• Lovely Holiday Tour and I Love Holiday

  • Lovely Holiday Tour and I Love Holiday

  • Lovely Holiday Tour and I Love Holiday

  • Lovely Holiday Tour and I Love Holiday

  • Lovely Holiday Tour and I Love Holiday

โปรแกรม คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า ราคาประหยัดสุดคุ้ม

คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า ภูเขาหิมะมังกรหยก นครคุนหมิง เมืองต้าหลี่ หมู่บ้านซีโจว วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย เจดีย์ 3 องค์ เมืองจงเตี้ยน “แชงกรีล่า” โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง เมืองโบราณแชงกรีล่า หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน วัดลามะซงจ้านหลิน เมืองโบราณลี่เจียง เขาหิมะมังกรหยก ชม IMPRESSION LIJIANG อุทยานน้ำหยก สวนสาธารณะเหยหลงถาน เมืองต้าหลี่ เมืองคุนหมิง ตำหนักทองจินเตี้ยน ดหยวนทง

มกราคม- มีนาคม 2567

ราคาเริ่ม 26,999-

Highlights

เมืองต้าหลี่ เมืองโบราณต้าหลี่ วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย ผ่านชมเจดีย์สามองค์ • แชงกรีล่า • โค้งแรกแม่น้าแยงซีเกียง เมืองเก่าจงเตี้ยน วัดลามะซงจ้าหลิน ช่องแคบเสือกระโจน สระมังกรดำ อุทยานมังกรหยก น่ังกระเช้าขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

มกราคม- มีนาคม 2567

ราคาเริ่ม 16,888.-

Highlights

ภูเขาหิมะมังกรหยก และ หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน ลี่เจียง เมืองมรดกโลก นั่งกระเช้าหยุนซานผิง อุทยานน้ำหยก ต้าหลี่ เมืองโบราณต้าหลี่ เจดีย์สามองค์ พิเศษชมโชว์สุดอลังการ IMPRESSION LIJIANG เมนูพิเศษ!! สุกี้ปลาแซลมอน

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

มกราคม -มิถุนายน 2567

ราคาเริ่ม 29,990.-

Highlights

เมืองต้าหลี่ – เจดีย์สามองค์แห่งวัดฉงเซิ่น วัดเจ้าแม่กวนอิม – เมืองแชงกรี-ล่า – เมืองโบราณแชงกรี-ล่า วัดซงจ้านหลิน – ช่องเขาเสือกระโจน – เมืองลี่เจียง – สระน้ำมังกรดำ – เมืองเก่าลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก – โชว์จางอี้โหม่ว – ทะเลสาบไป๋สุยเหอ – นั่งรถไฟความเร็วสูง ลี่เจียง-คุนหมิง

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

มกราคม--เมษายน 2567

ราคาเริ่ม 23,990.-

Highlights

เมืองโบราณต้าหลี่ – วัดเจ้าแม่กวนอิม – เจดีย์สามองค์แห่งวัดฉงเซิ่น – เมืองแชงกรี-ล่า – เมืองโบราณแชงกรี-ล่า วัดซงจ้านหลิน – เมืองเต๋อซิง – วัดเฟยไหล เมืองลี่เจียง – ช่องเขาเสือกระโจน – สระน้ำมังกรดำ – เมืองเก่าลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก – โชว์จางอี้โหม่ว – ทะเลสาบไป๋สุยเหอ – เมืองโบราณซู้เหอ

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

มกราคม- มีนาคม 2567

ราคาเริ่ม 23,999-

Highlights

เมืองโบราณต้าหลี่ ผ่านชมเจดีย์สามองค์ โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง – เมืองเก่าจงเตี้ยน (แชงกรีล่า) วัดซงจ้านหลิน ช่องแคบเสือกระโจน สระมังกรดำ – เมืองโบราณลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก ชมโชว์จางอี้โหมว IMPRESSION LIJIANG ทะเลสาบไป๋สุยเหอ – นั่งรถไฟความเร็วสูงไปเมืองคุนหมิง เมืองคุนหมิง วัดหยวนทง

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

มกราคม- มีนาคม 2567

ราคาเริ่ม 14,888.-

Highlights

ตื่นตาตื่นใจของแผ่นดินสีแดง ที่เมืองตงชวน ภูเขาเจี้ยวจื่อภูเขาหิมะแห่งเมืองคุนหมิง สวนน้ำตกคุนหมิง น้ำตกฝีมือมนุษย์ใหญ่ทีสุดในเอเชีย คุนหมิงวัดหยวนทง ตำหนักทอง เมืองโบราณกวนตู้ ช้อปปิ้งถนนคนเดิน เมนูพิเศษ!! สุกี้เห็ดรสเด็ด, อาหารกวางตุ้ง

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

มกราคม -เมษายน 2567

ราคาเริ่ม 24,990.-

Highlights

เมืองต้าหลี่ – เจดีย์สามองค์แห่งวัดฉงเซิ่น วัดเจ้าแม่กวนอิม – เมืองแชงกรี-ล่า เมืองโบราณแชงกรี-ล่า วัดซงจ้านหลิน – ช่องเขาเสือกระโจน – เมืองลี่เจียง – สระน้ำมังกรดำ ภูเขาหิมะมังกรหยก – โชว์จางอี้โหม่ว นั่งรถไฟความเร็วสูง

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

มกราคม-มีนาคม 2567

ราคาเริ่ม 24,999-

Highlights

เมืองต้าหลี่ • เมืองโบราณต้าหลี่ แชงกรีล่า โค้งแรกแม่น้าแยงซีเกียง เมืองเก่าจงเตี้ยน วัดลามะซงจ้าหลิน ช่องแคบเสือกระโจน เมืองลี่เจียง สระมังกรดำ เมืองโบราณลี่เจียง น่ังกระเช้าขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก โชว์ความประทับใจลี่เจี่ยง (โชว์จางอี้โหม่ว)

