• Lovely Holiday Tour and I Love Holiday

  • Lovely Holiday Tour and I Love Holiday

  • Lovely Holiday Tour and I Love Holiday

  • Lovely Holiday Tour and I Love Holiday

  • Lovely Holiday Tour and I Love Holiday

โปรแกรม คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า ราคาประหยัดสุดคุ้ม

คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า ภูเขาหิมะมังกรหยก นครคุนหมิง เมืองต้าหลี่ หมู่บ้านซีโจว วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย เจดีย์ 3 องค์ เมืองจงเตี้ยน “แชงกรีล่า” โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง เมืองโบราณแชงกรีล่า หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน วัดลามะซงจ้านหลิน เมืองโบราณลี่เจียง เขาหิมะมังกรหยก ชม IMPRESSION LIJIANG อุทยานน้ำหยก สวนสาธารณะเหยหลงถาน เมืองต้าหลี่ เมืองคุนหมิง ตำหนักทองจินเตี้ยน ดหยวนทง

พฤศจิกายน 2566- มีนาคม 2567

ราคาเริ่ม 26,999-

Highlights

เมืองต้าหลี่ • เมืองโบราณต้าหลี่• วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย • ผ่านชมเจดีย์สามองค์ • แชงกรีล่า • โค้งแรกแม่น้าแยงซีเกียง เมืองเก่าจงเตี้ยน วัดลามะซงจ้าหลิน ช่องแคบเสือกระโจน เมืองลี่เจียง สระมังกรดำ อุทยานมังกรหยก • น่ังกระเช้าขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก • โชว์ความประทับใจลี่เจี่ยง (โชว์จาง อี้โหม่ว) • ทะลสาบไป๋สุยเหอ • อุทยานน้าหยก

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

พฤศจิกายน 2566- มีนาคม 2567

ราคาเริ่ม 16,888.-

Highlights

ภูเขาหิมะมังกรหยก และ หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน ลี่เจียง เมืองมรดกโลก นั่งกระเช้าหยุนซานผิง อุทยานน้ำหยก ต้าหลี่ เมืองโบราณต้าหลี่ เจดีย์สามองค์ พิเศษชมโชว์สุดอลังการ IMPRESSION LIJIANG เมนูพิเศษ!! สุกี้ปลาแซลมอน

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

มกราคม -มิถุนายน 2567

ราคาเริ่ม 29,990.-

Highlights

เมืองต้าหลี่ – เจดีย์สามองค์แห่งวัดฉงเซิ่น วัดเจ้าแม่กวนอิม – เมืองแชงกรี-ล่า – เมืองโบราณแชงกรี-ล่า วัดซงจ้านหลิน – ช่องเขาเสือกระโจน – เมืองลี่เจียง – สระน้ำมังกรดำ – เมืองเก่าลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก – โชว์จางอี้โหม่ว – ทะเลสาบไป๋สุยเหอ – นั่งรถไฟความเร็วสูง ลี่เจียง-คุนหมิง

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

พฤศจิกายน 2566--เมษายน 2567

ราคาเริ่ม 23,990.-

Highlights

เมืองโบราณต้าหลี่ – วัดเจ้าแม่กวนอิม – เจดีย์สามองค์แห่งวัดฉงเซิ่น – เมืองแชงกรี-ล่า – เมืองโบราณแชงกรี-ล่า วัดซงจ้านหลิน – เมืองเต๋อซิง – วัดเฟยไหล เมืองลี่เจียง – ช่องเขาเสือกระโจน – สระน้ำมังกรดำ – เมืองเก่าลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก – โชว์จางอี้โหม่ว – ทะเลสาบไป๋สุยเหอ – เมืองโบราณซู้เหอ

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

พฤศจิกายน 2566- มีนาคม 2567

ราคาเริ่ม 23,999-

Highlights

เมืองโบราณต้าหลี่ ผ่านชมเจดีย์สามองค์ โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง – เมืองเก่าจงเตี้ยน (แชงกรีล่า) วัดซงจ้านหลิน ช่องแคบเสือกระโจน สระมังกรดำ – เมืองโบราณลี่เจียง (B/L/D) ภูเขาหิมะมังกรหยก ชมโชว์จางอี้โหมว IMPRESSION LIJIANG ทะเลสาบไป๋สุยเหอ – นั่งรถไฟความเร็วสูงไปเมืองคุนหมิง (B/L/D) เมืองคุนหมิง วัดหยวนทง

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

พฤศจิกายน 2566- มีนาคม 2567

ราคาเริ่ม 14,888.-

Highlights

ตื่นตาตื่นใจของแผ่นดินสีแดง ที่เมืองตงชวน ภูเขาเจี้ยวจื่อภูเขาหิมะแห่งเมืองคุนหมิง สวนน้ำตกคุนหมิง น้ำตกฝีมือมนุษย์ใหญ่ทีสุดในเอเชีย คุนหมิงวัดหยวนทง ตำหนักทอง เมืองโบราณกวนตู้ ช้อปปิ้งถนนคนเดิน เมนูพิเศษ!! สุกี้เห็ดรสเด็ด, อาหารกวางตุ้ง

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

มกราคม -เมษายน 2567

ราคาเริ่ม 24,990.-

Highlights

เมืองต้าหลี่ – เจดีย์สามองค์แห่งวัดฉงเซิ่น วัดเจ้าแม่กวนอิม – เมืองแชงกรี-ล่า – เมืองโบราณแชงกรี-ล่า วัดซงจ้านหลิน – ช่องเขาเสือกระโจน – เมืองลี่เจียง – สระน้ำมังกรดำ – เมืองเก่าลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก – โชว์จางอี้โหม่ว – ทะเลสาบไป๋สุยเหอ – นั่งรถไฟความเร็วสูง ลี่เจียง-คุนหมิง

