• เลิฟลี่ ฮอลิเดย์ ทัวร์ จำกัด LOVELY HOLIDAY TOUR

  • เลิฟลี่ ฮอลิเดย์ ทัวร์ จำกัด LOVELY HOLIDAY TOUR

  • เลิฟลี่ ฮอลิเดย์ ทัวร์ จำกัด LOVELY HOLIDAY TOUR

  • เลิฟลี่ ฮอลิเดย์ ทัวร์ จำกัด LOVELY HOLIDAY TOUR

  • เลิฟลี่ ฮอลิเดย์ ทัวร์ จำกัด LOVELY HOLIDAY TOUR

โปรแกรมทัวร์จีน กุ้ยหลิน หยางซั่ว นั่งรถไฟความเร็วสูง ทัวร์จีนราคาถูก โปรแกรมทัวร์กุ้ยหลิน โชว์ DREAM LIKE LIJIANG

เขาเหยาซาน เขางวงช้าง(เซียงปีซาน) ถ้ำขลุ่ยอ้อ ถ้ำธารน้ำแข็ง ถ้ำเงิน ทะเลสาบซีหูกุ้ยหลิน เมืองลับแล แม่น้ำหลีเจียง สวนสนุกเมอร์รี่แลนด์ หมู่บ้านเย้าแดง หยางซั่ว หลงเซิ่น เจดีย์เงินเจดีย์ทอง ถ้ำวังสวรรค์ (เทียนกง) Impression Liu Sanjie DREAM LIKE LIJIANG

มิถุนายน-ตุลาคม 2567

ราคาเริ่ม 23,999.-

Highlights

เมืองกุ้ยหลิน เจดีย์เงิน เจดีย์ทอง เมืองหลงเซิ่น • นาข้ันบันไดหลงจี้• เมืองเฟ่ิงหวง • เมืองโบราณเฟ่ิงหวง • ล่องเรือแม่น้าถัว เจียง สะพานอ่ายจ้าย ระเบียงกระจก เมืองฟูหรงเจิ้น เมืองโบราณฟู หรงเจิ้น (วิวกลางคืน) เมืองจี้โส่ว เมืองกุ้ยหลิน ถ้าขลุ่ยอ้อ • เจดีย์เสี่ยวเหยา

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

มิถุนายน 2567

ราคาเริ่ม 12,990-

Highlights

เมืองเกาดัง-หมู่บ้านชนเผ่าปู้ยี-เมืองโบราณจิ้วโจว เมืองซิงยี่-แกรนแคนยอนมาหลิ่งเหอ ภูเขาหมื่นยอดว่านเฟิงหลิน-ทุ่งนาตัวอักษรว่านเฟิงหลิน-หมู่บ้านนาฮุย-ทะเลสาบว่านเฟิงหู-โรงงานผลิตเหล้าขาวกุ้ยโจวชุน กุ้ยหยาง-ถ้ำเย่หลาง-ถนนคนเดินชิงหยุน ทะเลสาบเทียนเหอถาน-เมืองโบราณชิงหยวน

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

มิถุนายน-ตุลาคม 2567

ราคาเริ่ม 17,990-

Highlights

จดีย์เงินและเจดีย์ทอง กุ้ยหลิน - นั่งรถไฟความเร็วสูงไปหนานหนิง ถ้ำน้ำแข็ง หมิงซื่อ - น้ำตกเต๋อเทียน - นั่งรถไฟความเร็วสูงกลับกุ้ยหลิน - ตึกเซียวเหยา - ถนนคนเดินตงซี่เซียง เขางวงช้าง - หยางซั่ว - ล่องแม่น้ำหลีเจียง หยางซั่ว - เมืองลับแล - เมืองโบราณต้าชวี - ชมโชว์ DREAM LIKE LIJIANG

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

มิถุนายน-ตุลาคม 2567

ราคาเริ่ม 15,900-

Highlights

เมืองกุ้ยหลิน – ถ้าขลุ่ยอ้อ – เขางวงช้าง – เจดีย์เงิน เจดีย์ทอง- ชมโชว์ Dream Like Lijiang เมืองกุ้ยหลิน จุดชมวิวเขาเซี่ยงกงซาน-เมืองหยางซั่ว-ขึ้นเรือแพชมแม่น้าหลีเจียง –ถนนฝรั่ง เมืองหยางซั่ว –ภูเขาหรูยี่ฟง– เมืองโบราณต้าซวี –เมืองกุ้ยหลิน– หอเซี่ยวเหยาโหลว ประตูโบราณหนานเหมิน เมืองกุ้ยหลิน พิพิธภัณฑ์ดอกกุ้ยฮวา

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

มิถุนายน 2567

ราคาเริ่ม 19,990-

Highlights

ถานีรถไฟความเร็วสูงเมืองกุ้ยหยาง เมืองฝูหรงเจิ้น เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น เมืองฝูหรงเจิ้น - เมืองจางเจียเจี้ย - เขาเทียนเหมินซาน - ออฟชั่นเสริม!! โชว์จิ้งจอกขาว (ไม่ได้รวมอยู่ในรายการ) เมืองจางเจียเจี้ย - เมืองหวยฮัว - สถานีรถไฟความเร็วสูงเมืองหวยฮัน - เมืองกุ้ยหยาง ทะเลสาบเทียนเหอถาน - เมืองโบราณชิงหยวน