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

มกราคม- มีนาคม 2567

24,900.-

Highlights

เมืองโบราณต้าหลี่ – วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกายต้าหลี่ แชงกรีล่า ช่องแคบเสือกระโจน - เมืองลี่เจียง - สระมังกรดำ (เหยหลงถัน) - เมืองโบราณลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก - นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก – โชว์ Impression Lijiang – ทะเลสาบไป๋สุ่ยเหอ – อุทยานน้ำหยก เมืองเก่าซู่เหอ เมืองลี่เจียง – นั่งรถไฟความเร็วสูงเข้าเมืองคุน

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

มกราคม -เมษายน 2567

ราคาเริ่ม 22,990.-

Highlights

ตำหนักทองจินเตี้ยน สวนน้ำตกคุนหมิง วัดเจ้าแม่กวนอิม เจดีย์สามองค์แห่งวัดฉงเซิ่น ช่องเขาเสือกระโจน – เมืองโบราณแชงกรี-ล่า วัดซงจ้านหลิน เมืองเก่าลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก – โชว์จางอี้โหม่ว – ทะเลสาบไป๋สุยเหอ – นั่งรถไฟความเร็วสูง ลี่เจียง-คุนหมิง วัดหยวนทง

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

มกราคม- มีนาคม 2567

25,990.-

Highlights

นั่งรถไฟความเร็วสูง 1 ขา, นั่งกระเช้าไฟฟ้าพิชิต "ภูเขาหิมะมังกรหยก" ช่องแคบเสือกระโจน - เมืองลี่เจียง - สระมังกรดำ ภูเขาหิมะมังกรหยก - นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก – โชว์ Impression Lijiang – ทะเลสาบไป๋สุ่ยเหอ อุทยานน้ำหยก - ร้านยาบัวหิมะ - เมืองเก่าซู่เหอ เมืองลี่เจียง – นั่งรถไฟความเร็วสูงเข้าเมืองคุน

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

มกราคม- มีนาคม 2567

29,990.-

Highlights

คุนหมิง – นั่งรถไฟความเร็วสูงคุนหมิง-ลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก – ทะเลสาบไป๋สุยเหอ – โชว์จางอี้โหม่ว – สระน้ำมังกรดำ – เมืองลี่เจียง ช่องเขาเสือกระโจน – วัดซงจ้านหลิน เมืองโบราณแชงกรี-ล่า เมืองต้าหลี่ – เจดีย์สามองค์แห่งวัดฉงเซิ่น – วัดเจ้าแม่กวนอิม

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

มกราคม-เมษายน 2567

ราคาเริ่ม 24,990.-

Highlights

เมืองเก่าต้าหลี่ - เจดีย์สามองค์แห่งวันฉงเซิ่น - วัดเจ้าแม่กวนอิม เมืองโบราณแชงกรี-ล่า วัดซงจ้านหลิน - ช่องเขาเสือกระโจน - เมืองลี่เจียง - สระน้ำมังกรดำ - เมืองเก่าลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก - โชว์จางอี้โหม่ว - อุทยานน้ำหยก - ทะเลบสาบไป๋สุยเหอ นั่งรถไฟความเร็วสูงคุนหมิง-ลี่เจี่ยง

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

โปรแกรมทัวร์จางเจียเจี้ยเที่ยวจีน ราคาประหยัดสุดคุ้ม

สะพานกระจก จางเจียเจี้ย เที่ยวจางเจียเจี้ย เมืองโบราณฟ่งหวง ชมโชว์จิ้งจอกขาว จัดกรุ๊ปทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์จางเจียเจี้ย เที่ยวครบ บินดี อาหารดี โปรโมชั่นราคาถูกทัวร์ลี่เจียง ชมภูเขาหิมะมังกรหยก ชมเมืองโบราณลี่เจียง ทัวร์เซี่ยงไฮ้ เที่ยวหังโจว ล่องทะเลสาบซีหู ช้อปปิ้ง ถนนโบราณเหอฟังเจี่ย ล่องเรือชม ตลาดน้ำโบราณถงหลี่ มรดกโลกแห่งเดียวในโลก ทัวร์กวางเจา ทัวร์จางเจียเจี้ย ภูเขาอวตาร ฟ่งหวง ทัวร์กุ้ยหลิน หลงเซิ่น หยางซั่ว โชว์หลิวซานเจีย และเส้นทางอื่นๆ ยอดนิยม ให้คุณเลือกเที่ยว ครบทุกเทศกาล ทั้งปี

มกราคม-มีนาคม 2567

ราคาเริ่ม 14,990-

Highlights

ลานสกีไป่หลีฮวง – เมืองฉางเต๋อ – ย่านเมืองเก่าซางเซี่ยวเหอ ตีกมหัศจรรย์ 72 ชั้น – พิพิธภัณฑ์ภาพเขียนหินทรายจวินเซิง – เมืองฝูหรงเจิ้น – เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น เมืองจางเจียเจี้ย – เขาเทียนเหมินซาน – ถ้ำประตูสวรรค์ – ระเบียงแก้ว หรือ ทางเดินกระจก OPTION: โชว์การแสดงจิ้งจอกขาว / โชว์รักพันปี

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

มกราคม-พฤษภาคม 2567

ราคาเริ่ม 17,999-

Highlights

จางเจียเจี้ย – ตึกมหัศจรรย์ 72 ชั้น เมืองโบราณฟูหรงเจิ้น(รวมล่องเรือ) น้ำตกฟูหรงเจิ้น เมืองจางเจียเจี้ย เขาเทียนเหมินซาน+กระเช้าใหญ่+ทางเดินกระจกริมผา+บันไดเลื่อน เทียนจื่อซานหุบเขาอวตาร (รวมลิฟต์แก้ว) – สะพานอันดับหนึ่งในใต้หล้า - ภูเขาฮาเลลูย่า