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

พฤศจิกายน 2566- มีนาคม 2567

ราคาเริ่ม 24,999-

Highlights

เมืองต้าหลี่ • เมืองโบราณต้าหลี่• แชงกรีล่า • โค้งแรกแม่น้าแยงซีเกียง • เมืองเก่าจงเตี้ยน วัดลามะซงจ้าหลิน • ช่องแคบเสือกระโจน • เมืองลี่เจียง • สระมังกรดำ (เหยหลงถัน) • เมืองโบราณลี่เจียง อุทยานมังกรหยก • น่ังกระเช้าขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก • โชว์ความประทับใจลี่เจี่ยง (โชว์จาง อี้โหม่ว)

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

พฤศจิกายน 2566- มีนาคม 2567

24,900.-

Highlights

เมืองโบราณต้าหลี่ – วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกายต้าหลี่ แชงกรีล่า ช่องแคบเสือกระโจน - เมืองลี่เจียง - สระมังกรดำ (เหยหลงถัน) - เมืองโบราณลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก - นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก – โชว์ Impression Lijiang – ทะเลสาบไป๋สุ่ยเหอ – อุทยานน้ำหยก เมืองเก่าซู่เหอ เมืองลี่เจียง – นั่งรถไฟความเร็วสูงเข้าเมืองคุน

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

พฤศจิกายน 2566 -เมษายน 2567

ราคาเริ่ม 22,990.-

Highlights

ตำหนักทองจินเตี้ยน – สวนน้ำตกคุนหมิง – เมืองต้าหลี่ – เมืองเก่าต้าหลี่ วัดเจ้าแม่กวนอิม – เจดีย์สามองค์แห่งวัดฉงเซิ่น – เมืองแชงกรี-ล่า – ช่องเขาเสือกระโจน – เมืองโบราณแชงกรี-ล่า วัดซงจ้านหลิน – เมืองลี่เจียง – สระน้ำมังกรดำ – เมืองเก่าลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก – โชว์จางอี้โหม่ว – ทะเลสาบไป๋สุยเหอ – นั่งรถไฟความเร็วสูง ลี่เจียง-คุนหมิง วัดหยวนทง – ซุ้มประตูม้าทองและซุ้มประตูไก่หยก –

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

พฤศจิกายน 2566- มีนาคม 2567

25,990.-

Highlights

นั่งรถไฟความเร็วสูง 1 ขา, นั่งกระเช้าไฟฟ้าพิชิต "ภูเขาหิมะมังกรหยก" ช่องแคบเสือกระโจน - เมืองลี่เจียง - สระมังกรดำ ภูเขาหิมะมังกรหยก - นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก – โชว์ Impression Lijiang – ทะเลสาบไป๋สุ่ยเหอ – อุทยานน้ำหยก - ร้านยาบัวหิมะ - เมืองเก่าซู่เหอ เมืองลี่เจียง – นั่งรถไฟความเร็วสูงเข้าเมืองคุน

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

พฤศจิกายน 2566- มีนาคม 2567

29,990.-

Highlights

คุนหมิง – นั่งรถไฟความเร็วสูงคุนหมิง-ลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก – ทะเลสาบไป๋สุยเหอ – โชว์จางอี้โหม่ว – สระน้ำมังกรดำ – เมืองลี่เจียง ช่องเขาเสือกระโจน – วัดซงจ้านหลิน – เมืองแชงกรี-ล่า – เมืองโบราณแชงกรี-ล่า เมืองต้าหลี่ – เจดีย์สามองค์แห่งวัดฉงเซิ่น – วัดเจ้าแม่กวนอิม – เมืองเก่าต้าหลี่

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

มกราคม-เมษายน 2567

ราคาเริ่ม 24,990.-

Highlights

เมืองเก่าต้าหลี่ - เจดีย์สามองค์แห่งวันฉงเซิ่น - วัดเจ้าแม่กวนอิม - เมืองแชงกรี-ล่า - เมืองโบราณแชงกรี-ล่า วัดซงจ้านหลิน - ช่องเขาเสือกระโจน - เมืองลี่เจียง - สระน้ำมังกรดำ - เมืองเก่าลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก - โชว์จางอี้โหม่ว - อุทยานน้ำหยก - ทะเลบสาบไป๋สุยเหอ นั่งรถไฟความเร็วสูงคุนหมิง-ลี่เจี่ยง - เมืองคุนหมิง - สวนน้ำตกคุนหมิง -

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

โปรแกรมทัวร์จางเจียเจี้ยเที่ยวจีน ราคาประหยัดสุดคุ้ม

สะพานกระจก จางเจียเจี้ย เที่ยวจางเจียเจี้ย เมืองโบราณฟ่งหวง ชมโชว์จิ้งจอกขาว จัดกรุ๊ปทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์จางเจียเจี้ย เที่ยวครบ บินดี อาหารดี โปรโมชั่นราคาถูกทัวร์ลี่เจียง ชมภูเขาหิมะมังกรหยก ชมเมืองโบราณลี่เจียง ทัวร์เซี่ยงไฮ้ เที่ยวหังโจว ล่องทะเลสาบซีหู ช้อปปิ้ง ถนนโบราณเหอฟังเจี่ย ล่องเรือชม ตลาดน้ำโบราณถงหลี่ มรดกโลกแห่งเดียวในโลก ทัวร์กวางเจา ทัวร์จางเจียเจี้ย ภูเขาอวตาร ฟ่งหวง ทัวร์กุ้ยหลิน หลงเซิ่น หยางซั่ว โชว์หลิวซานเจีย และเส้นทางอื่นๆ ยอดนิยม ให้คุณเลือกเที่ยว ครบทุกเทศกาล ทั้งปี

พฤศจิกายน-ธันวาคม 2566

ราคาเริ่ม 23,999.-

Highlights

อู่หลิงซาน •หุบเขารอยแยกอู่หลิงซาน (รวมกระเช้า) •อู่หลง •อุทยานเขานางฟ้า•ห้องสมุด อวี๋โย่ว •ภัตตาคารริมผา เมืองอู่หลง • อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า • สะพานสวรรค์(น่ังรถอุทยาน+รถแบตเตอรี่+ ลิฟท์แก้ว) • ระเบียงแก้ว ต้าจู๋• แกะสลักหินต้าจู๋(รถแบตเตอรรี่) • ฉงชิ่ง • เมืองโบราณฉือสือโข่ว • ถนนคนเดินเจี้ยฟ่างเป่ย

