• Lovely Holiday Tour and I Love Holiday

  • Lovely Holiday Tour and I Love Holiday

  • Lovely Holiday Tour and I Love Holiday

  • Lovely Holiday Tour and I Love Holiday

  • Lovely Holiday Tour and I Love Holiday

ทัวร์ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ หังโจว โปรแกรมทัวร์จีน เที่ยวจีน ราคาประหยัดสุดคุ้ม

สัมผัสประเทศจีน ที่มีความยิ่งใหญ่ทั้งทางด้านพื้นที่และวัฒนธรรม ในเส้นทางยอดฮิต อาทิ ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ กุ้ยหลิน เฉินตู คุนหมิง ซีอาน เมือหังโจว ล่องเรือทะเลสาบซีหู ซูโจว เมืองอู๋ซิ พระใหญ่หลิงซาน เฉินตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง หรือ เส้นทางใหม่ ๆในราคาและบริการคุณภาพ ฯลฯ มีโปรแกรมทัวร์ให้เลือกได้หลากหลายรูปแบบ'...

ตุลาคม 2566-ธันวาคม 2566

ราคาเริ่ม 23,990

Highlights

หังโจว เซียวซาน – เมืองซางหร่าว – หุบเขาวั่งเซียนหรือหุบเขาเทวดา – ถนนซุยเซียน เมืองหังโจว – ล่องเรือทะเลสาบซีหู – เจดีย์นางพญางูขาว – ถนนโบราณเหอฟางเจีย เมืองเซี่ยงไฮ้ – พระหยกขาว เฉินหวังเมี่ยว –หาดไว่ทาน ตึกเซี่ยงไฮ้ ทาวเวอร์ เมืองโบราณเหยี่ยเหอ – ล่องเรือเมืองโบราณเหยี่ยเหอ

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

พฤศจิกายน 2566-มีนาคม2567

24,990

Highlights

ท่าเรือจูเจียเจี่ยว • เกาะผู่ถ่อซาน • วัดผู่จี้ • วัดไผ่ม่วง • ต าหนักเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป • ชาวอินต้ง • องค์หนานไห่กวนอิม ท่าเรือจูเจียเจี่ยว • เซี่ยงไฮ้ • ร้านนวดเท้า(ยาบัวหิมะ) • หาดไว่ทาน • ถนนนานกิง เมืองอู๋ซี • ร้านไข่มุก • พระใหญ่หลิงซาน • ศาลาฝานกง • ร้านไข่มุก • เมืองหังโจว

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

พฤศจิกายน 2566-มีนาคม 2567

ราคาเริ่ม 20,990

Highlights

หอสักการะฟ้าเทียนถาน - จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังต้องห้าม - ถนนคนเดินเฉียนเหมิน สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ - วัดลามะยงเหอกง - วิหารว่านฝูเก๋อ - เดอะเพลส กำแพงเมืองจีน - ด่านจูหยงกวน - สนามกีฬาแห่งชาติกรุงปักกิ่ง - ถนนคนเดินหวังฝูจิ่ง พระราชวังฤดูร้อน - OUTLETS - สนามบินเป่ยจิงต้าชิง

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

พฤศจิกายน 2566-มีนาคม2567

27,999

Highlights

เมืองหังโจว • เหิงเตี้ยน • พระราชวังโบราณกู้กงหมิงชิง • พระราชวังจ าลองจิ๋นซฮี่องเต้• Hengdian World Studios เมืองซางหร่าว (shàngráo) • หุบเขาว่ังเซยี่น • หมู่บ้านริมผา • เมืองซางหร่าว เมืองหางโจว • ล่องทะเลสาบซีหู • ถนนโบราณเหอฟางเจีย

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

พฤศจิกายน 2566-มีนาคม 2567

19,999

Highlights

เมืองโบราณหยูเหอ • ร้านหยก • วัดโบราณ หยวนทง • ตลาดเฉินหวังเหมี่ยว ดิสนีย์แลนด์เซี่ยงไฮ้ (รวมบัตรเข้าสวนสนุก) ศูนย์นวดเท้าสมุนไพรจีน “บัวหิมะ” • วัดพระหยกขาว • ตึกเต้นร า Fosun Foundation • STARBUCKS RESERVE ROASTERY • ถนนนานกิง • ถ่ายรูปหาดไว่ทาน

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

มกราคม-มีนาคม 2567

ราคาเริ่ม 35,990

Highlights

กรุงปักกิ่ง - ถนนคนเดินเฉียนเหมิน สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ปักกิ่ง เต็มวัน (รวมค่าบัตร และ รถรับ-ส่งแล้ว) จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังต้องห้าม - ตลาดรัสเซีย - หอสักการะฟ้าเทียนถาน กำแพงเมืองจีน - ด่านจูหยงกวน - สนามกีฬาแห่งชาติกรุงปักกิ่ง - THE PLACE พระราชวังฤดูร้อน

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

ธันวาคม 2566

ราคาเริ่ม 43,999

Highlights

สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ปักกิ่ง (เต็มวัน) ชม สนามกีฬารังนก และ วอเตอร์ คิวบ์ (Water Cube) เมืองโบราณกู๋เป่ยสุ่ยเจิ้น เป็นเมืองที่ถูกสร้างขึ้นให้มีลักษณะเหมือนเป็นเมืองริมน้ำตอนใต้แม่น้ำแยงซี กำแพงเมืองจีน (ด่านกระเช้า) กำแพงเมืองจีน (ด่านกระเช้า) ชมความยิ่งใหญ่ จัตุรัสเทียนอันเหมิน หนึ่งในจัตุรัสที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