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

มกราคม-มีนาคม 2567

ราคาเริ่ม 25,999-

Highlights

เทียนเหมินซาน "ประตูสวรรค์" 1 ใน 4 ภูเขาที่สวยงามที่สุดของจีนท้าความเสียว.. แกรนด์แคนยอนสะพานกระจกใสที่สูงที่สุดในโลก! สวมแว่นตาVR4D สัมผัสบรรยากาศ 360 องศา ชมพิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย หน้าผาระเบียงแก้ว ถนนคนเดินซีปู้เจียช้อปปิ้งเมืองฉางซา

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

มกราคม-เมษายน 2567

ราคาเริ่ม 20,999-

Highlights

เมืองจางเจียเจี้ย เมืองโบราณฟูหรงเจิ้น เมืองโบราณฟูหรงเจิ้น เมืองเฟิ่งหวง เมืองโบราณเฟิงหวง ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง อุทยานเทียนจื่อซาน • ลำธารแส้ม้าทอง • พิพิธภัณฑ์ภาพวาดหินทราย

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

มกราคม-มีนาคม 2567

ราคาเริ่ม 17,990-

Highlights

เมืองเฟิ่งหวง สะพานสายรุ้ง เมืองโบราณเฟิ่งหวง เมืองฝูหรงเจิ้น ล่องเรือชมน้ำตกฝูหรง เมืองจางเจียเจี้ย เขาเทียนจื่อซาน สวนจอมพลเฮ่อหลง สะพานหนึ่งในใต้หล้า ลิฟท์แก้วไป่หลง ล่องเรือทะเลสาบเป่าเฟิ่งหู พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย เมืองฉางซา ช้อปปิ้งเอาท์เลทส์

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

มกราคม-พฤษภาคม 2567

ราคาเริ่ม 20,999-

Highlights

จางเจียเจี้ย ตึกมหัศจรรย์ 72 ชั้น เมืองฟูหรงเจิ้น(รวมล่องเรือ) น้ำตกฟูหรงเจิ้น เมืองเฟิ่งหวง เมืองจางเจียเจี้ย เขาเทียนเหมินซาน+กระเช้าใหญ่+ทางเดินกระจก+บันไดเลื่อน เทียนจื่อซานหุบเขาอวตาร สะพานอันดับหนึ่งในใต้หล้า ภูเขาฮาเลลูย่า ล่องเรือทะเลสาบเป่าเฟิงหู

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

มกราคม-มีนาคม 2567

ราคาเริ่ม 19,999.-

Highlights

อุทยานจางเจียเจี้ย • เขตอนุรักษ์ธรรมชาติเทียนจ่อื ซาน •สวนจอมพลเฮ่อหลง • ภูเขาฮัลเลลูย่าห์ • สะพานอันดับหนึ่งใต้ฟ้า แกรนด์แคนยอนจางเจียเจี้ย • สะพานแก้ว เขาเทียนเหมินซาน ทางเดินกระจก • ถ้าประตูสวรรค์ ภูเขาเจ็ดดาว แกรนด์แคนยอนเขาเจ็ดดาว

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

มกราคม - มีนาคม 2567

ราคาเริ่ม 15,888-

Highlights

ชมมรดกโลก เมืองโบราณเฟิ่งหวง “เมืองหงส์” ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง เมืองฟูหรงเจิ้น อลังการน้ำตกฟูหรงเจิ้น เทียนเหมินซาน "ประตูสวรรค์" 1 ใน 4 ภูเขาที่สวยงามที่สุดของจีน ท้าความเสียว.. แกรนด์แคนยอนสะพานกระจกใสที่สูงที่สุดในโลก!

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

มกราคม-มีนาคม 2567

ราคาเริ่ม 14,990-

Highlights

นั่งกระเช้าชมชมวิวสุดอลังการ "เขาเทียนเหมินซาน ชมความงามประตูสวรรค์ พิชิตสะพานแก้วสูงที่สุดในโลก เมืองจางเจียเจี้ย – เขาเทียนเหมินซาน – ถ้ำประตูสวรรค์ – ระเบียงแก้ว สะพานแก้วแห่งเมืองจางเจียเจี้ย – บอลลูน VR 4 มิติ พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

มกราคม-พฤษภาคม 2567

ราคาเริ่ม 23,999-

Highlights

นอนหมู่บ้านฟูหรงเจิ้น เมืองฟูหรงเจิ้น น้ำตกฟูหรงเจิ้น เมืองเฟิ่งหวง เมืองจางเจียเจี้ย เขาเทียนเหมินซาน+กระเช้าใหญ่+ทางเดินกระจก+บันไดเลื่อน เทียนจื่อซานหุบเขาอวตาร สะพานอันดับหนึ่งในใต้หล้า ภูเขาฮาเลลูย่า ล่องเรือทะเลสาบเป่าเฟิงหู ตึกมหัศจรรย์ 72 ชั้น พิพิธภัณฑ์ภาพวาดจากหินกรวด

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

มกราคม-เมษายน 2597

ราคาเริ่ม 19,999.-

Highlights

เมืองฉางซา จางเจียเจี้ย ศูนย์สุขภาพแอนไอออน แกรนด์แคนยอนจางเจียเจี้ย สะพานแก้ว ถนนคนเดินซีปู้เจีย ร้านบัวหิมะ (บริการนวดฝ่าเท้า) พิพิธภัณ์ภาพวาดหินกรวดทราย เขาเทียนเหมินซาน ทางเดินกระจก ถ้ำประตูสวรร เมืองฉางซา

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

มกราคม-พฤษภาคม 2567

ราคาเริ่ม 23,999-

Highlights

เมืองจางเจียเจี้ย เมืองโบราณฟูหรงเจิ้น เมืองโบราณฟูหรงเจิ้นเมืองเฟิ่งหวง เมืองโบราณเฟิงหวง ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง อุทยานเทียนจื่อซาน ลำธารแส้ม้าทอง พิพิธภัณฑ์ภาพวาดหินทราย