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

พฤศจิกายน 2566-มีนาคม 2567

ราคาเริ่ม 25,999-

Highlights

เทียนเหมินซาน "ประตูสวรรค์" 1 ใน 4 ภูเขาที่สวยงามที่สุดของจีนท้าความเสียว.. แกรนด์แคนยอนสะพานกระจกใสที่สูงที่สุดในโลก! สวมแว่นตาVR4D สัมผัสบรรยากาศ 360 องศา ชมพิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย หน้าผาระเบียงแก้ว ถนนคนเดินซีปู้เจียช้อปปิ้งเมืองฉางซา

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

พฤศจิกายน 2566-มีนาคม 2567

ราคาเริ่ม19,999-

Highlights

นั่งรถไฟความเร็วสูงไปเมืองเฟิ่งหวง ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง – ชมแสงสีเมืองโบราณยามค่ำคืน เมืองฟูหรงเจิ้น(รวมล่องเรือ) – น้ำตกฟูหรงเจิ้น เทียนเหมินซาน– ทางเดินกระจก – ถ้ำประตูสวรรค์ – ตึกมหัศจรรย์ 72 ชั้น อุทยานจางเจียเจี้ย – เขาเทียนจื่อซาน (เขาอวตาร) โดยกระเช้า – ภูเขาฮัลเลลูย่าห์ – สะพานอันดับหนึ่งใต้หล้า

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567

ราคาเริ่ม 17,888-

Highlights

ฉงชิ่ง 1 ใน 4 มหานครของจีน ชมรถไฟทะลุตึก ต้าจู๋ พระแกะสลักหิน อู่หลง อุทยานแห่งชาติหลุมบ่อฟ้า อุทยานเขานางฟ้า ต้าจู๋ - อู่หลง - ภูเขาไป่มา (Wulong Flying Kiss) - อู่หลง - อุทยานเขานางฟ้า(รถไฟเล็ก) อุทยานแห่งชาติหลุมบ่อฟ้า(นั่งรถอุทยาน+ลิฟท์แก้ว) – หมู่บ้านหลุมบ่อฟ้า - ฉงชิ่ง - รถไฟฟ้าทะลุตึก – ถนนคนเดินเจี่ย ฟางเป่ย - ศาลาประชาคม - หงหยาต้ง

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

ธันวาคม 2566-มีนาคม 2567

ราคาเริ่ม 14,990-

Highlights

นั่งกระเช้าชมชมวิวสุดอลังการ "เขาเทียนเหมินซาน ชมความงามประตูสวรรค์ พิชิตสะพานแก้วสูงที่สุดในโลก เมืองจางเจียเจี้ย – เขาเทียนเหมินซาน – ถ้ำประตูสวรรค์ – ระเบียงแก้ว สะพานแก้วแห่งเมืองจางเจียเจี้ย – บอลลูน VR 4 มิติ พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

ธันวาคม 2566-มีนาคม 2567

ราคาเริ่ม 19,999.-

Highlights

อุทยานจางเจียเจี้ย • เขตอนุรักษ์ธรรมชาติเทียนจ่อื ซาน •สวนจอมพลเฮ่อหลง • ภูเขาฮัลเลลูย่าห์ • สะพานอันดับหนึ่งใต้ฟ้า แกรนด์แคนยอนจางเจียเจี้ย • สะพานแก้ว เขาเทียนเหมินซาน ทางเดินกระจก • ถ้าประตูสวรรค์ ภูเขาเจ็ดดาว แกรนด์แคนยอนเขาเจ็ดดาว

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

พฤศจิกายน-ธันวาคม 2566

ราคาเริ่ม 15,888-

Highlights

ชมเมืองเก่าแก่อายุหลายร้อยปี เมืองโบราณเฟิ่งหวง Option เสริม! ขึ้น ยอดเขาเทียนเหมินซาน ด้วยกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก นั่งรถขึ้นอุทยานสู่ เขาเทียนจื่อซาน ชมทิวทัศน์ที่สุดแสนจะสวยงาม ล่องเรือใต้ ถ้ำมังกรเหลือง ชมหลากหลายความงามภายในถ้ำ นั่งเรือชมความงามของ ทะเลสาบเป่าเฟิงหู

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

พฤศจิกายน-ธันวาคม 2566

ราคาเริ่ม 21,999.-

Highlights

บินตรงอุทยานจางเจียเจี้ย ไม่ต้องอ้อมไกลถึงเมืองฉางซา ไป กลับ 800 ก.ม. -เที่ยวเต็มสุข ไม่ต้องเข้าร้านยา ร้านผ้าไหม ร้านใบชา ฯลฯ -ไปครั้งเดียวเที่ยวได้ครบทุกไฮไลท์ -พิเศษ นอนพักที่เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น 1 คืน -บินกลางวัน ไม่อดนอนเหมือนเที่ยวบินกลางคืน -ไม่เก็บทิปก่อนเที่ยว เพราะมั่นใจในคุณภาพ

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567

ราคาเริ่ม 17,888-

Highlights

ชมมรดกโลก เมืองโบราณเฟิ่งหวง “เมืองหงส์” ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง เมืองฟูหรงเจิ้น อลังการน้ำตกฟูหรงเจิ้น เทียนเหมินซาน "ประตูสวรรค์" 1 ใน 4 ภูเขาที่สวยงามที่สุดของจีน ท้าความเสียว.. แกรนด์แคนยอนสะพานกระจกใสที่สูงที่สุดในโลก!

