• Lovely Holiday Tour and I Love Holiday

  • Lovely Holiday Tour and I Love Holiday

  • Lovely Holiday Tour and I Love Holiday

  • Lovely Holiday Tour and I Love Holiday

  • Lovely Holiday Tour and I Love Holiday

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า นาโกย่า เกียวโต ทาคายามา ที่ดีที่สุด โปรโมชั่นทั่วญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก

ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูกสุดคุ้ม ที่มีแพคเกจเที่ยวญี่ปุ่นครบทุกเส้นทางสุดประทับใจ บินดี กินหรู พักสบาย เที่ยวสนุก ราคาถูกกว่าไปเอง ครบทุกเส้นทางฮิตในญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็น โตเกียว โอซาก้า ฮอกไกโด และเส้นทางอื่นๆ ยอดนิยม ให้คุณเลือกเที่ยว ครบทุกเทศกาล ทั้งปี

พฤษภาคม-มิถุนายน 2567

ราคาเริ่ม 55,999.-

Highlights

วัดคินคะคุจิ• ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ• เทศกาลประดับไฟ นาบานาโนะซาโตะ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ • เมืองทาคายาม่า • ถนนเมืองเก่าซันมาจิ • สะพานนาคะบาช เส้นทางอัลไพน์ทาเทยาม่า -คุโรเบะ • เขาทาเทยาม่า • ก าแพงหิมะ • เขื่อนคุโรเบะ • อิออน มอลล์

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

เมษายน 2567

ราคาเริ่ม 45,999.-

Highlights

ชินไซบาชิ – ตลาดคุโรมง - คิโยมิสึ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า – เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ สวนดอกไม้ริมทะเลสาบฮามานะ – โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท - หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค ทะเลสาบคาวากูจิโกะ – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – อูเอโนะ - ชินจุกุ

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

พฤษภาคม 2567

ราคาเริ่ม 26,888.-

Highlights

ไฮไลท์!! อลังการไฟล้านดวง ณ หมูบ้านนาบานะ โนะ ซาโตะ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัดหลวงพ่อโตแห่งเมืองนารา ณ วัดโทไดจิ เยือน ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ เสาโทริอิพันต้นแห่งเกียวโต สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ ศาลเจ้าเฮอัน สามสายน้ำศักดิ์สิทธิ์ แห่งเกียวโต ช้อปชิมตลาดปลาชื่อดังใจกลางโอซาก้า ตลาดคุโรมง

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

พฤษภาคม-ตุลาคม 2567

ราคาเริ่ม 39,990.-

Highlights

ฤดูกาลชมใบไม้เปลี่ยนสีที่คามิโคจิสุดว้าว!! เที่ยวหมู่บ้านชิราคาวาโกะ ชมเมืองเก่าทาคายาม่า ช้อปปิ้งชินไซบาชิ คามิโคจิ- หมู่บ้านชิราคาวาโกะ 4 ทาคายาม่า - ที่ท าการเก่าเมืองทาคายาม่า - เขตเมืองเก่าซนั มาชิซึจิ- เกียวโต -วดัคิโยมิสึ- พิธีชงชาญี่ปุ่น ชินไซบาชิ ปราสาทโอซาก้า – ตลาดปลาคุโรมง -ริงกุเอาท์เลต ็ -

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

พฤษภาคม-มิถุนายน 2567

ราคาเริ่ม 28,999.-

Highlights

เมืองนารา • วัดโทไดจิ • มิตซุยเอ้าท์เล็ต • เทศกาลประดับไฟนาบานาโนะ ซาโตะ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ • เมืองทาคายาม่า • ถนนเมืองเก่าซันมาชิซูจิ • สะพานนาคะบาชิ • อิออน มอลล์ เมืองเกียวโต • ศาลเจ้าเฮอัน • กิจกรรมท าถุงหอม • ช้อปป้ิงชินไซบาชิ• ท่าอากาศยานคันไซ

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

พฤษภาคม-มิถุนายน 2567

ราคาเริ่ม 45,999.-

Highlights

ย่านชินไซบาชิ – ตลาดคุโรงมง – วัดคิโยมิสึ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – คามิโคจิ – ทาคายาม่า เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ – สายอัลไพน์ทาเทยาม่า - คุโรเบะ เจแปนแอลป์ หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะอัคไค – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – ย่านช้อปปิ้งชินจุกุ

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

พฤษภาคม 2567

ราคาเริ่ม 31,888.-

Highlights

ไฮไลท์!! อลังการไฟล้านดวง ณ หมูบ้านนาบานะ โนะ ซาโตะ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัดหลวงพ่อโตแห่งเมืองนารา ณ วัดโทไดจิ เยือน ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ เสาโทริอิพันต้นแห่งเกียวโต สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ ศาลเจ้าเฮอัน สามสายน้ำศักดิ์สิทธิ์ แห่งเกียวโต

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

พฤษภาคม-มิถุนายน 2567

ราคาเริ่ม 38,999.-

Highlights

เมืองเกียวโต วัดคินคะคุจิ ศาลเจ้ายาซากะ • มิตซุยเอ้าท์เล็ต หมู่บ้านชิราคาวาโกะ • เมืองทาคายาม่า • สะพานนาคะบาชิ เมืองโทยาม่า เส้นทางอัลไพน์ทาเทยาม่า เขาทาเทยาม่า • ก าแพงหิมะ • เขื่อนคุโรเบะ • อิออนมอลล์ เทศกาลฟูจิ ชิบะซากุระ

