่บาตรข้าวเหนียว • วัดเชียงทอง • ตลาดเช้า พระธาตุภูษี • พระราชวังเก่า • น้ำตกตาดกวางสี • นั่งรถไฟความเร็วสูง-วังเวียง ล่องเรือดูแม่น้ำซอง • ถ้ำนางฟ้า • ร้านปลอดภาษี • ด่านเวียงจันทน์ สะพานมิตรภาพ

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

มิถุนายน-กันยายน 2567

ราคาเริ่ม 15,883.-

Highlights

ประตูชัย-พระธาตุหลวงเวียงจันทน์ หอพระแก้ว –วัดศรีเมือง-ถนนคนเดินริมโขงเวียงจันทน์ เวียงจันทน์ –ศูนย์หัตถกรรมเครื่องเงิน - เมืองเฟือง – วัดสินชัย – แพริมน้าลีก เมืองเฟือง-ตักบาตรริมน้าบนแพ -วังเวียง – บลูลากูน-ถ้าปูคา

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

มิถุนายน-กันยายน 2567

ราคาเริ่ม 13,999.-

Highlights

วัดพูจาปาสัก หรือ เป็นพิพิธภัณฑ์ ที่สาคัญที่สุดในจาปาสัก วัดพูสะเหลา น้าตกหลี่ผี นาท่านนั่งเรือข้ามแม่น้าโขง + นั่งรถสองแถว ชมความงามและความมหัศจรรย์ของน้าตกหลี่ผี น้าตกคอนพะเพ็ง ชมความยิ่งใหญ่ของน้าตกที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียอาคเนย์ ปากเซ – ตลาดดาวเรือง - น้าตกตาดฟาน – น้าตกตาดเยือง

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

มิถุนายน-กันยายน 2567

ราคาเริ่ม 16,883.-

Highlights

รถไฟด่วนลาว จีน EMU หลวงพระบาง ตักบาตรข้าวเหนียว พระธาตุพูสี น้าตกตาดกวางสี วัดเชียงทอง-รถไฟด่วน EMU วังเวียง ล่องแม่น้าซอง ถ้าปูคา บลูลากูน ถ้านางฟ้า เมืองเฟือง แพน้าลึก ถ้าปูคา – บลูลากูน - ถ้านางฟ้า – เมืองเฟือง

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

มิถุนายน-กันยายน 2567

ราคาเริ่ม 18,999.-

Highlights

พระธาตุหลวงเวียงจันทน์ ประตูชัย-วัดศรีเมือง–เมืองเฟือง เมืองเฟือง-ตักบาตรริมน้าบนแพ –วังเวียง บลูลากูน-ถ้านางฟ้า –ล่องแม่น้าซอง วังเวียง-รถไฟด่วน EMU-หลวงพระบาง-น้าตกตาดกวางสี-พระธาตุพูสี ตลาดมืดNightMarket ตักบาตรข้าวเหนียว -ตลาดเช้า –วัดเชียงทอง

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

มิถุนายน-ตุลาคม 2567

ราคาเริ่ม 14,888.-

Highlights

ชมเมืองมรดกโลก น าตกตาดกวางสี พระราชวังหลวงพระบาง วัดวิชุนราช พระธาตุพูสี ตักบาตรข้าวเหนียวที่หลวงพระบาง วัดเซียงทอง ช้อปปิ้งตลาดมืดหลวงพระบาง ไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ พระธาตุหลวง วัดสีเมือง ล่องเรือแม่น้ำซอง

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

Company Details

บริษัท เลิฟลี่ฮอลิเดย์ทัวร์ จำกัด
นนท์ณิชา บางใหญ่ 2 (Nonnicha Bangyai 2) 79/128 หมู่12 ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/09882 phone:02 102 3148

Lovely Holiday tour Co.,Ltd
Nonnicha Bangyai2 79/128 Moo 12 District Bang Mae Nang Bang Yai District, Nonthaburi Province 11140 license no.11/09882

phone:02 102 3148
089-242-2182 คุณดาด้า LineID: 0892422183
090-991-5195 คุณนก Line ID:noksmile1148
:095-950-1754 คุณอุ๊ Line ID:0959501754
063-951-2789 คุณโอ๊ต LineID:rkalavit3899
095-913-8744 คุณเจ Line ID:095-913-8744
0886978249 คุณแอร์ Line ID:Diamond.NJ4289
iloveholidays97@gmail.com
http://www.lovelyholidaystour.com/

CONTACT INFO

Like us on Facebook

บริษัท เลิฟลี่ ฮอลิเดย์ ทัวร์ จำกัด
LOVELY HOLIDAY TOUR CO.,LTD.
ใบอนุญาตเลขที่ 11/09882

บริษัท เลิฟลี่ ฮอลิเดย์ ทัวร์ จำกัด LOVELY HOLIDAY TOUR CO.,LTD.ใบอนุญาตเลขที่ 11/09882

☎:02 102 3148 ☎:089-242-2182 คุณดาด้า Line ID:0892422183 ☎:090-991-5195 คุณนก Line ID:noksmile1148 ☎:Tel 0886978249 คุณแอร์ Line ID:Diamond.NJ4289 ☎:095-950-1754 คุณอุ๊ Line ID:0959501754 ☎:062-452-1545 คุณโอ๊ต Line ID:rkalavit3899 ☎:095-913-8744 คุณเจ Line ID:095-913-8744 |Designed by Dada Lovely Holiday Tour