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

มิถุนายน-ตุลาคม 2567

ราคาเริ่ม 22,999-

Highlights

เมืองกุ้ยหลิน • เจดีย์เงิน เจดีย์ทอง เมืองกุ้ยหลิน • สถานีรถไฟความเร็วสูงกุ้ยหยาง • เมืองอันชุน • หมู่บ้านแม้วพันครอบครัว แห่งซีเจียง • จุดชมวิวพันหลังคา • เมืองไขหลี น้าตกหวงกว่อซู่ • เมืองอันชุน เมืองกุ้ยหยาง • เมืองโบราณชีหยวน • สถานีรถไฟความเร็วสูงกุ้ยหลิน • ถ้าขลุ่ยอ้อ เขางวงช้าง • เมืองหยางซ่ัว • ล่วงเรือแม่น้าหลีเจียง

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

มิถุนายน 2567

ราคาเริ่ม 19,990-

Highlights

สถานีรถไฟความเร็วสูงกุ้ยหยาง-ฉงชิ่ง-เมืองโบราณฉือซื่อโข่วฉง ชิ่ง-อู่หลง-อุทยานเขานางฟ้า รวมรถไฟเล็กอุทยา นหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ ชมรถไฟฟ้าทะลุตึก หงหยาต้ง ฉงชิ่ง-กุ้ยหยาง นั่งรถไฟความเร็วสูง-ตึกเจียซิ่ว-ถนนคนเดินชิงหยุน ทะเลสาบเทียนเหอถาน

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

กันยายน-ตุลาคม 2567

ราคาเริ่ม 15,990-

Highlights

สนามบินหนานหนิงอู๋ซู – นั่งรถไฟความเร็วสูง – เมืองกุ้ยหลิน – เจดีย์เงิน เจดีย์ทอง เขางวงช้าง – สวนเจ็ดดาว – เขาอูฐ – วัดซีเซี่ย ภูเขาวงพระจันทร์ – เมืองหยางซั่ว – ล่องเรือแม่น้ำลี่เจียงรอบสั้น – ถนนฝรั่งเมืองหยางซั่ว นั่งรถไฟความเร็วสูงหยางซั่ว-หนานหนิง – สนามบินหนานหนิงอู๋ซู

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

มิถุนายน 2567

ราคาเริ่ม 14,990-

Highlights

เมืองกุ้ยหลิน - หลงเซิ่น - นาขั้นบันไดหลงเซิ่น - การแสดงโชว์ DREAM LIKE เขาเซียงกง - ล่องแพแม่น้ำหลีเจียง - ถนนฝรั่ง - OPTION SHOW: IMPRESSION LIU SANJIE เมืองกุ้ยหลิน ถ้ำเจ็ดดาว - ประตูโบรานกูหนานเหมิน เมืองกุ้ยหลิน - เขางวงช้าง - พิพิธภัณฑ์ดอกไม้กุ้ยฮวา

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

Company Details

บริษัท เลิฟลี่ฮอลิเดย์ทัวร์ จำกัด
นนท์ณิชา บางใหญ่ 2 (Nonnicha Bangyai 2) 79/128 หมู่12 ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/09882 phone:02 102 3148

Lovely Holiday tour Co.,Ltd
Nonnicha Bangyai2 79/128 Moo 12 District Bang Mae Nang Bang Yai District, Nonthaburi Province 11140 license no.11/09882

phone:02 102 3148
089-242-2182 คุณดาด้า LineID: 0892422183
090-991-5195 คุณนก Line ID:noksmile1148
:095-950-1754 คุณอุ๊ Line ID:0959501754
063-951-2789 คุณโอ๊ต LineID:rkalavit3899
095-913-8744 คุณเจ Line ID:095-913-8744
0886978249 คุณแอร์ Line ID:Diamond.NJ4289
iloveholidays97@gmail.com
http://www.lovelyholidaystour.com/

CONTACT INFO

Like us on Facebook

บริษัท เลิฟลี่ ฮอลิเดย์ ทัวร์ จำกัด
LOVELY HOLIDAY TOUR CO.,LTD.
ใบอนุญาตเลขที่ 11/09882

บริษัท เลิฟลี่ ฮอลิเดย์ ทัวร์ จำกัด LOVELY HOLIDAY TOUR CO.,LTD.ใบอนุญาตเลขที่ 11/09882

☎:02 102 3148 ☎:089-242-2182 คุณดาด้า Line ID:0892422183 ☎:090-991-5195 คุณนก Line ID:noksmile1148 ☎:Tel 0886978249 คุณแอร์ Line ID:Diamond.NJ4289 ☎:095-950-1754 คุณอุ๊ Line ID:0959501754 ☎:062-452-1545 คุณโอ๊ต Line ID:rkalavit3899 ☎:095-913-8744 คุณเจ Line ID:095-913-8744 |Designed by Dada Lovely Holiday Tour