• เลิฟลี่ ฮอลิเดย์ ทัวร์ จำกัด LOVELY HOLIDAY TOUR

  • เลิฟลี่ ฮอลิเดย์ ทัวร์ จำกัด LOVELY HOLIDAY TOUR

  • เลิฟลี่ ฮอลิเดย์ ทัวร์ จำกัด LOVELY HOLIDAY TOUR

  • เลิฟลี่ ฮอลิเดย์ ทัวร์ จำกัด LOVELY HOLIDAY TOUR

  • เลิฟลี่ ฮอลิเดย์ ทัวร์ จำกัด LOVELY HOLIDAY TOUR

โปรแกรมทัวร์อินเดีย แคชเมียร์ ทัชมาฮาล

ให้ท่านได้สัมผัสประเทศอินเดีย ได้หลากหลายรูปแบบ แคชเมียร์” สัมผัสกับดินแดนสวรรค์บนพื้นพิภพ มงกุฎเพชรแห่งอินเดียที่สวยที่สุดในโลก เปรียบประดุจสวรรค์บนโลกมนุษย์ “แคชเมียร์” อยู่กลางอ้อมกอดของเทือกเขาหิมาลัย สัมผัสกับทุ่งราบผืนใหญ่ในอ้อมกอดหิมาลัย ตระการตากับดอกไม้นานาพรรณชมความงามของ กุลมาร์ค & โซนามาร์ค ที่มีทุ่งหญ้าเขียวขจีและเทือกเขาหิมะรายรอบนั่ง เรือซิคาร่าล่องทะเลสาบ ที่สวยใสดุจกระจกสะท้อนความงามของท้องฟ้ากลางเทือกเขาหิมาลัยเยือนอัครา “ทัชมาฮาล” อนุสรณ์รักนิรันดร์ มรดกโลกเหนือกาลเวลา สิ่งมหัศจรรย์ของโลก และศิลปะชั้นเอกของยุคราชวงศ์โมกุล ณ พระราชวังอัคระฟอร์ด

กรกฏาคม-สิงหาคม 2567

ราคาเริ่ม 37,999.-

Highlights

เมืองมุมไบ วัดสิทธิวินายัก ประตูสู่อินเดีย วัดพระแม่ลักษมี • เมืองปูเน่ • เทอูร์ • เทวสถานศรีจินดามณี • โมเรกาวน์ • เทวสถานศรีมยุเรศวร • สิทธิเทก • เทวสถานศรีสิธิวินายกะ รันยันกาวน์ วัดศรีมหาคณปติ โอซาร์ • วัดศรีวิฆเนศวา • เลนยาตรี • วัดศรีคีรีจัตมา

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

ตุลาคม 2567

ราคาเริ่ม 32,999.-

Highlights

เมืองศรีนาคา ทุ่งหญ้า Saffron พาฮาลแกม (Pahalgam) ขี่ม้า Pony Ride Ride ชมเมืองซึ่งเมืองนี้ สถานีกุลมาร์ค สถานีกุลมาร์ค กอนโดล่า ชมเทือกเขากุลมาร์ค นั่งกระเช้าลอยฟ้าที่สูงที่สุดในโลกด้วยกอนโดล่า พิเศษ!!! นำทุกท่านลงเรือพายโบราณ หรือที่เรียกว่า “เรือชิคาร่า” สวนชาลิมาร์ (Shalimar Bagh) เป็นสวนแห่งความรัก

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

มิถุนายน-ตุลาคม 2567

ราคาเริ่ม 49,900.-

Highlights

เจดีย์สันติภาพ (Shanti Stupa) เจดีย์สีขาวทรงโดมตั้งอยู่บนเนินเขาใกล้หมู่บ้าน Changspa ในเมือง Leh วัดนัมเกลเซโม (Namgyal Tsemo Monastery) นูบร้าวัลเล่ย์ (Nubra Valley) นูบร้าวัลเล่ย์ (Nubra Valley)หมู่บ้านฮุนเดอร์ ชม ทะเลทรายสีเงินแห่งหุบเขานูบร้า หรือ Silver Sand Dune of Nubra เนื้