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

ธันวาคม 2566-มีนาคม 2567

ราคาเริ่ม 17,990-

Highlights

เมืองเฟิ่งหวง – สะพานสายรุ้ง – เมืองโบราณเฟิ่งหวง เมืองฝูหรงเจิ้น – ล่องเรือชมน้ำตกฝูหรง – เมืองจางเจียเจี้ย – เขาเทียนจื่อซาน – สวนจอมพลเฮ่อหลง – สะพานหนึ่งในใต้หล้า – ลิฟท์แก้วไป่หลง ล่องเรือทะเลสาบเป่าเฟิ่งหู – ถนนคนเดินซีปูเจี่ย พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย – เมืองฉางซา – ช้อปปิ้งเอาท์เลทส์

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

พฤศจิกายน-ธันวาคม 2566

ราคาเริ่ม 19,999.-

Highlights

เมืองฉางซา จางเจียเจี้ย • ศูนย์สุขภาพแอนไอออน • แกรนด์แคนยอนจางเจียเจี้ย • สะพานแก้ว • ถนนคนเดินซีปู้เจีย ร้านบัวหิมะ (บริการนวดฝ่าเท้า) พิพิธภัณ์ภาพวาดหินกรวดทราย • ศูนย์วัฒนธรรมชา • เขาเทียนเหมินซาน (รวมกระเช้า) • ทางเดินกระจก • ถ้ำประตูสวรรค์ โรงงานหยก • เมืองฉางซา • ถนนคนเดินหวงซิงลู่

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567

19,990-

Highlights

เมืองอู่หลง – อุทยานเขานางฟ้า – ระเบียงแก้วอู่หลง – อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า สะพานสวรรค์ – ลิฟท์แก้ว ผาหินแกะสลักพระต้าจู๋ – ตลาดหงหยาต้ง – ถนนคนเดินเจี่ยฟางเป่ย มหาศาลาประชาคม – รถไฟวิ่งทะลุตึก – สนามบินฉงชิ่งเจียงเป่ย์

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

พฤศจิกายน 2566-มกราคม 2567

ราคาเริ่ม 21,900-

Highlights

ไม่เสียเวลานั่งรถทางไกล ฉางซา – จางเจียเจี้ย ไป/กลับใช้เวลา 2 วัน -ประหยัดได้ทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย -เที่ยวสบายไม่เร่งรีบ ไม่เป็นชะโงกทัวร์ -ไปครั้งเดียวเที่ยวได้ครบทุกไฮไลท์ -บินกลางวัน ไม่ต้องอดนอนเหมือนเที่ยวบินกลางคืน

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

ตุลาคม-ธันวาคม 2566

ราคาเริ่ม 12,888-

Highlights

ชเทียนเหมินซาน "ประตูสวรรค์" 1 ใน 4 ภูเขาที่สวยงามที่สุดของจีน ท้าความเสียว.. แกรนด์แคนยอนสะพานกระจกใสที่สูงที่สุดในโลก! สวมแว่นตาVR4D สัมผัสบรรยากาศ 360 องศา ชมพิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย หน้าผาระเบียงแก้ว ถนนคนเดินซีปู้เจีย ช้อปปิ้งเมืองฉางซา ถนนคนเดินหวงซิงลู่

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

พฤศจิกายน 2566-มกราคม 2567

ราคาเริ่ม 22,999.-

Highlights

เมืองอู่หลง • อุทยานเขานางฟ้า • ลานสกี • อุทยานหลุมฟ้า • สะพานสวรรค์• ระเบียงแก้ว • ทุ่งหญ้าพิ้งค์มู่ลี่ห์• เมืองกุยหยวน • ร้านอาหารริมผา เมืองฉงชิ่ง • เมืองโบราณฉือชี่โข่ว • วัดฮงเอ็น • ถนนคนเดินเจี๋ยฟ่างเปย • หงหยาต้ง ฉงชิ่ง • จัตุรัสมหาศาลาประชาคม • รถไฟฟ้าทะลุตึก •

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

พฤศจิกายน-ธันวาตม 2566

ราคาเริ่ม 15,888-

Highlights

เมืองฉงชิ่ง เมืองอู่หลง - ระเบียงแก้วอู่หลง - อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า สะพานสวรรค์ - ลิฟท์แก้ว - อุทยานเขานางฟ้า ผาหินแกะสลักพระต้าจู๋ - ตลาดหงหยาต้ง - ถนนคนเดินเจี่ยฟางเป่ย มหาศาลาประชาคม - รถไฟวิ่งทะลุตึก

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

พฤศจิกายน 2566-มกราคม 2567

ราคาเริ่ม 19,990-

Highlights

เมืองฉงชิ่ง เมืองอู่หลง – อุทยานเขานางฟ้า – ระเบียงแก้วอู่หลง – อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า สะพานสวรรค์ – ลิฟท์แก้ว ผาหินแกะสลักพระต้าจู๋ – ตลาดหงหยาต้ง – ถนนคนเดินเจี่ยฟางเป่ย มหาศาลาประชาคม – รถไฟวิ่งทะลุตึก – สนามบินฉงชิ่งเจียงเป่ย์ – สนามบินดอนเมือง

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

พฤศจิกายน 2566-มกราคม 2567

ราคาเริ่ม 21,990-

Highlights

เมืองอู่หลง – อุทยานเขานางฟ้า – ระเบียงแก้วอู่หลง – อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า สะพานสวรรค์ – ลิฟท์แก้ว ผาหินแกะสลักพระต้าจู๋ – เมืองเล่อซาน – จากกงเฉียว สตรีท ล่องเรือชมพระพุทธรูปเล่อซาน – อุทยานภูเขาหิมะวาหวู่ – นั่งกระเช้าไฟฟ้าภูเขาวาวู่ ถนนคนเดินชุนซีลู่ – แพนด้ายักษ์ – เมืองฉงชิ่ง – มหาศาลาประชาคม

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

โปรแกรมทัวร์จิ่วจ้ายโกว เฉินตู หวงหลง ราคาประหยัดสุดคุ้ม

สัมผัสสีสันแห่งขุนเขา อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว ทัวร์จิ่วจ้ายโกว มรดกโลกทางธรรมชาติชื่นชมความงามอุทยานแห่งชาติหวงหลง ต้นกำเนิดแห่งตำนานมังกรเหลืองชมความน่ารักของบรรดาหมีแพนด้าน้อยใหญ่ ณ ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก ศิลปะการแสดงงิ้วเสฉวน เอกลักษณ์ของเมืองเฉิงตู ชิม ช้อป แชะ กันแบบจุใจ ณ ถนนคนเดินจิ๋นหลี่ และ ถนนคนเดินชุนซีลู่