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

มกราคม-มีนาคม 2567

ราคาเริ่ม19,999-

Highlights

นั่งรถไฟความเร็วสูงไปเมืองเฟิ่งหวง ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง – ชมแสงสีเมืองโบราณยามค่ำคืน เมืองฟูหรงเจิ้น(รวมล่องเรือ) – น้ำตกฟูหรงเจิ้น เทียนเหมินซาน– ทางเดินกระจก – ถ้ำประตูสวรรค์ – ตึกมหัศจรรย์ 72 ชั้น อุทยานจางเจียเจี้ย – เขาเทียนจื่อซาน (เขาอวตาร) โดยกระเช้า – ภูเขาฮัลเลลูย่าห์ – สะพานอันดับหนึ่งใต้หล้า

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

มกราคม-มีนาคม 2567

ราคาเริ่ม 23,999-

Highlights

เมืองเฟิ่งหวง • เมืองโบราณเฟิงหวง • ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง • บรรยากาศยามค่ำเมืองโบราณ ลำธารแส้ม้าทอง • อุทยานจางเจียเจี้ย • เขตอนุรักษ์ธรรมชาติเทียนจื่อซาน • สวนจอมพลเฮ่อหลง • ภูเขาฮัลเลลูย่าห์ • สะพานอันดับหนึ่งใต้ฟ้า เมืองจางเจียเจี้ย • ร้านสินค้าพื้นเมือง

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

มกราคม - มีนาคม 2567

ราคาเริ่ม 17,888-

Highlights

ฉงชิ่ง 1 ใน 4 มหานครของจีน ชมรถไฟทะลุตึก ต้าจู๋ พระแกะสลักหิน อู่หลง อุทยานแห่งชาติหลุมบ่อฟ้า อุทยานเขานางฟ้า ต้าจู๋ - อู่หลง - ภูเขาไป่มา (Wulong Flying Kiss) - อู่หลง - อุทยานเขานางฟ้า อุทยานแห่งชาติหลุมบ่อฟ้า(นั่งรถอุทยาน+ลิฟท์แก้ว) – หมู่บ้านหลุมบ่อฟ้า - ฉงชิ่ง - รถไฟฟ้าทะลุตึก

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

โปรแกรมทัวร์จิ่วจ้ายโกว เฉินตู หวงหลง ราคาประหยัดสุดคุ้ม

สัมผัสสีสันแห่งขุนเขา อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว ทัวร์จิ่วจ้ายโกว มรดกโลกทางธรรมชาติชื่นชมความงามอุทยานแห่งชาติหวงหลง ต้นกำเนิดแห่งตำนานมังกรเหลืองชมความน่ารักของบรรดาหมีแพนด้าน้อยใหญ่ ณ ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก ศิลปะการแสดงงิ้วเสฉวน เอกลักษณ์ของเมืองเฉิงตู ชิม ช้อป แชะ กันแบบจุใจ ณ ถนนคนเดินจิ๋นหลี่ และ ถนนคนเดินชุนซีลู่

มีนาคม 2567

ราคาเริ่ม 22,990-

Highlights

เฉิงตู - เมืองจิ่วจ้ายโกว อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว - ทะเลสาบแรด - น้ำตกธารไข่มุก - ทะเลสาบนกยูง -ทะเลสาบแพนด้า อุทยานแห่งชาติหวงหลง - เมืองตูเจียงเอี้ยน สุกี้หม่าล่า หุบเขาแพนด้า - เมืองเฉิงตู - แพนด้ายักษ์ - ถนนคนเดินซุนซีลู่ - สะพานโบราณ - สนามบินเฉิงตูเทียนฟู่

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

มกราคม 2567

ราคาเริ่ม 22,990-

Highlights

อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว - ทะเลสาบแรด - น้ำตกธารไข่มุก - ทะเลสาบนกยูง -ทะเลสาบแพนด้า อุทยานแห่งชาติหวงหลง - นั่งกระเช้าไฟฟ้าหวงหลง - นั่งรถแบตเตอรี่ - เมืองตูเจียงเอี้ยน เมืองเฉิงตู - สะพานโบราณ - ถนนโบราณสถานจิ๋งหลี่ - ถนนคนเดินซุนซีลู่ - แพนด้ายักษ์ - สนามบินเฉิงตูเทียนฟู่

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

มกราคม-มีนาคม 2567

ราคาเริ่ม 16,888.-

Highlights

ง้อไบ๊เมืองพุทธคีรี นั่งกระเช้าชมภูเขาหิมะวาอูที่ใหญ่ที่สุดในโลก ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน วัดเป้ากั๋วอายุพันปี วัดฝูหู เมืองโบราณหวงหลงซี เช็คอินแพนด้ายักษ์ เดินเล่นถนนโบราณสามก๊กจิ่นหลี่ ช้อปปิ้งถนนคนเดินชุนชีและไท่กู๋หลี่

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

มกราคม-มีนาคม 2567

ราคาเริ่ม 27,999-

Highlights

เมืองเฉินตู ภูเขาง้อไบ๊ ขึ้นยอดเขาจินติ่ง วัดหัวจ้าง องค์พระโพธิสัตว์ผู่เสียน วัดเป้ากว๋อ อุทยานภูเขาหิมะวาหวู่ เมืองง้อไบ๊ เมืองเล่อซาน ล่องเรือชมพระใหญ่เล่อซาน เมืองตูเจียงเยี่ยน ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า เมืองเฉินตู ถนนไทกู่หลี่หลิน และวัดต้าฉือ แพนด้ายักษ์

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

มีนาคม-เมษายน 2567

ราคาเริ่ม 22,990-

Highlights

อุทยานแห่งชาติหวงหลง – นั่งกระเช้าไฟฟ้าหวงหลง อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว– ทะเลสาบแรด – น้ำตกธารไข่มุก – ทะเลสาบนกยูง – ทะเลสาบแพนด้า ทะเลสาบเต๋อซี – จัตุรัสหย่างเทียนวู่ – รูปปั้นแพนด้าเซลฟี่ – เมืองตูเจียงเอียน เมืองเฉิงตู – วัดเหวินซู – ถนนไทกู่หลี่หลิน และวัดต้าฉือ – แพนด้ายักษ์ – สะพานโบราณ