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

มิถุนายน-สิงหาคม 2567

ราคาเริ่ม27,900.-

Highlights

พระราชวังสายลม • นั่งรถจีปขึ้นแอมเบอร์ ฟอร์ท • พระราชวังกลางน้ำ • CITY PALACE • วัดพระพิฆเนศ ชัยปุระ • อัครา • แชนด์ เบารี • อัครา ฟอร์ท ทัช มาฮาล • เดลี • ประตูเมืองอินเดีย • วัดลักษมีนารายัน

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

กันยายน-พฤศจิกายน 2567

ราคาเริ่ม 29,990.-

Highlights

เทือกเขากุลมาร์ค - นั่งกระเช้าลอยฟ้า - ชมวิวทิวทัศน์เทือกเขากุลมาร์ค ล่องเรือชมตลาดเช้า - ทะเลสาบดาล - เทือกเขาโซนามาร์ค - ธารน้ำแข็งกราเซีย คาร์กิล - ชมเส้นทางที่สวยงามเปรียบเสมือน “ถนนโลกพระจันทร์” - Zojila Pass เมืองดราส - จุดชมวิวแม่น้ำ Drass - โซนามาร์ค สวนโมกุล - สวนชาลิมาร์

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

กรกฏาคม-ตุลาคม 2567

ราคาเริ่ม 55,900.-

Highlights

สวนโมกุล (Mughal Gardens) ล่องเรือชิคารา (เรือพายแบบแคชเมียร์) โซนามาร์ค (Sonamarg) อนุสรณ์สถานสงครามคาร์กิล (Kargil War Memorial) คาร์กิล ถนนไร้หมายเลย มูลเบกห์ ลามายูรู เลห์ เส้นทางศรีนาคา เลห์ฟอร์ทูล่า ท็อป (Fotula Top)

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

กรกฏาคม-กันยายน 2567

ราคาเริ่ม 18,999.-

Highlights

พระราชวังสายลม (HAWA MAHAL) พระราชวังแห่งนี้สร้างด้วยหินทรายสีชมพู และสี แดง (พิเศษ!! ให้ท่านน่ังรถจีปขึ้นไปชมพระราชวัง) พระราชวังหลวง (CITY PALACE)ทัชมาฮาล (TAJ MAHAL) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก อัคราฟอร์ท (AGRAFORT) ป้อมปราการที่สาคัญอีกแห่งหนึ่ง

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

กันยายน-ตุลาคม 2567

ราคาเริ่ม 29,990.-

Highlights

แคชเมียร์ – กุลมาร์ค – นั่งกระเช้าลอยฟ้า – ชมทิวทัศน์เทือกเขากุลมาร์ค – ศรีนาคา – ล่องเรือชิคาร่า – ทะเลสาบดาล โซนามาร์ค – ทาจิวาสกราเซียร์ – ศรีนาคา ทุ่งหญ้า SAFFRON – พาฮาลแกม – ชมวิวเทือกเขาหิมาลัยสวนโมกุล – สวนนิชาท

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

มิถุนายน-กรกฎาคม 2567

ราคาเริ่ม 39,900.-

Highlights

ศรีนาคา พาฮาลแกม กุลมาร์ค & โซนามาร์ค พักหุบเขา โลเคชั่นยอดนิยมภาพยนตร์ของชาวอินเดีย (บนยอดเขาหิมาลัย 1 คืน) นอนโรงแรมบ้านเรือ เพื่อย้อนอดีตยุควิคตอเรีย ราชินีแห่งอังกฤษ ล่องเรือซิคาร่าล่องทะเลสาบดาล ช้อปปิ้งถิ่นผ้าพาสมิน่ากลางทะเลสาบ ขี่ม้าชมวิว พาฮาลแกม (Pahalgam) หุบเขาแกะแห่งแคชเมียร์ ชม“ทัชมาฮาล” ณ พระราชวังอัคระฟอร์ด