พฤศจิกายน 2566

ราคาเริ่ม 23,999-

Highlights

ชมทะเลสาบเต๋อซี• เมืองโบราณซงพาน • เขตอุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว น่ังกระเช้าหวงหลง • อุทยานแห่งชาติหวงหลง • เมืองเม่าเสี้ยน เมืองเฉินตู• ศูนย์สมุนไพร บัวหิมะ • วัดเหวินซู• ถนนโบราณจินหลี่ • ถนนคนเดินซุนซีลู่•

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

กัพฤศจิกายน-ธันวาคม 2566

ราคาเริ่ม 30,990-

Highlights

เมืองจิ่วไจ้โกว - อุทยานแห่งชาติหวงหลง - นั่งกระเช้าไฟฟ้าหวงหลง อุทยานแห่งชาติจิ่วไจ้โกว - ทะเลสาบแรด - น้ำตกธารไข่มุก - ทะเลสาบนกยูง - ทะเลสาบแพนด้า ทะเลสาบเต๋อซี รูปปั้นแพนด้าเซลฟี่ - เมืองตูเจียงเอียน เมืองเฉิงตู - วันเหวินซู - แพนด้ายักษ์ - สะพานโบราณ - โชว์เปลี่ยนหน้ากาก

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

มีนาคม 2567

ราคาเริ่ม 22,990-

Highlights

เฉิงตู - เมืองจิ่วจ้ายโกว อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว - ทะเลสาบแรด - น้ำตกธารไข่มุก - ทะเลสาบนกยูง -ทะเลสาบแพนด้า อุทยานแห่งชาติหวงหลง - เมืองตูเจียงเอี้ยน สุกี้หม่าล่า หุบเขาแพนด้า - เมืองเฉิงตู - แพนด้ายักษ์ - ถนนคนเดินซุนซีลู่ - สะพานโบราณ - สนามบินเฉิงตูเทียนฟู่

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

พฤศจิกายน 2566-มกราคม 2567

ราคาเริ่ม 22,990-

Highlights

อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว - ทะเลสาบแรด - น้ำตกธารไข่มุก - ทะเลสาบนกยูง -ทะเลสาบแพนด้า อุทยานแห่งชาติหวงหลง - นั่งกระเช้าไฟฟ้าหวงหลง - นั่งรถแบตเตอรี่ - เมืองตูเจียงเอี้ยน เมืองเฉิงตู - สะพานโบราณ - ถนนโบราณสถานจิ๋งหลี่ - ถนนคนเดินซุนซีลู่ - แพนด้ายักษ์ - สนามบินเฉิงตูเทียนฟู่

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

ธันวาคม 2566-มีนาค 2567

ราคาเริ่ม 27,999-

Highlights

เมืองเฉินตู • ภูเขาง้อไบ๊• ขึ้นยอดเขาจินติ่ง (รวมกระเช้า) • วัดหัวจ้าง • องค์พระโพธิสัตว์ผู่ เสียน • วัดเป้ากว๋อ อุทยานภูเขาหิมะวาหวู่ • เมืองง้อไบ๊ เมืองเล่อซาน • ล่องเรือชมพระใหญ่เล่อซาน อุทยานต้ากู่ปิงชวน • เมืองตูเจียงเยี่ยน ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า • เมืองเฉินตู • ถนนไทกู่หลี่หลิน และวัดต้าฉือ • ถนนคนเดินชุนซี ลู่ • แพนด้ายักษ์ • สะพานอันชุน • สนามบินเฉิงตูเทียนฟู่

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

มีนาคม-เมษายน 2567

ราคาเริ่ม 22,990-

Highlights

อุทยานแห่งชาติหวงหลง – นั่งกระเช้าไฟฟ้าหวงหลง อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว– ทะเลสาบแรด – น้ำตกธารไข่มุก – ทะเลสาบนกยูง – ทะเลสาบแพนด้า ทะเลสาบเต๋อซี – จัตุรัสหย่างเทียนวู่ – รูปปั้นแพนด้าเซลฟี่ – เมืองตูเจียงเอียน เมืองเฉิงตู – วัดเหวินซู – ถนนไทกู่หลี่หลิน และวัดต้าฉือ – แพนด้ายักษ์ – สะพานโบราณ

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

พฤศจิกายน 2566

ราคาเริ่ม 27,900-

Highlights

เฉิงตู/ทะเลสาบเตี๋ยซี/เมืองโบราณซงพาน/จิ่วจ้ายโกว/อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว/อุทยานหวงหลง/ภูผาหิมะการ์เซียต๋ากู่ปิงชวน/ถนนโบราณควานไจ่เซี่ยงจื่อ/วัดเหวินซู/ถนนคนเดินชุนซีลู่/หมีแพนด้ายักษ์ปีนตึก/ถนนโบราณจินหลี่/ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

พฤศจิกายน-ธันวาคม 2566

ราคาเริ่ม 32,900-

Highlights

HIGHLIGHT เฉิงตู / เมืองเม่าเสี้ยน / อุทยานหวงหลง (นั่งกระเช้าขึ้น+รถราง) / อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (รถเวียนอุทยาน) / ชมโชว์ธิเบต / เมืองโบราณซงพาน / ทะเลสาบเตี๋ยซี / ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า / ถนนไท่กู๋หลี / วัดต้อฉือ / ช้อปปิ้งถนนคนเดินชูลซีลู่ /สะพานโบราณอันซุน

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

ตุลาคม 2566-มกราคม 2567

ราคาเริ่ม 23,990-

Highlights

ทะเลสาบเต๋อซี - เมืองโบราณซงพาน - เมืองจิ่วไจ้โกว อุทยานแห่งชาติจิ่วไจ้โกว - ทะเลสาบแรด - น้ำตกธารไข่มุก - ทะเลสาบนกยูง - ทะเลสาบแพนด้า อุทยานแห่งชาติหวงหลง - นั่งกระเช้าไฟฟ้าหวงหลง - นั่งรถแบตเตอรี่ เมืองเฉิงตู - สะพานโบราณ - ถนนโบราณสถานจิ๋งหลี่ - ถนนคนเดินซุนซีลู่ - แพนด้ายักษ์ - สนามบินเฉิงตูเทียนฟู่

