• เลิฟลี่ ฮอลิเดย์ ทัวร์ จำกัด LOVELY HOLIDAY TOUR

  • เลิฟลี่ ฮอลิเดย์ ทัวร์ จำกัด LOVELY HOLIDAY TOUR

  • เลิฟลี่ ฮอลิเดย์ ทัวร์ จำกัด LOVELY HOLIDAY TOUR

  • Lovly Holiday Tour and I Love Holiday

  • เลิฟลี่ ฮอลิเดย์ ทัวร์ จำกัด LOVELY HOLIDAY TOUR

รวมทัวร์ญี่ปุ่น ปี 2566 ราคาถูก สุดคุ้ม สัมผัสประสบการณ์เที่ยวญี่ปุ่น ปีใหม่ ฉลองต้อนรับปีใหม่ ก่อนใคร

รวบรวมทัวร์ญี่ปุ่น โปรโมชั่น ที่ดีที่สุด เรารวบรวมทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูกสุดคุ้ม ที่มีแพคเกจเที่ยวญี่ปุ่นครบทุกเส้นทางสุดประทับใจ บินดี กินหรู พักสบาย เที่ยวสนุก ราคาถูกกว่าไปเอง ครบทุกเส้นทางฮิตในญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็น โตเกียว โอซาก้า ฮอกไกโด และเส้นทางอื่นๆ ยอดนิยม ให้คุณเลือกเที่ยว ครบทุกเทศกาล ทั้งปี

ธันวาคม 2566 -มีนาคม 2567

ราคาเริ่ม 35,999.-

Highlights

• หุบเขาโอวาคุดานิ• โกเทมบะเอ้าท์เล็ท • เทศกาลประดับ ไฟโทคิโนะ สุมิกะ ลานสกีฟูจิเท็น • ศูนย์แผ่นดินไหว • วัดอาซากุสะ • ถนนนาคามิเสะ • ช้อปป้ิงชินจูกุ อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือ เลือกอิสระดิสนีย์แลนด์ไม่รวมค่าเข้าท่านละ 3,500 บาท ไม่รวมค่ารถบริการรับ

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

ธันวาคม 2566 -มีนาคม 2567

ราคาเริ่ม 34,999.-

Highlights

นิกโก้ • น้าตกเคง่อน • ทะเลสาบซูเซนจิ • ศาลเจ้าโทโชคุ • สะพานชินเคียว • อิออน มอลล ลานสกีฟูจิเท็น • ศูนย์การเรียนรู้พิธีชงชาญี่ปุ่น หมู่บ้านน้าใสโอชิโนะ ฮัคไค วัดอาซากุสะ • ถนนนากามิเสะ • ช้อปป้ิงชินจูกุ• สนามบินนาริตะ

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

พฤศจิกายน 2566

ราคาเริ่ม 58,888-

Highlights

เยือน วัดคิโยมิสึเดระ วัดน้ำใส สามสายน้ำศักดิ์สิทธิ์ แห่งเกียวโต ชมปราสาททอง ณ วัดคินคะคุจิ **ไฮไลท์!! สะดุดตาไปกับ ใบไม้เปลี่ยนสี สดใส ณ อุโมงค์เมเปิ้ล หรือ โมมิจิ** ชม หมู่บ้านมรดกโลกการันตีโดย UNESCO ณ ชิราคาวาโกะ เดินชิว เมืองเก่าทาคายาม่า ฉายา Little Kyoto ณ ถนนซันมาจิซูจิ ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

พฤศจิกายน – ธันวาคม 2566

ราคาเริ่ม 35,999.-

Highlights

นิกโก้ • น้าตกเคง่อน • ทะเลสาบซูเซนจิ • ศาลเจ้าโทโชคุ • สะพานชินเคียว • อิออน มอลล์ ภูเขาไฟฟูจิ• ศูนย์การเรียนรู้พิธีชงชาญี่ปุ่น • อุโมงค์โมมิจิ ไคโร วัดอาซากุสะ • ถนนนากามิเสะ • ช้อปป้ิงชินจูกุ• สนามบินนาริตะ

