• เลิฟลี่ ฮอลิเดย์ ทัวร์ จำกัด LOVELY HOLIDAY TOUR

  • เลิฟลี่ ฮอลิเดย์ ทัวร์ จำกัด LOVELY HOLIDAY TOUR

  • เลิฟลี่ ฮอลิเดย์ ทัวร์ จำกัด LOVELY HOLIDAY TOUR

  • เลิฟลี่ ฮอลิเดย์ ทัวร์ จำกัด LOVELY HOLIDAY TOUR

  • เลิฟลี่ ฮอลิเดย์ ทัวร์ จำกัด LOVELY HOLIDAY TOUR

โปรแกรมทัวร์ลาว หลวงพระบาง

โปรแกรมทัวร์ลาว หลวงพระบาง เที่ยวลาว อาทิ เวียงจันท์ หลวงพระบาง หรือ เมืองลาว อื่น ๆ หรือการเดินทางแบบหมู่คณะ กรุ๊ปทัวร์ กรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยว ดูงาน สัมนา ที่ประเทศลาว ในราคาและบริการคุณภาพ เที่ยวลาว อาทิ เวียงจันท์ หลวงพระบาง หรือ เมืองลาว อื่น ๆ หรือการเดินทางแบบหมู่คณะ กรุ๊ปทัวร์ กรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยว ดูงาน สัมนา ที่ประเทศลาว ในราคาและบริการคุณภาพ

ธันวาคม 2565-มีนาคม 2566

ราคาเริ่ม 13,999-

Highlights

วัดสีเมือง พิพิธภัณฑ์หอพระแก้ว (HorPhra Kaew Museum) ประตูชัย พระธาตุหลวง สถานีรถไฟความเร็วสูง หลวงพระบาง ตลาดมืด ใส่บาตรข้าวเหนียว ชมพระอาทิตย์ขึ้นพระธาตุภูสี พระราชวังเก่า วัดวิชุน วัดเชียงทอง น้ำตกตาดกวางสี นั่งรถไฟความเร็วสูง ล่องเรือดูแม่น้ำซอง บลูลากูน

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

ธันวาคม 2565-มกราคม 2566

ราคาเริ่ม 10,888-

Highlights

นั่งรถไฟความเร็วสูง เที่ยวเมืองมรดกโลก หลวงพระบาง น้ำตกตาดกวางสี พระราชวังหลวงพระบาง วัดวิชุลราช พระธาตุพูสี ร่วมตักบาตรข้าวเหนียว พร้อมค้างคืนที่หลวงพระบาง 1 คืน ช็อปปิ้ง ตลาดมืด วังเวียง บลูลากูล ถ้ำปูดพและ สะพานสีฟ้า Optional tour! ล่องเรือแม่น้าซอง ชมบรรยากาศและความสวยงามของวังเวียง ขอพระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระธาตุหลวง วัดศรีเมือง เช็คอิน ‘’ประตูไชย’’

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

ธันวาคม 2565-มกราคม 2566 ปีใหม่

ราคาเริ่ม 15,888-

Highlights

ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย ลาวจังหวัดหนองคาย นครหลวงเวียงจันทน์ วัดศรีเมือง ชมหอพระแก้ว พระธาตุหลวง ประตูชัย ขึ้นรถไฟความเร็วสูงสู่หลวงลวงพระบาง ตลาดมืดหลวงพระบาง ตักบาตรข้าวเหนียว วัดเชียงทอง พระราชวังเก่าหลวงพระบาง พระธาตุพูสี น้ำตกตาดกวางสี ขึ้นรถไฟความเร็วสูงสู่วังเวียง สะพานแขวนสีฟ้า ถ้ำนางฟ้า บลูลากูน สะพานมิตรภาพไทย ลาว

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

ธันวาคม 2565

ราคาเริ่ม 19,999-

Highlights

หลวงพระบาง • พระธาตุภูษี • ตลาดมืด ตักบาตรข้าวเหนียว • หมู่บ้านช่างฆ้อง • หมู่บ้านช่างไห • ถ้ำติ่ง • สวนพูนสุขคาเฟ่ • น้ำตกตาดกวางสี หลวงพระบาง • พระราชวัง • วัดเชียงทอง • วัดวิชุน • นั่งรถไฟความเร็วสูงลาว-จีนไปวังเวียง • บูลากูน • ล่องเรือชมแม่น้ำซอง วังเวียง • เวียงจันทน์ • พระธาตุหลวง • ประตูชัย

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

ธันวาคม 2565-มกราคม 2566

ราคาเริ่ม 11,888-

Highlights

ชมเมืองมรดกโลก น้ำตกตาดกวางสี พระราชวังหลวงพระบาง วัดวิชุนราช พระธาตุพูสี ตักบาตรข้าวเหนียวที่หลวงพระบาง วัดเซียงทอง ช้อปปิ้งตลาดมืดหลวงพระบาง ไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ พระธาตุหลวง วัดสีเมือง ประตูชัย บลูลากูน ถ้ำปูดำ และ สะพานสีฟ้า ล่องเรือแม่น้ำซอง ชมบรรยากาศและความสวยงามของวังเวียง