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

มกราคม-กุมภาพันธ์ 2567

ราคาเริ่ม 29,990-

Highlights

เมืองจิ่วจ้ายโกว – อุทยานมู่นี่โกว – น้ำตกจากา อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว– ทะเลสาบแรด – น้ำตกธารไข่มุก – ทะเลสาบนกยูง – ทะเลสาบแพนด้า ทะเลสาบเต๋อซี – จัตุรัสหย่างเทียนวู่ – รูปปั้นแพนด้าเซลฟี่ – เมืองตูเจียงเอียน ภูเขาหิมะซีหลิง – นั่งกระเช้าซีหลิง – เมืองเฉิงตู – แพนด้ายักษ์ – ถนนไทกู่หลี่ – สะพานโบราณ

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

พฤศจิกายน -ธันวาคม 2566

ราคาเริ่ม 32,990-

Highlights

อุทยานแห่งชาติหวงหลง - นั่งกระเช้าไฟฟ้าหวงหลง อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว - ทะเลสาบแรด - น้ำตกธารไข่มุก - ทะเลสาบนกยูง - ทะเลสาบแพนด้า ทะเลสาบเต๋อซี – จัตุรัสหย่างเทียนวู่ – รูปปั้นแพนด้าเซลฟี่ – เมืองตูเจียงเอียน วันเหวินซู - ถนนไทกู่หลี่หลิน และวัดต้าฉือ - แพนด้ายักษ์ - สะพานโบราณ - โชว์เปลี่ยนหน้ากาก

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

มกราคม-มีนาคม 2567

ราคาเริ่ม 23,990-

Highlights

เฉิงตู - เมืองจิ่วจ้ายโกว อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว - ทะเลสาบแรด - น้ำตกธารไข่มุก - ทะเลสาบนกยูง - ทะเลสาบแพนด้า เมืองโบราณตูเจียงเอียน - เมืองเฉิงตู - ถนนคนเดินซอยกว้างซอยแคบ - สะพานโบราณอันซุน ภูเขาหิมะซีหลิง - นั่งกระเช้าซีหลิง - เมืองเฉิงตู - แพนด้ายักษ์ - ถนนไทกู่หลี่ - สนามบินเฉิงตูเทียนฟู่

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

ตุลาคม-ธันวาคม 2566

ราคาเริ่ม 38,900-

Highlights

ทะเลสาบเตี๋ยซี/เมืองโบราณซงพาน/อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว/อุทยานหวงหลง/ภูผาหิมะการ์เซียต๋ากู่ปิงชวน/ถนนโบราณควานไจ่เซี่ยงจื่อ/วัดเหวินซู/ถนนคนเดินชุนซีลู่/หมีแพนด้ายักษ์ปีนตึก IFS/ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก/สนามบินเฉิงตู/ถนนโบราณจินหลี่

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง อุทยานหยุนไถซาน โปรแกรมทัวร์จีน เที่ยวจีน ราคาประหยัดสุดคุ้ม

สัมผัสประเทศจีน ที่มีความยิ่งใหญ่ทั้งทางด้านพื้นที่และวัฒนธรรม ในเส้นทางยอดฮิต อาทิ ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ กุ้ยหลิน เฉินตู คุนหมิง ซีอาน เมือหังโจว ล่องเรือทะเลสาบซีหู ซูโจว เมืองอู๋ซิ พระใหญ่หลิงซาน เฉินตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง หรือ เส้นทางใหม่ ๆในราคาและบริการคุณภาพ ฯลฯ มีโปรแกรมทัวร์ให้เลือกได้หลากหลายรูปแบบ'...

พฤศจิกายน 2566-มกราคม 2567

ราคาเริ่ม 28,990.-

Highlights

เมืองซีอาน - วัดลามะกว่างเหริน - เจ้าแม่กวนอิมพันกร รถไฟความเร็วสูง - วัดเส้าหลิน - ชมการแสดงกังฟู - ป่าเจดีย์ - เมืองโบราณลั่วอี้ เมืองลั่วหยาง - ถ้ำหลงเหมิน - เมืองหัวซาน พิพิธภัณฑ์สุสานกองทัพทหารดินเผาจิ๋นซีฮ่องเต้ - เจดีย์ห่านป่าใหญ่ พิพิธภัณฑ์ซีอาน - เจดีย์ห่านป่าเล็ก

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

ธันวาคม 2566-มกราคม 2567

ราคาเริ่ม 31,999.-

Highlights

เมืองซีอาน • สุสานทหารดินเผา • วัดต้าฉือเอิน • เจดีย์ห่านป่าใหญ่ • วัดกว่างเหริน • ชมโชว์ ราชวงศ์ถัง สถานนีรถไฟความเร็วสูง • เมืองล่ัวหยาง • ถ้าผาหลงเหมิน เมืองเจิ้งโจว • อุทยานหยุนไถซาน • เมืองเติงเฟิง • วัดเส้าหลิน • ชมโชว์กังฟู• ป่าเจดีย์ เมืองล่ัวหยาง สถานีรถไฟความเร็วสูง

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

ทัวร์ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ หังโจว โปรแกรมทัวร์จีน เที่ยวจีน ราคาประหยัดสุดคุ้ม

สัมผัสประเทศจีน ที่มีความยิ่งใหญ่ทั้งทางด้านพื้นที่และวัฒนธรรม ในเส้นทางยอดฮิต อาทิ ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ กุ้ยหลิน เฉินตู คุนหมิง ซีอาน เมือหังโจว ล่องเรือทะเลสาบซีหู ซูโจว เมืองอู๋ซิ พระใหญ่หลิงซาน เฉินตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง หรือ เส้นทางใหม่ ๆในราคาและบริการคุณภาพ ฯลฯ มีโปรแกรมทัวร์ให้เลือกได้หลากหลายรูปแบบ'...