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

กรกฏาคม-กันยายน 2567

ราคาเริ่ม 32,999.-

Highlights

เมืองศรีนาคา (Srinagar) เมืองหลวงของรัฐแคชเมียร์ พาฮาลแกม (Pahalgam) สถานที่ที่โอบล้อมไปด้วยวิวทิวทัศน์ของเทือกเขาหิมาลัย ขี่ม้าชมเมือง(Pony Ride Ride)สถานีกุลมาร์ค กอนโดล่า พิเศษ!!! นำทุกท่านลงเรือพายโบราณ หรือที่เรียกว่า “เรือชิคาร่า” สวนชาลิมาร์ (Shalimar Bagh) เป็นสวนแห่งความรัก

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

กันยายน-ตุลาคม 2567

ราคาเริ่ม 21,999.-

Highlights

เมืองเดลี - เมืองชัยปุระ - ป้อมปราการแอมเบอร์ ฟอร์ท - พระราชวังแอมเบอร์ ฟอร์ท ซิตี้พาเลส - ฮาวา มาฮาล - จุดชมวิว Wind View Cafe - ประตูปาตริกา - เมืองอัครา- อัครา ฟอร์ท ชมพระอาทิตยข์ ึ้น “พระราชวงัทชัมาฮาล” - เมืองเดลี กุตับมีนาร์ - ประตูเมืองอินเดีย - ช้อปปิ้งตลาดพื้นเมืองจนั ปาท

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

กรกฏาคม-กันยายน 2567

ราคาเริ่ม 39,999.-

Highlights

ฮาเวลีที่ตกแต่งด้วยภาพเขียนสีที่งดงามของราชสถานและคฤหาสน์หลายแห่ง ฮาเวลี ที่เมืองนาวัล เมืองจัยแซลเมียร์ (Jaisalmer)เมืองจัยแซลเมียร์ ขี่อูฐสู่ทะเลทรายธาร์ ชม SamSandDunes ชมป้อมจัยแซลเมียร์ ป้อมปราการขนาดใหญ่ที่อยู่ท่ามกลางทะเลสาบ เมืองโรแมนติกแห่งเมืองสีฟ้า หรือ เมืองโยธะปุระ เมืองรานัคปูร์

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

Company Details

บริษัท เลิฟลี่ฮอลิเดย์ทัวร์ จำกัด
นนท์ณิชา บางใหญ่ 2 (Nonnicha Bangyai 2) 79/128 หมู่12 ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/09882 phone:02 102 3148

Lovely Holiday tour Co.,Ltd
Nonnicha Bangyai2 79/128 Moo 12 District Bang Mae Nang Bang Yai District, Nonthaburi Province 11140 license no.11/09882

phone:02 102 3148
089-242-2182 คุณดาด้า LineID: 0892422183
090-991-5195 คุณนก Line ID:noksmile1148
:095-950-1754 คุณอุ๊ Line ID:0959501754
063-951-2789 คุณโอ๊ต LineID:rkalavit3899
095-913-8744 คุณเจ Line ID:095-913-8744
0886978249 คุณแอร์ Line ID:Diamond.NJ4289
iloveholidays97@gmail.com
http://www.lovelyholidaystour.com/

CONTACT INFO

Like us on Facebook

บริษัท เลิฟลี่ ฮอลิเดย์ ทัวร์ จำกัด
LOVELY HOLIDAY TOUR CO.,LTD.
ใบอนุญาตเลขที่ 11/09882

บริษัท เลิฟลี่ ฮอลิเดย์ ทัวร์ จำกัด LOVELY HOLIDAY TOUR CO.,LTD.ใบอนุญาตเลขที่ 11/09882

☎:02 102 3148 ☎:089-242-2182 คุณดาด้า Line ID:0892422183 ☎:090-991-5195 คุณนก Line ID:noksmile1148 ☎:Tel 0886978249 คุณแอร์ Line ID:Diamond.NJ4289 ☎:095-950-1754 คุณอุ๊ Line ID:0959501754 ☎:062-452-1545 คุณโอ๊ต Line ID:rkalavit3899 ☎:095-913-8744 คุณเจ Line ID:095-913-8744 |Designed by Dada Lovely Holiday Tour