• Lovely Holiday Tour and I Love Holiday

  • เลิฟลี่ ฮอลิเดย์ ทัวร์ จำกัด LOVELY HOLIDAY TOUR

  • Lovely Holiday Tour and I Love Holiday

  • เลิฟลี่ ฮอลิเดย์ ทัวร์ จำกัด LOVELY HOLIDAY TOUR

  • Lovly Holiday Tour and I Love Holiday

โปรแกรมทัวร์ทัวร์ไต้หวัน

เที่ยวต่างประเทศง่ายๆ ไม่ต้องคิดมาก เพียงแค่เตรียมกระเป๋าเดินทางของท่านให้พร้อมแล้วไปเที่ยวด้วยกันได้เลย เพราะเราคัดสรรโปรแกรมทัวร์ดีๆ มาให้แล้ว โปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยวต่างประเทศหลากหลายเส้นทางในงบประมาณสุดคุ้ม ที่จะพาทุกท่านไปเที่ยวได้อย่างสบายใจ ที่บริการให้ครบทุกเรื่องเที่ยว จัดเต็มให้ทั้งโปรแกรมการเดินทางในแต่ละวัน อาหาร ที่พัก ...

เมษายน วันสงกรานต์ 2565

ราคาเริ่ม 27,977.-

Highlights

ไทเป ร้านพายสับปะรด - อุทยานเย่หลิว - อุทยานทาโรโกะ หน้าผาไพรนางแอ่น - ตงต้าเหมินไนท์มาร์เก็ต ล่องเรือชมวาฬ - โลมา - ตึกไทเป101 ขึ้นชมวิวชั้น89 ช็อปของฝาก(ไม่รวมค่าขึ้นลิฟต์ 990บ./ท่าน สนใจแจ้งในวันจอง) เจอร์เมเนียนช็อป ช็อปปิ้งซีเหมินติง วัดหลงซาน - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ร้านชาอู่หลง - ตลาดปลาไทเป – หมู่บ้านสายรุ้ง - เฝิงเจียไนท์มาร์เก็ต

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

มีนาคม 2565

ราคาเริ่ม 19,988-

Highlights

เปิดแล้วจ้าาาาา ไต้หวัน ชิม ช้อป ชิว ณ ตลาดซีเหมินติง ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต และตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย Daxi Old street ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ปล่อยโคมลอย ณ หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น ชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก พิเศษ... ปลาประธานาธิบดี และชาบู ชาบู

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

มีนาคม 2566

ราคาเริ่ม 17,977.-

Highlights

ไทเป เรียนรู้การทำพายสัปปะรด ชมซากุระอุทยานหยางหมิงซาน คอสเมติกช็อป วัดหลงซาน ศูนย์สร้อยสุขภาพเจอเมเนียม ตึกไทเป101 ขึ้นชมวิวชั้น89 ช็อปของฝากด้านบน – ช็อปปิ้งซีเหมินติง หนานโถว ปราสาทช็อกโกแลต ร้านชาอู่หลง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ เฝิงเจียไนท์มาร์เก็ต

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

เมษายน-มิถุนายน 2566

ราคาเริ่ม 19,990.-

Highlights

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซำจั๋ง – วัดเหวินหวู่ - ชิมชาอู่หลง - เถาหยวนไนท์มาเก็ต ร้านเครื่องสำอาง - ชิมพายสับปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค - วัดหลงซาน - ซีเหมินติง DUTY FREE - อุทยานเหย๋หลิ่ว – หมู่บ้านจิ่วเฟิน – ตึกไทเป 101 แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

เมษายน-มิถุนายน 2566

ราคาเริ่ม 18,555-

Highlights

ไทเป ร้านพายสับปะรด เข้าชมพระราชวังต้องห้ามกู้กง - อุทยานเย่หลิว - หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น ปล่อยโคมลอยบนรางรถไฟ คอสเมติกช็อป - ช็อปปิ้งซีเหมินติง วัดหลงซาน ศูนย์สร้อยสุขภาพเจอเมเนียม - ตลาดไทเป - ร้านชาอู่หลง ตึกไทเป101 ขึ้นชมวิวชั้น89 ช็อปของฝาก - เฝิงเจียไนท์มาร์เก็ต วัดโฝกวงซาน - อีต้าเอาท์เล็ตมออลล์ - เจดีย์เสือเจดีย์มังกร –

