• Lovely Holiday Tour and I Love Holiday

  • Lovely Holiday Tour and I Love Holiday

  • Lovely Holiday Tour and I Love Holiday

  • Lovely Holiday Tour and I Love Holiday

  • Lovely Holiday Tour and I Love Holiday

โปรแกรม คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า ราคาประหยัดสุดคุ้ม

คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า ภูเขาหิมะมังกรหยก นครคุนหมิง เมืองต้าหลี่ หมู่บ้านซีโจว วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย เจดีย์ 3 องค์ เมืองจงเตี้ยน “แชงกรีล่า” โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง เมืองโบราณแชงกรีล่า หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน วัดลามะซงจ้านหลิน เมืองโบราณลี่เจียง เขาหิมะมังกรหยก ชม IMPRESSION LIJIANG อุทยานน้ำหยก สวนสาธารณะเหยหลงถาน เมืองต้าหลี่ เมืองคุนหมิง ตำหนักทองจินเตี้ยน ดหยวนทง

มิถุนายน-ตุลาคม 2567

ราคาเริ่ม 22,990.-

Highlights

เมืองเก่าต้าหลี่ – เจดีย์สามองค์แห่งวัดฉงเซิ่น – วัดเจ้าแม่กวนอิม – เมืองแชงกรี-ล่า – เมืองโบราณแชงกรี-ล่า วัดซงจ้านหลิน – ช่องเขาเสือกระโจน – เมืองลี่เจียง – สระน้ำมังกรดำ – เมืองเก่าลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก – โชว์จางอี้โหม่ว – อุทยานน้ำหยก – ทะเลสาบไป๋สุยเหอ เมืองคุนหมิง – ตำหนักทองจินเตี้ยน

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

เมษายน-มิถุนายน 2567

ราคาเริ่ม 29,990.-

Highlights

เมืองต้าหลี่ – เจดีย์สามองค์แห่งวัดฉงเซิ่น วัดเจ้าแม่กวนอิม – เมืองแชงกรี-ล่า – เมืองโบราณแชงกรี-ล่า วัดซงจ้านหลิน – ช่องเขาเสือกระโจน – เมืองลี่เจียง – สระน้ำมังกรดำ – เมืองเก่าลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก – โชว์จางอี้โหม่ว – ทะเลสาบไป๋สุยเหอ – นั่งรถไฟความเร็วสูง ลี่เจียง-คุนหมิง

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

เมษายน-มิถุนายน 2567

ราคาเริ่ม 25,900.-

Highlights

วัดเจ้าแม่กวนอิม แชงกรีล่า - ผ่านชมโค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง - ช่องแคบเสือกระโจน ช่องแคบเสือกระโจน (ไม่รวมบันไดเลื่อนขึ้น-ลง) - ลี่เจียง - สระมังกรดำ - เมืองโบราณลี่เจียง - ภูเขาหิมะมังกรหยก โชว์ IMPRESSION LIJIANG

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

เมษายน-มิถุนายน 2567

ราคาเริ่ม 22,888.-

Highlights

ขึ้นเขาหิมะมังกรหยก ภูเขาหิมะความสูงกว่า 4 พันเมตร - โชว์สุดอลัง IMPRESSION LIJIANG - เที่ยวไฮไลทท์ 2 เมืองโบราณ ลี่เจียง เชียงกรีล่า - สะดวกรวดเร็วด้วยรถไฟความเร็วสูง

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

เมษายน-ตุลาคม 2567

ราคาเริ่ม 21,990.-

Highlights

นั่งรถไฟความเร็วสูง คุนหมิง-ลี่เจียง – วัดซงจ้านหลิน – เมืองแชงกรี-ล่า – เมืองโบราณแชงกรี-ล่า ช่องเขาเสือกระโจน – เมืองลี่เจียง – สระน้ำมังกรดำ – เมืองเก่าลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก – โชว์จางอี้โหม่ว – อุทยานน้ำหยก – ทะเลสาบไป๋สุยเหอ เมืองต้าหลี่ – เมืองเก่าต้าหลี่ – วัดเจ้าแม่กวนอิม – เจดีย์สามองค์แห่งวัดฉงเซิ่น