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

มกราคม-มีนาคม 2567

ราคาเริ่ม 27,911.-

Highlights

เฉิงตู ทะเลสาบเตี๋ยซี เมืองโบราณซงพาน จิ่วจ้ายโกว อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว(ใช้รถเวียนของอุทยาน) อุทยานโหมวหนี่โกว เม่าเสี้ยน ภูผาหิมะการ์เซียต๋ากู่ปิงชวน (รวมกระเช้า) วัดต้าฉือ ถนนคนเดินชุนซีลู่ หมีแพนด้ายักษ์ปีนตึก ถนนโบราณจินหลี่ – ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

มกราคม 2567

ราคาเริ่ม 32,900-

Highlights

HIGHLIGHT เฉิงตู / เมืองเม่าเสี้ยน / อุทยานหวงหลง (นั่งกระเช้าขึ้น+รถราง) / อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (รถเวียนอุทยาน) / ชมโชว์ธิเบต / เมืองโบราณซงพาน / ทะเลสาบเตี๋ยซี / ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า / ถนนไท่กู๋หลี / วัดต้อฉือ / ช้อปปิ้งถนนคนเดินชูลซีลู่ /สะพานโบราณอันซุน

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

มกราคม-กุมภาพันธ์ 2567

ราคาเริ่ม 29,990-

Highlights

เมืองจิ่วจ้ายโกว – อุทยานมู่นี่โกว น้ำตกจากา อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว ทะเลสาบแรด น้ำตกธารไข่มุก ทะเลสาบนกยูง ทะเลสาบแพนด้า ทะเลสาบเต๋อซี จัตุรัสหย่างเทียนวู่ รูปปั้นแพนด้าเซลฟี่ เมืองตูเจียงเอียน ภูเขาหิมะซีหลิง นั่งกระเช้าซีหลิง เมืองเฉิงตู แพนด้ายักษ์ ถนนไทกู่หลี่ สะพานโบราณ

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

มกราคม-มีนาคม 2567

ราคาเริ่ม 36,900.-

Highlights

เฉิงตู – ถนนโบราณซอยกว้างซอยแคบ – ทะเลสาบเตี๋ยซี – เมืองโบราณซงพาน – อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว – ชมโชว์ธิเบต – อุทยานโหมวหนีโกว – เมืองเม้าเสี้ยน – อุทยานสวรรค์ภูผาหิมะการ์เซียต๋ากู่ปิงชวน – เมืองเม้าเสี้ยน – ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน – ยอดเขาง๊อไบ๊จินติ่ง – ช้อปปิ้งถนนคนเดินชุนซีลู่ – ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก – ถนนโบราณจิ่งหลี่

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

มกราคม-มีนาคม 2567

ราคาเริ่ม 23,990-

Highlights

เฉิงตู - เมืองจิ่วจ้ายโกว อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว - ทะเลสาบแรด - น้ำตกธารไข่มุก - ทะเลสาบนกยูง - ทะเลสาบแพนด้า เมืองโบราณตูเจียงเอียน - เมืองเฉิงตู - ถนนคนเดินซอยกว้างซอยแคบ - สะพานโบราณอันซุน ภูเขาหิมะซีหลิง - นั่งกระเช้าซีหลิง - เมืองเฉิงตู - แพนด้ายักษ์ - ถนนไทกู่หลี่ - สนามบินเฉิงตูเทียนฟู่

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

มกราคม-มีนาคม 2567

ราคาเริ่ม 17,888.--

Highlights

เที่ยว 2 อุทยาน!! จิ่วจ้ายโกว หวงหลง จิ่วจ้ายโกว – อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว เมืองฉวนจู่ซื่อ เมืองฉวนจู่ซี่อ – อุทยานแห่งชาติหวงหลง (รวมกระเช้าขึ้น และรถกอล์ฟ) – ร้านหยก - เมืองตูเจียงเอี้ยน เมืองตูเจียงเอี้ยน – เฉิงตู แพนด้ายักษ์ - ถนนคนเดินไท่กู๋หลี่ – วัดต้าฉือ – ร้านยา - ท่าอากาศยานเทียนฟู่

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

มกราคม-มีนาคม 2567

ราคาเริ่ม 15,900.-

Highlights

ภูเขาโต๊ะที่ใหญ่ที่สุดในโลก /ล่องเรือชมพระแกะสลักหินหลวงพ่อโตเล่อซาน / วัดเป้ากั๋ว /วัดฝูหู่ / สตรีทฟู๊ด / เมืองศิลปะไม้ใผ่ / ร้านยา /ทะเลสาบตงหู / กังหันน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลก / เฉิงตู / ร้านหมอนโอโซน /วัดต้าฉือ / ช้อปปิ้งถนนซุลซีลู่

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

ทัวร์ฮาร์บิน โปรโมชั่น ปี 2567 / 2024 ที่ดีที่สุด เรารวบรวมทัวร์ฮาร์บิน ราคาถูก สุดคุ้ม

ทัวร์ฮาร์บิน โปรโมชั่น ปี 2567 / 2024 ที่ดีที่สุด เรารวบรวมทัวร์ฮาร์บิน ราคาถูก สุดคุ้ม เที่ยวฮาร์บินครบทุกเส้นทางสุดประทับใจ บินดี กินหรู พักสบาย เที่ยวสนุก ราคาถูกกว่าไปเอง ครบทุกเส้นทางฮิตในทัวร์ฮาร์บิน ไม่ว่าจะเป็น เกาะพระสุริยันต์ โบสถ์เซนต์โซเฟีย หลงจู – เอ้อหลงซาน พระราชวังเสิ่นหยางกู้กง ระราชวังปูยี และเส้นทางอื่นๆ ยอดนิยม ให้คุณเลือกเที่ยว ครบทุกเทศกาล ทั้งปี