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

เมษายน -ตุลาคม 2566

ราคาเริ่ม 30,999.-

Highlights

เมืองหนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวิ่นหวู่-ชิมชาอูหลง-ชิมพายสัปประรด-ตึกไทเป 101 เมืองไทเป-Cosmetic-อุทยานเย่หลิ่ว-หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น-ซีเหมินติง Gurmanium-พิพิธภัณฑ์กู้กง-วัดหลงซาน- อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

เมษายน-ตุลาคม 2566

ราคาเริ่ม 17,999-

Highlights

เมืองไถจง – ร้านไอศกรีมมิยาฮาร่า – ตลาดไถจง ไนท์มาร์เก็ต เมืองหนานโถว – ร้านชา – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินหวู่ – เมืองไทเป – ร้านพายสัปปะรด – ย่านซีเหมินติง ร้าน GERMANIUM – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ตึกไทเป 101 – วัดหลงซาน – HUAXI NIGHT MARKET อนุสรณ์สถานเจียง ไคเชก –ศูนย์เครื่องสำอาง

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

เมษายน-ตุลาคม 2566

ราคาเริ่ม 20,999-

Highlights

อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณ – เมืองไถจง – ร้านไอศกรีมมิยาฮาร่า – ตลาดไถจง ไนท์มาร์เก็ต เมืองหนานโถว – ร้านชา – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินหวู่ – เมืองไทเป – ร้านพายสัปปะรด – ย่านซีเหมินติง ร้าน GERMANIUM – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ตึกไทเป 101 – วัดหลงซาน – HUAXI NIGHT MARKET

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

เมษายน-กรกฎาคม 2566

ราคาเริ่ม 17,888-

Highlights

สอง ไทเป - เจียอี้ - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ชมป่าสนพันปี - นั่งรถไฟโบราณอาลีซาน - ร้านใบชา - ตลาดเหวินฮัว เจียอี้ - ผูหลี - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดกวนอู - ร้านพายสัปปะรด - ตลาดซีเหมินติง ศูนย์เจอร์เมเนี่ยม - ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก)

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

เมษายน-พฤษภาคม 2566

ราคาเริ่ม 19,888-

Highlights

อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ - หน้าผาชิงสุ่ย - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ถ่ายภาพคู่ตึกไทเป 101 อุทยานแห่งชาติเย่หลิว - ท่าเรือประมงสีลูกกวาดเจิ้งปิน - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - วัดหลงซาน ช้อปปิ้ง 3 ไนท์มาร์เก็ต ตลาดตงต้าเหมิน ตลาดหนิงเซี่ย ตลาดซีเหมินติง

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

เมษายน-มิถุนายน 2566

ราคาเริ่ม 13,999-

Highlights

วัดหลงซาน – อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค – ตึกไทเป 101 COSMETICS SHOP – ร้านขนมพายสับปะรด – อุทยานเหย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน - ปล่อยโคมลอยสือเฟิน(4ท่าน/1โคม) - ซีเหมินติง ร้านสร้อย เจอมาเนี่ยม - GLORIA OUTLET

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

เมษายน-ตุลาคม 2566

ราคาเริ่ม 14,990-

Highlights

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – แวะชิมชาอูหลง - เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต เมืองไทเป – ร้านเครื่องสำอาง – ชิมพายสับปะรด - เจียงไคเชค – วัดหลงซาน-ซีเหมินติง Gurmanium – อุทยานหินเหย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น – ตึกไทเป 101

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

เมษายน-ตุลาคม 2566

ราคาเริ่ม 19,990-

Highlights

ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ เมืองหนานโถว – วัดเวินหวู่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา สวนองุ่นบราซิล – ตลาดกลางคืนเหวินฮั่ว เมืองเจียอี้ – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – ร้านชาอู่หลง เมืองไทจง เมืองไทเป –ร้านสร้อยสุขภาพ ร้านพายสับปะรด – เป่ยโถว THERMAL VALLEY – พิพิธภัณฑ์บ่อน้ำพุร้อน – PUBLIC LIBRARY ร้านคอสเมติค ย่านซีเหมินติง หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