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

พฤษภาคม-มิถุนายน 2567

ราคาเริ่ม 35,888.-

Highlights

ไฮไลท์!! สัมผัสกำแพงหิมะขนาดมหึมา ณ เทือกเขาแอลป์แห่งญี่ปุ่น เขื่อนคุโรเบะ เขื่อนยักษ์กั้นน้ำที่ใหญ่มหึมาที่สุดของประเทศญี่ปุ่น ชม หมู่บ้านมรดกโลกการันตีโดย UNESCO ณ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ ศาลเจ้าเฮอัน เมืองเก่าทาคายาม่า ฉายา Little Kyoto ณ ถนนซันมาจิซูจิ

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

พฤษภาคม-ตุลาคม 2567

ราคาเริ่ม 29,888.-

Highlights

ชม หมู่บ้านมรดกโลกการันตีโดย UNESCO ณ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ชม สะพานโทเก็ตสึเคียว ข้ามแม่น้ำโออิงาว่าบริเวณเชิงเขาอาราชิยาม่า ชม สวนป่าไผ่ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ ศาลเจ้าเฮอัน ประตูโทริอิยักษ์สีแดงตั้งอยู่ด้านหน้าของวัด

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

พฤษภาคม-มิถุนายน 2567

ราคาเริ่ม 48,999.-

Highlights

เมืองกิฟุ• หมู่บ้านชิราคาวาโกะ เมืองมัตสึโมโตะ • อุทยานคามิโคจิ เส้นทางอัลไพน์ทาเทยาม่า -คุโรเบะ • เขาทาเทยาม่า • ก าแพงหิมะ • เขื่อนคุโรเบะ เมืองนาโงย่า • ศาลเจ้าอสึตะ จิงกู • มิตซุย เอ้าท์เล็ท • ช้อปป้ิงย่านซาคาเอะ

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

พฤษภาคม-ตุลาคม 2567

ราคาเริ่ม 29,888.-

Highlights

ไฮไลท์ คามิโคจิ หุบเขาในฝันที่อยู่สูงขึ้นไปทางเหนือของเทือกเขาแอลป์ ญี่ปุ่น ชม หมู่บ้านมรดกโลกการันตีโดย UNESCO ณ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ ศาลเจ้าเฮอัน ประตูโทริอิยักษ์สีแดงที่ตั้งอยู่ด้านหน้าของวัด เยือน วัดคิโยมิสึเดระ วัดน้ำใส

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

พฤษภาคม-ตุลาคม 2567

ราคาเริ่ม 25,990.-

Highlights

ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - พิธีชงชาญี่ปุ่น - วัดคิโยมิสึ ถนนสายกาน้ำชา - อิออน มอลล์ เมืองนารา - วัดโทไดจิ - โอซาก้า - ดิวตี้ฟรี - ชินไซบาชิ อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล ตามอัธยาศัย ปราสาทโอซาก้า - ตลาดปลาคุโรมง - ริงกุเอ้าท์เล็ท

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

Company Details

บริษัท เลิฟลี่ฮอลิเดย์ทัวร์ จำกัด
นนท์ณิชา บางใหญ่ 2 (Nonnicha Bangyai 2) 79/128 หมู่12 ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140 11140 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/09882 phone:02 102 3148

Lovely Holiday tour Co.,Ltd
Nonnicha Bangyai2 79/128 Moo 12 District Bang Mae Nang Bang Yai District, Nonthaburi Province 11140 license no.11/09882

phone:02 102 3148
089-242-2182 คุณดาด้า LineID: 0892422183
090-991-5195 คุณนก Line ID:noksmile1148
:095-950-1754 คุณอุ๊ Line ID:0959501754
063-951-2789 คุณโอ๊ต LineID:rkalavit3899
095-913-8744 คุณเจ Line ID:095-913-8744
0886978249 คุณแอร์ Line ID:Diamond.NJ4289
iloveholidays97@gmail.com
http://www.lovelyholidaystour.com/

CONTACT INFO

Like us on Facebook

บริษัท เลิฟลี่ ฮอลิเดย์ ทัวร์ จำกัด
LOVELY HOLIDAY TOUR CO.,LTD.
ใบอนุญาตเลขที่ 11/09882

บริษัท เลิฟลี่ ฮอลิเดย์ ทัวร์ จำกัด LOVELY HOLIDAY TOUR CO.,LTD.ใบอนุญาตเลขที่ 11/09882

☎:02 102 3148 ☎:089-242-2182 คุณดาด้า Line ID:0892422183 ☎:090-991-5195 คุณนก Line ID:noksmile1148 ☎:Tel 0886978249 คุณแอร์ Line ID:Diamond.NJ4289 ☎:095-950-1754 คุณอุ๊ Line ID:0959501754 ☎:062-452-1545 คุณโอ๊ต Line ID:rkalavit3899 ☎:095-913-8744 คุณเจ Line ID:095-913-8744 |Designed by Dada Lovely Holiday Tour