มกราคม-กุมภาพันธ์ 2567

ราคาเริ่ม 43,990-

Highlights

วัดเหวินซู พิพิธภัณฑ์แห่งมณฑลเสฉวน ถนนคนเดินโบราณจิ๋นหลี่ สวนเสือไซบีเรีย ฮาร์บิ้น เทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง ลานสกียาปูลี่ นั่งม้าลากเลื่อน หมู่บ้านหิมะ เมืองฮาร์บิน โบสถ์เซนต์โซเฟีย อนุสาวรีย์ฝั่งหง เมืองเฉิงตู ซอยกว้างแคบ เมืองเฉิงตู แพนด้ายักษ์ ทวินทาวน์เวอร์

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

มกราคม-กุมภาพันธ์ 2567

ราคาเริ่ม 37,990-

Highlights

นั่งรถไฟความเร็วสูงจากเมืองต้าเหลียนสู่เมืองฮาร์บิ้น โบสถ์เซ็นโซเฟีย อนุสาวรีย์ฝั่งหง สวนสตาลินหมู่บ้านหิมะ DREAM HOME ออกจากหมู่บ้านหิมะ ชมเทศกาลแกะสลักน้ำแข็งฮาร์บิ้น (HARBIN 2023 INTERNATIONAL ICE AND SNOW FESTIVAL) นั่งรถไฟความเร็วสูงจากเมืองฮาร์บิ้นสู่เมืองต้าเหลียน จัตุรัสชิงไห่ DALIAN RUSSIAN FOLKLORE STREET

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

มกราคม 2567

ราคาเริ่ม 33,990-

Highlights

ลานสกียาปูลี่ หมู่บ้านหิมะ ดรีมโฮม (พักหมู่บ้านหิมะ)ถนนคนเดินหมู่บ้านหิมะ เมืองฮาร์บิน เทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง Starbucks Reserve Roastery – หาดไว่ทาน – หอไข่มุก ตึกเซี่ยงไฮ้ ทาวเวอร์ ถนนนานกิง สนามบินเซี่ยงไฮ้ผู่ตง

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

มกราคม-กุมภาพันธ์ 2567

ราคาเริ่ม 37,990-

Highlights

เมืองฮาร์บิน ร้านเครื่องกันหนาว เทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง ลานสกียาปูลี่ นั่งม้าลากเลื่อน หมู่บ้านหิมะ (พักหมู่บ้านหิมะ) ชมระเบียงชมวิว เขาแกะหญ้า ฮาร์บิน – ถนนเซ็นทรัล โบสถ์เซนต์โซเฟีย เกาะพระอาทิตย์ สนามบินฮาร์บินไท่ผิง สะพานจั้นเฉียว พิพิธภัณฑ์เบียร์ชิงเต่า

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

มกราคม-กุมภาพันธ์ 2567

ราคาเริ่ม 39,990-

Highlights

สวนเสือไซบีเรีย ฮาร์บิ้น เทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง ลานสกียาปูลี่ นั่งม้าลากเลื่อน หมู่บ้านหิมะ ถนนคนเดินหมู่บ้านหิมะ (พักหมู่บ้านหิมะ)เมืองฮาร์บิน โบสถ์เซนต์โซเฟีย อนุสาวรีย์ฝั่งหง ถนนเซ็นทรัล สตรีท สนามบินฮาร์บินไท่ผิง เมืองเฉิงตู สนามบินเฉิงตูเทียนฟู่ ถนนคนเดินชุนซีลู่ ซอยกว้างแคบ เมืองเฉิงตู

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง อุทยานหยุนไถซาน โปรแกรมทัวร์จีน เที่ยวจีน ราคาประหยัดสุดคุ้ม

สัมผัสประเทศจีน ที่มีความยิ่งใหญ่ทั้งทางด้านพื้นที่และวัฒนธรรม ในเส้นทางยอดฮิต อาทิ ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ กุ้ยหลิน เฉินตู คุนหมิง ซีอาน เมือหังโจว ล่องเรือทะเลสาบซีหู ซูโจว เมืองอู๋ซิ พระใหญ่หลิงซาน เฉินตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง หรือ เส้นทางใหม่ ๆในราคาและบริการคุณภาพ ฯลฯ มีโปรแกรมทัวร์ให้เลือกได้หลากหลายรูปแบบ'...

พฤศจิกายน 2566-มกราคม 2567

ราคาเริ่ม 28,990.-

Highlights

เมืองซีอาน - วัดลามะกว่างเหริน - เจ้าแม่กวนอิมพันกร รถไฟความเร็วสูง - วัดเส้าหลิน - ชมการแสดงกังฟู - ป่าเจดีย์ - เมืองโบราณลั่วอี้ เมืองลั่วหยาง - ถ้ำหลงเหมิน - เมืองหัวซาน พิพิธภัณฑ์สุสานกองทัพทหารดินเผาจิ๋นซีฮ่องเต้ - เจดีย์ห่านป่าใหญ่ พิพิธภัณฑ์ซีอาน - เจดีย์ห่านป่าเล็ก

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

ธันวาคม 2566-มกราคม 2567

ราคาเริ่ม 31,999.-

Highlights

เมืองซีอาน • สุสานทหารดินเผา • วัดต้าฉือเอิน • เจดีย์ห่านป่าใหญ่ • วัดกว่างเหริน • ชมโชว์ ราชวงศ์ถัง สถานนีรถไฟความเร็วสูง • เมืองล่ัวหยาง • ถ้าผาหลงเหมิน เมืองเจิ้งโจว • อุทยานหยุนไถซาน • เมืองเติงเฟิง • วัดเส้าหลิน • ชมโชว์กังฟู• ป่าเจดีย์ เมืองล่ัวหยาง สถานีรถไฟความเร็วสูง

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

ทัวร์ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ หังโจว โปรแกรมทัวร์จีน เที่ยวจีน ราคาประหยัดสุดคุ้ม

สัมผัสประเทศจีน ที่มีความยิ่งใหญ่ทั้งทางด้านพื้นที่และวัฒนธรรม ในเส้นทางยอดฮิต อาทิ ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ กุ้ยหลิน เฉินตู คุนหมิง ซีอาน เมือหังโจว ล่องเรือทะเลสาบซีหู ซูโจว เมืองอู๋ซิ พระใหญ่หลิงซาน เฉินตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง หรือ เส้นทางใหม่ ๆในราคาและบริการคุณภาพ ฯลฯ มีโปรแกรมทัวร์ให้เลือกได้หลากหลายรูปแบบ'...