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

พฤศจิกายน –ธันวาคม 2566

ราคาเริ่ม 36,999-

Highlights

พิพิธภัณฑ์ราเมนชิน โยโกฮาม่า • โอวาคุดานิ• โกเทมบะเอ้าท์เล็ท ภูเขาไฟฟูจิช้ัน 5 • กิจกรรมชงชาญี่ปุ่น • อุโมงค์เมเป้ิลโมมิจิไคโร • ช้อปป้ิงชินจูก นิกโก้ • น้าตกเคง่อน • ทะเลสาบชูเซ็นจิ • ศาลเจ้าโทโชกุ • สะพานชินเคียว • อิออน มอลล์ นาริตะ

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

ธันวาคม 2566 -มีนาคม 2567

ราคาเริ่ม 34,999.-

Highlights

เทศกาลซากุระ มัตสึดะ • โกเทมบะเอ้าท์เล็ท • เทศกาล ประดับไฟโทคิโนะ สุมิกะ กระเช้าคาจิ คาจิ• ศูนย์จ าลองแผ่นดินไหว • วัดอาซากุสะ • ถนนนาคามิเสะ • ช้อปป้ิงย่าน อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือ เลือกอิสระดิสนีย์แลนด์ ไม่รวมค่าเข้าท่านละ 3,500 บาท ไม่รวมค่ารถบริการรับ - ส่ง

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

พฤศจิกายน 2566

ราคาเริ่ม 36,919-

Highlights

สนามบินนาริตะ-กรุงโตเกียว-วัดเซ็นโซจิ-ถนนนากามิเสะ-ถ่ายรูปหอคอยโตเกียวสกายทรีริมแม่น้ำสุมิดะ-ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ-เมืองยามานาชิ-อุโมงค์เมเปิ้ล ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5-เรียนรู้พิธีชงชาญี่ปุ่น-กรุงโตเกียวศาลเจ้านิกโก้ โทโชกุ-ผ่านชมสะพานชินเคียว-น้ำตกเคงอน-ทะเลสาบจูเซ็นจิ-นาริตะ

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

ธันวาคม 2566-มีนาคม 2567

ราคาเริ่ม 29,990.-

Highlights

วัดอาซากุสะ - ศาลเจ้าโอโตเมะอินาริ - ช้อปปิ้งโกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์ ลานสกีฟูจิเท็น - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค - ช้อปปิ้ง ชินจูกุ อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง) วัดนาริตะ - ถนนนาริตะซัง โอะโมะเทะซังโด - ตลาดปลาโจชิ - ไร่สตรอเบอร์รี่

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

พฤศจิกายน – ธันวาคม 2566

ราคาเริ่ม 35,999.-

Highlights

นิกโก้ • น้าตกเคง่อน • ทะเลสาบซูเซนจิ • ศาลเจ้าโทโชคุ • สะพานชินเคียว • อิออน มอลล์ ภูเขาไฟฟูจิ• ศูนย์การเรียนรู้พิธีชงชาญี่ปุ่น • อุโมงค์โมมิจิ ไคโร วัดอาซากุสะ • ถนนนากามิเสะ • ช้อปป้ิงชินจูกุ• สนามบินนาริตะ

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

ธันวาคม 2566 -มีนาคม 2567

ราคาเริ่ม 35,999.-

Highlights

นิกโก้ • น้าตกเคง่อน • ทะเลสาบซูเซนจิ • ศาลเจ้าโทโชคุ • สะพานชินเคียว • อิออน มอลล ลานสกีฟูจิเท็น • ศูนย์การเรียนรู้พิธีชงชาญี่ปุ่น • หมู่บ้านน้าใสโอชิโนะ ฮัคไค วัดอาซากุสะ • ถนนนากามิเสะ • ช้อปป้ิงชินจูกุ• สนามบินนาริตะ

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

กุมภาพันธ์ -มีนาคม 2567

ราคาเริ่ม 47,999.-

Highlights

เทศกาลซากุระ ณ เมืองมัตสึดะ • ปราสาทโอดาวาระ • โกเทมบะ เอ้าท์เล็ท หมู่บ้านน้าใสโอชิโนะฮัคไค • กิจกรรมชงชา • กระเช้าคาจิ คาจิ • ช้อปป้ิงชินจูกุ ัดอาซากุสะ • ถนนนากามิเสะ • ห้าแยกชิบูย่า • ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ • สนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