พฤศจิกายน 2566-มีนาคม 2567

ราคาเริ่ม 19,999

Highlights

สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนี่ย์แลนด์เต็มวัน!!! (รวมบัตรเข้าสวนสนุก) เมืองหางโจว – ล่องเรือทะเลสาปซีหู – สวนชาหลงจิ่ง – ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย ร้านบัวหิมะ – วัดพระหยกขาว – ร้านหยก – เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว – ร้านผ้าไหม – ตลาดเฉิน หวังเมี่ยว – หาดไว่ทาน – ถนนนานจิง เมืองเซียงไฮ้

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

ธันวาคม 2566

ราคาเริ่ม 19,990

Highlights

เมืองเจียซิง เมืองโบราณอูเจิ้น – ล่องเรืออูเจิ้น – เมืองหังโจว – ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย ล่องเรือทะเลสาบซีหู – เจดีย์นางพญางูขาว – เมืองเซี่ยงไฮ้ – TIAN AN 1,000 TREES หาดไว่ทาน – หอไข่มุก – ตึกเซี่ยงไฮ้ ทาวเวอร์

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

พฤศจิกายน 2566-มีนาคม 2567

ราคาเริ่ม 22,999.-

Highlights

ัตุรัสเทียนอันเหมิน • พระราชวังกู้กง (พระราชวังต้องห้าม) • ร้านไข่มุก • ถนนสายวัฒนธรรมเฉียนเหมิน • หอฟ้าเทียนถาน เมืองโบราณกู๋เป่ยสุ่ยเจิ้น • ก าแพงเมืองจีนด่านซื่อหม่าไถ (รวมกระเช้า) ศูนย์นวดเท้าสมุนไพรจีน “บัวหิมะ” • วัดลามะ • ผ่านชมสนามกีฬารังนก • ตลาดรัสเซีย • หวังฟูจิ่ง

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

ธันวาคม 2566

ราคาเริ่ม 20,999

Highlights

จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้าม – ถนนโบราณเฉียนเหมิน – หอฟ้าบูชาเทียนถาน วัดลามะ – ตลาดรัสเซีย กำแพงเมืองจีน ด่าน JUYONGGUAN – ร้านบัวหิมะ – ผ่านชมสนามกีฬารังนก – THE PLACE ร้านหยก – พระราชวังฤดูร้อน – OUTLETS

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

พฤศจิกายน 2566

ราคาเริ่ม 21,999

Highlights

พระใหญ่หลิงซานต้าฝ๋อ เมืองโบราณอูเจิ้น – ล่องเรืออูเจิ้น – เมืองเซี่ยงไฮ้ สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ เซี่ยงไฮ้ (รวมค่าบัตรเข้าสวนสนุก - รวมค่ารถรับส่ง) Starbucks Reserve Roastery – หาดไว่ทาน – หอไข่มุก – ตึกเซี่ยงไฮ้ ทาวเวอร์ – ถนนนานกิง – ฟอเรนเทีย วิลเลจ เอาท์เลต

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

Company Details

บริษัท เลิฟลี่ฮอลิเดย์ทัวร์ จำกัด
นนท์ณิชา บางใหญ่ 2 (Nonnicha Bangyai 2) 79/128 หมู่12 ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140 11140 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/09882 phone:02 102 3148

Lovely Holiday tour Co.,Ltd
Nonnicha Bangyai2 79/128 Moo 12 District Bang Mae Nang Bang Yai District, Nonthaburi Province 11140 license no.11/09882

phone:02 102 3148
089-242-2182 คุณดาด้า LineID: 0892422183
090-991-5195 คุณนก Line ID:noksmile1148
:095-950-1754 คุณอุ๊ Line ID:0959501754
063-951-2789 คุณโอ๊ต LineID:rkalavit3899
095-913-8744 คุณเจ Line ID:095-913-8744
0886978249 คุณแอร์ Line ID:Diamond.NJ4289
iloveholidays97@gmail.com
http://www.lovelyholidaystour.com/

CONTACT INFO

Like us on Facebook

บริษัท เลิฟลี่ ฮอลิเดย์ ทัวร์ จำกัด
LOVELY HOLIDAY TOUR CO.,LTD.
ใบอนุญาตเลขที่ 11/09882

บริษัท เลิฟลี่ ฮอลิเดย์ ทัวร์ จำกัด LOVELY HOLIDAY TOUR CO.,LTD.ใบอนุญาตเลขที่ 11/09882

☎:02 102 3148 ☎:089-242-2182 คุณดาด้า Line ID:0892422183 ☎:090-991-5195 คุณนก Line ID:noksmile1148 ☎:Tel 0886978249 คุณแอร์ Line ID:Diamond.NJ4289 ☎:095-950-1754 คุณอุ๊ Line ID:0959501754 ☎:062-452-1545 คุณโอ๊ต Line ID:rkalavit3899 ☎:095-913-8744 คุณเจ Line ID:095-913-8744 |Designed by Dada Lovely Holiday Tour