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

เมษายน 2567

ราคาเริ่ม 24,990.-

Highlights

เมืองต้าหลี่ – เจดีย์สามองค์แห่งวัดฉงเซิ่น วัดเจ้าแม่กวนอิม – เมืองแชงกรี-ล่า เมืองโบราณแชงกรี-ล่า วัดซงจ้านหลิน – ช่องเขาเสือกระโจน – เมืองลี่เจียง – สระน้ำมังกรดำ ภูเขาหิมะมังกรหยก – โชว์จางอี้โหม่ว นั่งรถไฟความเร็วสูง

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

เมษายน-มิถุนายน 2567

ราคาเริ่ม 28,900.-

Highlights

ขึ้นเขาหิมะมังกรหยกโชว์สุดอลัง IMPRESSION LIJIANG ผสมผสาน 5 ชนเผ่า| เที่ยวครบ 3 เมืองไฮไลท์ มรดกโลก ต้าหลี่ ลี่เจียง เชียงกรีล่า | เดินทางรวดเร็วทันใจ ลี่เจียง - คุนหมิง ด้วยรถไฟความเร็วสูง | เที่ยวอย่างเดียวไม่ลงร้านช็อป

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

เมษายน-มิถุนายน 2567

ราคาเริ่ม 27,900.-

Highlights

คุนหมิง-ต้าหลี่ – เมืองโบราณต้าหลี่-ผ่านชมเจดีย์สามองค์ –โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง – แชงกรีล่า - เมืองโบราณแชงกรีล่า วัดลามะซงจ้านหลิง สระมังกรดำ ลี่เจียง - เมืองโบราณลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก โชว์ IMPRESSION LIJIANG – หุบเขาสีน้ำเงิน นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่คุนหมิง

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

มิถุนายน-พฤศจิกายน 2567

ราคาเริ่ม 24,990.-

Highlights

เมืองอู่หลง อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า สะพานสวรรค์ – ระเบียงแก้วอู่หลง – ลิฟท์แก้ว – อุทยานเขานางฟ้า เมืองตูเจียงเอี้ยน – ร้านหนังสือจงซูเก๋อ – สะพานหนานเฉียว – การแสดงแสงสีน้ำตาสีฟ้า ภูเขาสี่ดรุณี (รวมรถอุทยาน) – หุบเขาชวงเฉียวโกว จัตุรัสหย่างเทียนวู่ – รูปปั้นแพนด้าเซลฟี่ – เมืองเฉิงตู – แพนด้ายักษ์ – ถนนไทกู่หลี่ – ถนนโบราณจิ๋นหลี่

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

เมษายน-ตุลาคม 2567

ราคาเริ่ม 19,990.-

Highlights

นั่งรถไฟความเร็วสูง คุนหมิง-ลี่เจียง – วัดซงจ้านหลิน – เมืองแชงกรี-ล่า – เมืองโบราณแชงกรี-ล่า ช่องเขาเสือกระโจน – เมืองลี่เจียง – สระน้ำมังกรดำ – เมืองเก่าลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก – โชว์จางอี้โหม่ว – อุทยานน้ำหยก – ทะเลสาบไป๋สุยเหอ เมืองต้าหลี่ – เมืองเก่าต้าหลี่ – วัดเจ้าแม่กวนอิม – เจดีย์สามองค์แห่งวัดฉงเซิ่น

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

เมษายน-มิถุนายน 2567

ราคาเริ่ม 25,900.-

Highlights

ต้าหลี่ - แชงกรีล่า - ช่องแคบเสือกระโจน (รวมค่าบันไดเลื่อน) - เมืองโบราณแชงกรีล่า - วัดลามะซงจ้านหลิง - ลี่เจียง - สระมังกรดำ - เมืองโบราณลี่เจียง - ภูเขาหิมะมังกรหยก (นั่งกระเช้าใหญ่) - โชว์ IMPRESSION LIJIANG - หุบเขาสีน้ำเงิน คุนหมิง