มกราคม-มีนาคม 2567

ราคาเริ่ม 16,990

Highlights

หังโจว เซียวซาน เมืองซูโจว วัดฉงหยวน เจ้าแม่กวนอิมปิดทอง เมืองเซี่ยงไฮ้ หาดไว่ทาน หอไข่มุก ตึกเซี่ยงไฮ้ ทาวเวอร์ พระหยกขาว ตลาด100 ปี เฉินหวังเมี่ยว เมืองโบราณเหยี่ยเหอ ล่องเรือเมืองโบราณ เมืองหังโจว ล่องเรือทะเลสาบซีหู เจดีย์นางพญางูขาว สวนชาหลงจิ่ง เซียวซาน

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

มกราคม-มีนาคม 2567

ราคาเริ่ม 20,990

Highlights

หอสักการะฟ้าเทียนถาน จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังต้องห้าม สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ วัดลามะยงเหอกง วิหารว่านฝูเก๋อ เดอะเพลส กำแพงเมืองจีน ด่านจูหยงกวน สนามกีฬาแห่งชาติกรุงปักกิ่ง พระราชวังฤดูร้อน - OUTLETS - สนามบินเป่ยจิงต้าชิง

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

มกราคม-เมษายน 2567

ราคาเริ่ม 35,990

Highlights

กรุงปักกิ่ง ถนนคนเดินเฉียนเหมิน สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ปักกิ่ง เต็มวัน (รวมค่าบัตร และ รถรับ-ส่งแล้ว) จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังต้องห้าม - ตลาดรัสเซีย - หอสักการะฟ้าเทียนถาน กำแพงเมืองจีน ด่านจูหยงกวน สนามกีฬาแห่งชาติกรุงปักกิ่ง THE PLACEพระราชวังฤดูร้อน

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

มกราคม-มีนาคม 2567

24,888

Highlights

ูจัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังต้องห้าม ถนนโบราณเฉียนเหมิน หอฟ้าบูชาเทียนถาน โรงแรมน้ำพุร้อนในห้องส่วนตัว วัดลามะ ตลาดรัสเซีย (หรือเลือกซื้อOPTION เข้ายูนิเวอร์แซลเต็มวัน + รถรับส่ง) ร้านผ้าไหม กำแพงเมืองจีน ด่าน JUYONGGUAN ร้านบัวหิมะ ผ่านชมสนามกีฬารังนก THE PLACE ร้านหยก พระราชวังฤดูร้อน

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

มกราคม-มีนาคม 2567

ราคาเริ่ม 35,990

Highlights

กรุงปักกิ่ง ถนนคนเดินเฉียนเหมิน สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ปักกิ่ง เต็มวัน (รวมค่าบัตร และ รถรับ-ส่งแล้ว) จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังต้องห้าม ตลาดรัสเซีย หอสักการะฟ้าเทียนถาน กำแพงเมืองจีน ด่านจูหยงกวน สนามกีฬาแห่งชาติกรุงปักกิ่ง THE PLACE พระราชวังฤดูร้อน

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

มกราคม-เมษายน 2567

ราคาเริ่ม 29,990

Highlights

จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังต้องห้าม ถนนคนเดินหวังฝูจิ่ง กำแพงเมืองจีน ด่านจูหยงกวน วัดลามะยงเหอกง วิหารว่านฝูเก๋อ ถนนคนเดินเฉียนเหมิน หอสักการะฟ้าเทียนถาน – สวนผลไม้ – THE PLACE สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (รวมบัตรสวนสนุกและรถรับ-ส่ง)พระราชวังฤดูร้อน

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

มกราคม-มีนาคม 2567

21,999

Highlights

ูเขาเทพเทวดา ระเบียงดอกบัว สะพานหรูอวี้ • เมืองหางโจว มหานครเซี่ยงไฮ้เพื่อสัมผัส ความมีชีวิตชีวาของย่านการค้าที่มีชื่อเสียงที่สุด เดอะบันด ย่านเดอะบันด์ หาดไว่ทาน (หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้) หอไข่มุก ร้านนวดเท้า ถนนนานกิง

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

มกราคม-มีนาคม 2567

17,888

Highlights

ูเช็คอินหอไข่มุก ตึกสตาร์บัคส์สาขาใหญ่ที่สุดในจีน ล่องเรือชมเมืองโบราณจูเจียเจี่ยว ชมความอลังการ Tian’an 1000Trees จุดชมวิวสุดโรแมนติกหาดไว่ทาน สวนอวี้หยวน ช้อปปิ้งตลาดร้อยปีเฉินหวังเมี่ยว ถนนนานกิงลู่ ย่านซินเทียนตี้ อิสระท่องเที่ยวหนึ่งวันเต็ม!! OPTIONAL TOUR PACKAGE สุดคุ้ม!!!

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

มกราคม-มีนาคม 2567

ราคาเริ่ม 22,990

Highlights

เมืองโบราณอูเจิ้น ล่องเรืออูเจิ้น เมืองหังโจว ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย สนามล่องเรือทะเลสาบซีหู - เจดีย์นางพญางูขาว - เมืองเซี่ยงไฮ้ - Starbucks Roaseve Roastery - ถนนนานกิง ท่องเที่ยวดิสนีย์แแลนด์ เซี่ยงไฮ้เต็มวัน (รวมค่าบัตรเข้าสวนสนุก)หาดไว่ทาน - หอไข่มุก - ตึกเซี่ยงไฮ้ ทาวเวอร์