พฤศจิกายน 2566

ราคาเริ่ม 39,888-

Highlights

นั่งกระเช้าขึ้นภูเขา Omuro ชมวิวทิวทัศน์ ซึ่งเป็นภูเขาที่อยู่กลางเมือง นั่งรถไฟคลาสิค เอโนเด็น ชมวิวบ้านเมือง ทะเลวิวฟูจิ จากตัวเมืองคามาคุระ **ไฮไลท์!! สะดุดตาไปกับ ใบไม้เปลี่ยนสี สดใส ณ อุโมงค์เมเปิ้ล หรือ โมมิจิ** สักการะสิ่งศักด์สิทธิ์ หลวงพ่อโตไดบุทสึ

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

พฤศจิกายน -ธันวาคม 2566

ราคาเริ่ม 34,999.-

Highlights

ล่องเรือทะเลสาบอาชิ• ศาลเจ้าฮาโกเน่• โกเทมบะเอ้าท์ เล็ท หมู่บ้านน้าใสโอชิโนะฮัคไค • กิจกรรมชงชาญี่ปุ่น • อุโมงค์เมเป้ิลโมมิจิไคโร • ช้อปป้ิงชินจูก ิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือ เลือกอิสระดิสนีย์แลนด์ไม่รวมค่าเข้าท่านละ 3,500 บาท ไม่รวมค่ารถบริการรับ - ส่ง

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

ตุลาคม - ธันวาคม 2566

ราคาเริ่ม 33,888-

Highlights

นั่งกระเช้า คาชิ คาชิ ชมความสวยงามของทะเลสาบคาวากูจิโกะจากมุมสูง ชมวิวแบบพาโนรามา ล่องเรือโจรสลัด พาชิม ไข่ดำ ณ หุบเขาโอวาคุดานิ เยือนหมู่บ้านน้ำใส หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก **ไฮไลท์!! สะดุดตาไปกับ ใบไม้เปลี่ยนสี สดใส ณ อุโมงค์เมเปิ้ล หรือ โมมิจิ** สักการะสิ่งศักด์สิทธิ์ ณ วัดอาซากุสะ

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

ธันวาคม 2566-มีนาคม 2567

ราคาเริ่ม 29,990.-

Highlights

ชมซากุระแรกแห่งปีก่อนใคร "เทศกาลคาวาซุซากุระ" สนุกกับหิมะ และกิจกรรมที่ลานสกี FUJITEN ช้อปปิ้งชินจูกุ เมนูพิเศษ!! หม้อไฟ "นาเบะโฮโต" บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ และยากินิคุสไตล์ญี่ปุ่น

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

Company Details

บริษัท เลิฟลี่ฮอลิเดย์ทัวร์ จำกัด
นนท์ณิชา บางใหญ่ 2 (Nonnicha Bangyai 2) 79/128 หมู่12 ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140 11140 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/09882 phone:02 102 3148

Lovely Holiday tour Co.,Ltd
Nonnicha Bangyai2 79/128 Moo 12 District Bang Mae Nang Bang Yai District, Nonthaburi Province 11140 license no.11/09882

phone:02 102 3148
089-242-2182 คุณดาด้า LineID: 0892422183
090-991-5195 คุณนก Line ID:noksmile1148
:095-950-1754 คุณอุ๊ Line ID:0959501754
063-951-2789 คุณโอ๊ต LineID:rkalavit3899
095-913-8744 คุณเจ Line ID:095-913-8744
0886978249 คุณแอร์ Line ID:Diamond.NJ4289
iloveholidays97@gmail.com
http://www.lovelyholidaystour.com/

CONTACT INFO

Like us on Facebook

บริษัท เลิฟลี่ ฮอลิเดย์ ทัวร์ จำกัด
LOVELY HOLIDAY TOUR CO.,LTD.
ใบอนุญาตเลขที่ 11/09882

บริษัท เลิฟลี่ ฮอลิเดย์ ทัวร์ จำกัด LOVELY HOLIDAY TOUR CO.,LTD.ใบอนุญาตเลขที่ 11/09882

☎:02 102 3148 ☎:089-242-2182 คุณดาด้า Line ID:0892422183 ☎:090-991-5195 คุณนก Line ID:noksmile1148 ☎:Tel 0886978249 คุณแอร์ Line ID:Diamond.NJ4289 ☎:095-950-1754 คุณอุ๊ Line ID:0959501754 ☎:062-452-1545 คุณโอ๊ต Line ID:rkalavit3899 ☎:095-913-8744 คุณเจ Line ID:095-913-8744 |Designed by Dada Lovely Holiday Tour