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

เมษายน 2567

ราคาเริ่ม 29,990.-

Highlights

เมืองตูเจียงเอียน เมืองจิ่วจ้ายโกว – อุทยานแห่งชาติหวงหลง – นั่งกระเช้าไฟฟ้าหวงหลง – นั่งรถแบตเตอรี่ อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว– ทะเลสาบแรด – น้ำตกธารไข่มุก – ทะเลสาบนกยูง – ทะเลสาบแพนด้า ทะเลสาบเต๋อซี – จัตุรัสหย่างเทียนวู่ – รูปปั้นแพนด้าเซลฟี่ – เมืองตูเจียงเอียน เมืองเฉิงตู – วัดเหวินซู – ถนนไทกู่หลี่หลิน และวัดต้าฉือ – แพนด้ายักษ์ – สะพานโบราณ ซอยกว้างแคบลี่

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

เมษายน 2567

ราคาเริ่ม 19,990.-

Highlights

นั่งรถไฟความเร็วสูง คุนหมิง-ลี่เจียง – วัดซงจ้านหลิน – เมืองแชงกรี-ล่า ช่องเขาเสือกระโจน – เมืองลี่เจียง – สระน้ำมังกรดำ – เมืองเก่าลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก – โชว์จางอี้โหม่ว – อุทยานน้ำหยก เมืองต้าหลี่ – เมืองเก่าต้าหลี่ – วัดเจ้าแม่กวนอิม – เจดีย์สามองค์แห่งวัดฉงเซิ่น

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

เมษายน-มิถุนายน 2567

ราคาเริ่ม 23,900.-

Highlights

ต้าหลี่-ผ่านชมเจดีย์สามองค์ - เมืองโบราณต้าหลี่ - แชงกรีล่า - เมืองโบราณแชงกรีล่า - วัดลามะซงจ้านหลิง - ช่องแคบเสือกระโจน (ไม่รวมค่าบันไดเลื่อน) - ลี่เจียง - เมืองโบราณลี่เจียง - ภูเขาหิมะมังกรหยก - โชว์IMPRESSION LIJIANG-หุบเขาสีน้ำเงิน นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่คุนหมิง

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

Company Details

บริษัท เลิฟลี่ฮอลิเดย์ทัวร์ จำกัด
นนท์ณิชา บางใหญ่ 2 (Nonnicha Bangyai 2) 79/128 หมู่12 ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140 11140 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/09882 phone:02 102 3148

Lovely Holiday tour Co.,Ltd
Nonnicha Bangyai2 79/128 Moo 12 District Bang Mae Nang Bang Yai District, Nonthaburi Province 11140 license no.11/09882

phone:02 102 3148
089-242-2182 คุณดาด้า LineID: 0892422183
090-991-5195 คุณนก Line ID:noksmile1148
:095-950-1754 คุณอุ๊ Line ID:0959501754
063-951-2789 คุณโอ๊ต LineID:rkalavit3899
095-913-8744 คุณเจ Line ID:095-913-8744
0886978249 คุณแอร์ Line ID:Diamond.NJ4289
iloveholidays97@gmail.com
http://www.lovelyholidaystour.com/

CONTACT INFO

Like us on Facebook

บริษัท เลิฟลี่ ฮอลิเดย์ ทัวร์ จำกัด
LOVELY HOLIDAY TOUR CO.,LTD.
ใบอนุญาตเลขที่ 11/09882

บริษัท เลิฟลี่ ฮอลิเดย์ ทัวร์ จำกัด LOVELY HOLIDAY TOUR CO.,LTD.ใบอนุญาตเลขที่ 11/09882

☎:02 102 3148 ☎:089-242-2182 คุณดาด้า Line ID:0892422183 ☎:090-991-5195 คุณนก Line ID:noksmile1148 ☎:Tel 0886978249 คุณแอร์ Line ID:Diamond.NJ4289 ☎:095-950-1754 คุณอุ๊ Line ID:0959501754 ☎:062-452-1545 คุณโอ๊ต Line ID:rkalavit3899 ☎:095-913-8744 คุณเจ Line ID:095-913-8744 |Designed by Dada Lovely Holiday Tour