เมษายน-พฤษภาคม 2566

ราคาเริ่ม 16,990-

Highlights

เมืองหนานโถว วัดเหวินหวู่ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา สวนองุ่นบราซิล – วัดหลงซาน – ย่านซีเหมินติง เมืองไทเป – ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – เมืองผิงซี – หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น (รวมปล่อยโคม) - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมตั๋ว) ร้านเครื่องสำอางค์ ห้างเอาท์เล็ทมิตซุย

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

สิงหาคม -ตุลาคม 2566

ราคาเริ่ม 16,990-

Highlights

ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ – เมืองหนานโถว – วัดเหวินหวู่ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – สวนองุ่นบราซิล – เมืองไทจง – ตลาดเฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต เมืองไทเป – ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – อุทยานแห่งชาติ เย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ย่านซีเหมินติง ถ่ายรูปคู่ตึดไทเป 101 - วัดหลงซาน – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ร้านเครื่องสำอางค์ – ห้างเอาท์เล็ทมิตซุย

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

เมษายน-มิถุนายน 2566

ราคาเริ่ม 19,990-

Highlights

ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ เมืองหนานโถว - วัดเหวินหวู่ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทราสวนองุ่นบราซิล - เมืองไทจง ร้านขนมพายสับปะรด - อุทยานธรณีเย่หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - เมืองไทเป ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชมวิวชั้น 89) - ร้านเครื่องสำอางค์ - ซีเหมินติง ศูนย์สร้อยสุขภาพ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - เมืองเถาหยวน - มิตซุย เอาท์เล็ต

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

เมษายน-ตุลาคม 2566

ราคาเริ่ม 14,990-

Highlights

เมืองหนานโถว – วัดเหวินหวู่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – สวนองุ่นบราซิล – วัดหลงซาน – ย่านซีเหมินติง เมืองไทเป – ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมตั๋ว) ร้านเครื่องสำอางค์ – ห้างเอาท์เล็ทมิตซุย

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

Company Details

บริษัท เลิฟลี่ฮอลิเดย์ทัวร์ จำกัด
นนท์ณิชา บางใหญ่ 2 (Nonnicha Bangyai 2) 79/128 หมู่12 ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140 11140 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/09882 phone:02 102 3148

Lovely Holiday tour Co.,Ltd
Nonnicha Bangyai2 79/128 Moo 12 District Bang Mae Nang Bang Yai District, Nonthaburi Province 11140 license no.11/09882

phone:02 102 3148
089-242-2182 คุณดาด้า LineID: 0892422183
090-991-5195 คุณนก Line ID:noksmile1148
:095-950-1754 คุณอุ๊ Line ID:0959501754
063-951-2789 คุณโอ๊ต LineID:rkalavit3899
095-913-8744 คุณเจ Line ID:095-913-8744
0886978249 คุณแอร์ Line ID:Diamond.NJ4289
iloveholidays97@gmail.com
http://www.lovelyholidaystour.com/

CONTACT INFO

Like us on Facebook

บริษัท เลิฟลี่ ฮอลิเดย์ ทัวร์ จำกัด
LOVELY HOLIDAY TOUR CO.,LTD.
ใบอนุญาตเลขที่ 11/09882

บริษัท เลิฟลี่ ฮอลิเดย์ ทัวร์ จำกัด LOVELY HOLIDAY TOUR CO.,LTD.ใบอนุญาตเลขที่ 11/09882

☎:02 102 3148 ☎:089-242-2182 คุณดาด้า Line ID:0892422183 ☎:090-991-5195 คุณนก Line ID:noksmile1148 ☎:Tel 0886978249 คุณแอร์ Line ID:Diamond.NJ4289 ☎:095-950-1754 คุณอุ๊ Line ID:0959501754 ☎:062-452-1545 คุณโอ๊ต Line ID:rkalavit3899 ☎:095-913-8744 คุณเจ Line ID:095-913-8744 |Designed by Dada Lovely Holiday Tour