ตุลาคม 2566-ธันวาคม 2566

ราคาเริ่ม 23,990

Highlights

หังโจว เซียวซาน – เมืองซางหร่าว – หุบเขาวั่งเซียนหรือหุบเขาเทวดา – ถนนซุยเซียน เมืองหังโจว – ล่องเรือทะเลสาบซีหู – เจดีย์นางพญางูขาว – ถนนโบราณเหอฟางเจีย เมืองเซี่ยงไฮ้ – พระหยกขาว เฉินหวังเมี่ยว –หาดไว่ทาน ตึกเซี่ยงไฮ้ ทาวเวอร์ เมืองโบราณเหยี่ยเหอ – ล่องเรือเมืองโบราณเหยี่ยเหอ

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

พฤศจิกายน 2566-มีนาคม2567

24,990

Highlights

ท่าเรือจูเจียเจี่ยว • เกาะผู่ถ่อซาน • วัดผู่จี้ • วัดไผ่ม่วง • ต าหนักเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป • ชาวอินต้ง • องค์หนานไห่กวนอิม ท่าเรือจูเจียเจี่ยว • เซี่ยงไฮ้ • ร้านนวดเท้า(ยาบัวหิมะ) • หาดไว่ทาน • ถนนนานกิง เมืองอู๋ซี • ร้านไข่มุก • พระใหญ่หลิงซาน • ศาลาฝานกง • ร้านไข่มุก • เมืองหังโจว

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

พฤศจิกายน 2566-มีนาคม 2567

ราคาเริ่ม 20,990

Highlights

หอสักการะฟ้าเทียนถาน - จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังต้องห้าม - ถนนคนเดินเฉียนเหมิน สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ - วัดลามะยงเหอกง - วิหารว่านฝูเก๋อ - เดอะเพลส กำแพงเมืองจีน - ด่านจูหยงกวน - สนามกีฬาแห่งชาติกรุงปักกิ่ง - ถนนคนเดินหวังฝูจิ่ง พระราชวังฤดูร้อน - OUTLETS - สนามบินเป่ยจิงต้าชิง

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

พฤศจิกายน 2566-มีนาคม2567

27,999

Highlights

เมืองหังโจว • เหิงเตี้ยน • พระราชวังโบราณกู้กงหมิงชิง • พระราชวังจ าลองจิ๋นซฮี่องเต้• Hengdian World Studios เมืองซางหร่าว (shàngráo) • หุบเขาว่ังเซยี่น • หมู่บ้านริมผา • เมืองซางหร่าว เมืองหางโจว • ล่องทะเลสาบซีหู • ถนนโบราณเหอฟางเจีย

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

พฤศจิกายน 2566-มีนาคม 2567

19,999

Highlights

เมืองโบราณหยูเหอ • ร้านหยก • วัดโบราณ หยวนทง • ตลาดเฉินหวังเหมี่ยว ดิสนีย์แลนด์เซี่ยงไฮ้ (รวมบัตรเข้าสวนสนุก) ศูนย์นวดเท้าสมุนไพรจีน “บัวหิมะ” • วัดพระหยกขาว • ตึกเต้นร า Fosun Foundation • STARBUCKS RESERVE ROASTERY • ถนนนานกิง • ถ่ายรูปหาดไว่ทาน

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

มกราคม-มีนาคม 2567

ราคาเริ่ม 35,990

Highlights

กรุงปักกิ่ง - ถนนคนเดินเฉียนเหมิน สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ปักกิ่ง เต็มวัน (รวมค่าบัตร และ รถรับ-ส่งแล้ว) จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังต้องห้าม - ตลาดรัสเซีย - หอสักการะฟ้าเทียนถาน กำแพงเมืองจีน - ด่านจูหยงกวน - สนามกีฬาแห่งชาติกรุงปักกิ่ง - THE PLACE พระราชวังฤดูร้อน

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

ธันวาคม 2566

ราคาเริ่ม 43,999

Highlights

สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ปักกิ่ง (เต็มวัน) ชม สนามกีฬารังนก และ วอเตอร์ คิวบ์ (Water Cube) เมืองโบราณกู๋เป่ยสุ่ยเจิ้น เป็นเมืองที่ถูกสร้างขึ้นให้มีลักษณะเหมือนเป็นเมืองริมน้ำตอนใต้แม่น้ำแยงซี กำแพงเมืองจีน (ด่านกระเช้า) กำแพงเมืองจีน (ด่านกระเช้า) ชมความยิ่งใหญ่ จัตุรัสเทียนอันเหมิน หนึ่งในจัตุรัสที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

พฤศจิกายน 2566-มีนาคม 2567

ราคาเริ่ม 19,999

Highlights

สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนี่ย์แลนด์เต็มวัน!!! (รวมบัตรเข้าสวนสนุก) เมืองหางโจว – ล่องเรือทะเลสาปซีหู – สวนชาหลงจิ่ง – ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย ร้านบัวหิมะ – วัดพระหยกขาว – ร้านหยก – เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว – ร้านผ้าไหม – ตลาดเฉิน หวังเมี่ยว – หาดไว่ทาน – ถนนนานจิง เมืองเซียงไฮ้

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

ธันวาคม 2566

ราคาเริ่ม 19,990

Highlights

เมืองเจียซิง เมืองโบราณอูเจิ้น – ล่องเรืออูเจิ้น – เมืองหังโจว – ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย ล่องเรือทะเลสาบซีหู – เจดีย์นางพญางูขาว – เมืองเซี่ยงไฮ้ – TIAN AN 1,000 TREES หาดไว่ทาน – หอไข่มุก – ตึกเซี่ยงไฮ้ ทาวเวอร์

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

พฤศจิกายน 2566-มีนาคม 2567

ราคาเริ่ม 22,999.-

Highlights

ัตุรัสเทียนอันเหมิน • พระราชวังกู้กง (พระราชวังต้องห้าม) • ร้านไข่มุก • ถนนสายวัฒนธรรมเฉียนเหมิน • หอฟ้าเทียนถาน เมืองโบราณกู๋เป่ยสุ่ยเจิ้น • ก าแพงเมืองจีนด่านซื่อหม่าไถ (รวมกระเช้า) ศูนย์นวดเท้าสมุนไพรจีน “บัวหิมะ” • วัดลามะ • ผ่านชมสนามกีฬารังนก • ตลาดรัสเซีย • หวังฟูจิ่ง