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

มกราคม-เมษายน 2566

ราคาเริ่ม 9,999-

Highlights

น้ำตกคอนพะเพ็ง ชมความยิ่งใหญ่ของน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียอาคเนย์ จนได้สมญานามว่า ไนแองการ่าแห่งเอเชีย ลงเรือหางยาว ล่องมหานทีสี่พันดอน ปากซอง-แวะชิมกาแฟ-น้ำตกตาดเยือง น้ำตกตาดฟาน ชมความงามของน้ำตกคู่แฝด วัดพูสะเหลา ตั้งอยู่บนเนินเขาใกล้กับสะพานลาว-ญี่ปุ่น วัดพูจำปาสัก หรือ ปราสาทหินวัดพู วัดภูพร้าวสิรินธรวราราม

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

ธันวาคม 2565

ราคาเริ่ม 10,990-

Highlights

หลวงพระบาง เมืองมรดกโลก ชมพระราชวังหลวงพระบาง, วัดพระธาตุพูสี ชมน้ำตกตาดกวางสี ล่องแม่น้ำซอง ชมวิวสุดฟิน เมืองวังเวียง กุ้ยหลินเมืองลาว เที่ยวนครหลวงเวียงจันทน์ ชมความงามประตูซัย, หอพระแก้ว, พระธาตุหลวง ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี เปิดประสบการณ์ใหม่ นั่งรถไฟความเร็วสูงลาวจีนเปิดใหม่ 2 เที่ยว

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

ธันวาคม 2565-มกราคม 2566

ราคาเริ่ม 14,888-

Highlights

ชมเมืองมรดกโลก น้ำตกตาดกวางสี พระราชวังหลวงพระบาง วัดวิชุนราช พระธาตุพูสี ตักบาตรข้าวเหนียวที่หลวงพระบาง วัดเซียงทอง ไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ พระธาตุหลวง วัดสีเมือง เช็คอินแลนด์มาร์คของลาว ประตูชัย ถ้ำปูดำ และ สะพานสีฟ้า ล่องเรือแม่น้ำซอง ชมบรรยากาศและความสวยงามของวังเวียง

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

มกราคม-เมษายน 2566

ราคาเริ่ม 12,990-

Highlights

ด่านพรมแดน-เวียงจันทน์-ประตูชัย-พระธาตุหลวงเวียงจันทน์-หอพระแก้ว-รถไฟด่วนลาว-จีน EMU-หลวงพระบาง หลวงพระบาง-ตักบาตรข้าวเหนียว-ถ้ำติ่ง-น้ำตกตาดกวางซี-น้ำตกตาดแส้-ตลาด Night Market หลวงพระบาง-วัดวิชุนราช-วัดเชียงทอง-พระธาตุพูสี-รถไฟด่วน EMU-วังเวียง-ถ้ำปูคำ-บลูลากูน ถ้ำนางฟ้า-เวียงจันทน์-ด่านพรมแดน

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

ธันวาคม 2565-มกราคม 2566 ปีใหม่

ราคาเริ่ม 17,888-

Highlights

ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย ลาวจังหวัดหนองคาย นครหลวงเวียงจันทน์ วัดศรีเมือง ชมหอพระแก้ว พระธาตุหลวง ประตูชัย ขึ้นรถไฟความเร็วสูงสู่หลวงลวงพระบาง ตลาดมืดหลวงพระบาง ตักบาตรข้าวเหนียว วัดเชียงทอง พระราชวังเก่าหลวงพระบาง พระธาตุพูสี น้ำตกตาดกวางสี ขึ้นรถไฟความเร็วสูงสู่วังเวียง สะพานแขวนสีฟ้า ถ้ำนางฟ้า บลูลากูน สะพานมิตรภาพไทย ลาว

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

Company Details

บริษัท เลิฟลี่ฮอลิเดย์ทัวร์ จำกัด
นนท์ณิชา บางใหญ่ 2 (Nonnicha Bangyai 2) 79/128 หมู่12 ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140 11140 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/09882 phone:02 102 3148

Lovely Holiday tour Co.,Ltd
Nonnicha Bangyai2 79/128 Moo 12 District Bang Mae Nang Bang Yai District, Nonthaburi Province 11140 license no.11/09882

phone:02 102 3148
089-242-2182 คุณดาด้า LineID: 0892422183
090-991-5195 คุณนก Line ID:noksmile1148
:095-950-1754 คุณอุ๊ Line ID:0959501754
063-951-2789 คุณโอ๊ต LineID:rkalavit3899
095-913-8744 คุณเจ Line ID:095-913-8744
0886978249 คุณแอร์ Line ID:Diamond.NJ4289
iloveholidays97@gmail.com
http://www.lovelyholidaystour.com/

CONTACT INFO

Like us on Facebook

บริษัท เลิฟลี่ ฮอลิเดย์ ทัวร์ จำกัด
LOVELY HOLIDAY TOUR CO.,LTD.
ใบอนุญาตเลขที่ 11/09882

บริษัท เลิฟลี่ ฮอลิเดย์ ทัวร์ จำกัด LOVELY HOLIDAY TOUR CO.,LTD.ใบอนุญาตเลขที่ 11/09882

☎:02 102 3148 ☎:089-242-2182 คุณดาด้า Line ID:0892422183 ☎:090-991-5195 คุณนก Line ID:noksmile1148 ☎:Tel 0886978249 คุณแอร์ Line ID:Diamond.NJ4289 ☎:095-950-1754 คุณอุ๊ Line ID:0959501754 ☎:062-452-1545 คุณโอ๊ต Line ID:rkalavit3899 ☎:095-913-8744 คุณเจ Line ID:095-913-8744 |Designed by Dada Lovely Holiday Tour