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

ธันวาคม 2566

ราคาเริ่ม 20,999

Highlights

จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้าม – ถนนโบราณเฉียนเหมิน – หอฟ้าบูชาเทียนถาน วัดลามะ – ตลาดรัสเซีย กำแพงเมืองจีน ด่าน JUYONGGUAN – ร้านบัวหิมะ – ผ่านชมสนามกีฬารังนก – THE PLACE ร้านหยก – พระราชวังฤดูร้อน – OUTLETS

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

พฤศจิกายน 2566

ราคาเริ่ม 21,999

Highlights

พระใหญ่หลิงซานต้าฝ๋อ เมืองโบราณอูเจิ้น – ล่องเรืออูเจิ้น – เมืองเซี่ยงไฮ้ สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ เซี่ยงไฮ้ (รวมค่าบัตรเข้าสวนสนุก - รวมค่ารถรับส่ง) Starbucks Reserve Roastery – หาดไว่ทาน – หอไข่มุก – ตึกเซี่ยงไฮ้ ทาวเวอร์ – ถนนนานกิง – ฟอเรนเทีย วิลเลจ เอาท์เลต

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

โปรแกรมทัวร์จีน กุ้ยหลิน หยางซั่ว นั่งรถไฟความเร็วสูง ทัวร์จีนราคาถูก โปรแกรมทัวร์กุ้ยหลิน โชว์ DREAM LIKE LIJIANG

เขาเหยาซาน เขางวงช้าง(เซียงปีซาน) ถ้ำขลุ่ยอ้อ ถ้ำธารน้ำแข็ง ถ้ำเงิน ทะเลสาบซีหูกุ้ยหลิน เมืองลับแล แม่น้ำหลีเจียง สวนสนุกเมอร์รี่แลนด์ หมู่บ้านเย้าแดง หยางซั่ว หลงเซิ่น เจดีย์เงินเจดีย์ทอง ถ้ำวังสวรรค์ (เทียนกง) Impression Liu Sanjie DREAM LIKE LIJIANG

ตุลาคม -ธันวาคม 2566

ราคาเริ่ม 16,990-

Highlights

เมืองกุ้ยหลิน • เจดีย์เงิน เจดีย์ทองเมืองหลงเซิ่น • นาข้ันบันไดหลงจี้• ร้านยา • เมืองกุ้ยหลิน ถ้ามังกร • ศูนย์สุขภาพแอนไอออน • ชมโชว์ดรีมไลก์หลีเจียง • เจดีย์เสี่ยวเหยา • ถนนคน เดินตงซีเซียง เขางวงช้าง • โรงงานผ้าไหม • เมืองจ าลองซ่ง • สนามบินกุ้ยหลินเหลียงเจียง •

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

ตุลาคม 2566-มกราคม 2567

ราคาเริ่ม 14,990-

Highlights

เมืองกุ้ยหลิน • เจดีย์เงิน เจดีย์ทองเมืองหลงเซิ่น เขางวงช้าง • ร้านยา • ล่องแม่น้าหยีหลง (ครงึ่ สาย) • ถนนฝร่งัซเีจีย เมืองหยางซัว • ถ้ามังกร • ศูนย์สุขภาพแอนไอออน • เมืองกุ้ยหลิน • ชมโชว์ดรีมไลก์หลีเจียง • เจดีย์เสี่ยวเหยา • ถนนคนเดินตงซี่เจียง เมืองโบราณต้าซี • ร้านหยก • ประตูโบราณกูหนานเหมิน • สนามบินกุ้ยหลินเหลียงเจียง

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

ตุลาคม 2566-มกราคม 2567

ราคาเริ่ม 19,999-

Highlights

เเจดีย์เงิน เจดีย์ทอง อุทยานเขาแปดเหลี่ยม – เขาแปดเหลี่ยม – ระเบียงกระจก – เมืองกุ้ยหลิน ถ้ำขลุ่ยอ้อ – เมืองหยางซั่ว – ล่องแม่น้ำแม่น้ำหลีเจียง (ล่องครึ่งสาย) – ภูเขาวงพระจันทร์ – ถนนฝรั่ง เมืองโบราณต้าซี – ชมโชว์DREAM LIKE LIJIANG – เจดีย์เสี่ยวเหยา – ถนนคนเดินตงซีเซี่ยง เขางวงช้าง

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

Company Details

บริษัท เลิฟลี่ฮอลิเดย์ทัวร์ จำกัด
นนท์ณิชา บางใหญ่ 2 (Nonnicha Bangyai 2) 79/128 หมู่12 ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140 11140 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/09882 phone:02 102 3148

Lovely Holiday tour Co.,Ltd
Nonnicha Bangyai2 79/128 Moo 12 District Bang Mae Nang Bang Yai District, Nonthaburi Province 11140 license no.11/09882

phone:02 102 3148
089-242-2182 คุณดาด้า LineID: 0892422183
090-991-5195 คุณนก Line ID:noksmile1148
:095-950-1754 คุณอุ๊ Line ID:0959501754
063-951-2789 คุณโอ๊ต LineID:rkalavit3899
095-913-8744 คุณเจ Line ID:095-913-8744
0886978249 คุณแอร์ Line ID:Diamond.NJ4289
iloveholidays97@gmail.com
http://www.lovelyholidaystour.com/

CONTACT INFO

Like us on Facebook

บริษัท เลิฟลี่ ฮอลิเดย์ ทัวร์ จำกัด
LOVELY HOLIDAY TOUR CO.,LTD.
ใบอนุญาตเลขที่ 11/09882

บริษัท เลิฟลี่ ฮอลิเดย์ ทัวร์ จำกัด LOVELY HOLIDAY TOUR CO.,LTD.ใบอนุญาตเลขที่ 11/09882

☎:02 102 3148 ☎:089-242-2182 คุณดาด้า Line ID:0892422183 ☎:090-991-5195 คุณนก Line ID:noksmile1148 ☎:Tel 0886978249 คุณแอร์ Line ID:Diamond.NJ4289 ☎:095-950-1754 คุณอุ๊ Line ID:0959501754 ☎:062-452-1545 คุณโอ๊ต Line ID:rkalavit3899 ☎:095-913-8744 คุณเจ Line ID:095-913-8744 |Designed by Dada Lovely Holiday Tour