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

มกราคม-เมษายน 2567

ราคาเริ่ม 29,990

Highlights

ล่องเรือทะเลสาบซีหู – เจดีย์นางพญางูขาว – ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย หาดไว่ทาน – หอไข่มุก – ตึกเซี่ยงไฮ้ ทาวเวอร์ – ถนนนานกิง – นั่งรถไฟความเร็วสูงจาก เมืองเซี่ยงไฮ้-เมืองปักกิ่ง หอสักการะฟ้าเทียนถาน – วัดลามะยงเหอกง – ถนนคนเดินโบราณยนไต้เสี๊ยเจีย จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้าม – กำแพงเมืองจีน – ด่านจูหยงกวน พระราชวังฤดูร้อน

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

มกราคม- มีนาคม 2567

ราคาเริ่ม 43,999

Highlights

เมืองโบราณหยูเหอ ร้านหยก วัดโบราณหยวนทง ตลาดเฉินหวังเหมี่ยว สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ วัดพระหยกขาว เป็นวัดที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในเมืองเซี่ยงไฮ้ ถ่ายรูป ตึกเต้นรำ Fosun Foundation ร้านกาแฟสตาร์บัค รีเสิร์ฟโรสเทอรี เซี่ยงไฮ้ ถ่ายรูปที่ หาดไว่ทาน (หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้)

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

เมษายน 2567

ราคาเริ่ม 22,999

Highlights

พระใหญ่หลิงซานต้าฝ๋อ ศาลาฝานกง เมืองเจียซิง เมืองโบราณอูเจิ้น ล่องเรืออูเจิ้น เมืองเซี่ยงไฮ้ TIAN AN 1,000 TREES สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ เซี่ยงไฮ้ (รวมค่าบัตรเข้าสวนสนุก - รวมค่ารถรับส่ง)Starbucks Reserve Roastery หาดไว่ทาน หอไข่มุก ตึกเซี่ยงไฮ้ ทาวเวอร์ ถนนนานกิง ฟอเรนเทีย วิลเลจ เอาท์เลต –

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

มกราคม-เมษายน 2567

ราคาเริ่ม 36,990

Highlights

เมืองโบราณอู่เจิ้น หาดไว่ทาน หอไข่มุก ตึกเซี่ยงไฮ้ ทาวเวอร์ ถนนนานกิง สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ เซี่ยงไฮ้ (รวมค่าบัตร และรถรับ-ส่งแล้ว) นั่งรถไฟความเร็วสูงจาก เมืองเซี่ยงไฮ้ เมืองปักกิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังต้องห้าม ถนนคนเดินหวังฝูจิ่ง นสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ปักกิ่ง เต็มวัน (รวมค่าบัตร และรถรับ-ส่งแล้ว)กำแพงเมืองจีน ด่านจูหยงกวน

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

มกราคม-มีนาคม2567

24,990

Highlights

ท่าเรือจูเจียเจี่ยว เกาะผู่ถ่อซาน วัดผู่จี้ วัดไผ่ม่วง ตำหนักเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป ชาวอินต้ง องค์หนานไห่กวนอิม ท่าเรือจูเจียเจี่ยว เซี่ยงไฮ้ ร้านนวดเท้า(ยาบัวหิมะ) • หาดไว่ทาน • ถนนนานกิง เมืองอู๋ซี ร้านไข่มุก พระใหญ่หลิงซาน ศาลาฝานกง ร้านไข่มุก เมืองหังโจว

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

มกราคม-มีนาคม 2567

24,888

Highlights

ูจัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังต้องห้าม ถนนโบราณเฉียนเหมิน หอฟ้าบูชาเทียนถาน โรงแรมน้ำพุร้อนในห้องส่วนตัว วัดลามะ ตลาดรัสเซีย (หรือเลือกซื้อOPTION เข้ายูนิเวอร์แซลเต็มวัน + รถรับส่ง) ร้านผ้าไหม กำแพงเมืองจีน ด่าน JUYONGGUAN – ร้านบัวหิมะ – ผ่านชมสนามกีฬารังนก– THE PLACE พระราชวังฤดูร้อน

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

โปรแกรมทัวร์จีน กุ้ยหลิน หยางซั่ว นั่งรถไฟความเร็วสูง ทัวร์จีนราคาถูก โปรแกรมทัวร์กุ้ยหลิน โชว์ DREAM LIKE LIJIANG

เขาเหยาซาน เขางวงช้าง(เซียงปีซาน) ถ้ำขลุ่ยอ้อ ถ้ำธารน้ำแข็ง ถ้ำเงิน ทะเลสาบซีหูกุ้ยหลิน เมืองลับแล แม่น้ำหลีเจียง สวนสนุกเมอร์รี่แลนด์ หมู่บ้านเย้าแดง หยางซั่ว หลงเซิ่น เจดีย์เงินเจดีย์ทอง ถ้ำวังสวรรค์ (เทียนกง) Impression Liu Sanjie DREAM LIKE LIJIANG

มกราคม-พฤษภาคม 2567

ราคาเริ่ม 15,990-

Highlights

เมืองกุ้ยหลิน • เจดีย์เงิน เจดีย์ทองเมืองหลงเซิ่น • นาข้ันบันไดหลงจี้• ร้านยา • เมืองกุ้ยหลิน ถ้ามังกร • ศูนย์สุขภาพแอนไอออน • ชมโชว์ดรีมไลก์หลีเจียง • เจดีย์เสี่ยวเหยา • ถนนคน เดินตงซีเซียง เขางวงช้าง • โรงงานผ้าไหม • เมืองจ าลองซ่ง • สนามบินกุ้ยหลินเหลียงเจียง •

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

มกราคม-กุมภาพันธ์ 2567

ราคาเริ่ม 18,999-

Highlights

เมืองกุ้ยหลิน เจดีย์เงินและเจดีย์ทอง ถ้ำขลุ่ยอ้อ เมืองหยางซั่ว ล่องแพแม่น้ำหลีเจียง SHOW: IMPRESSION LIU SANJIE เมืองหยางซั่ว เขางวงช้าง เมืองโบราณฟ่งหวง เมืองฝูหรงเจิ้น อุทยานป่าไม้แห่งชาติไอ่จ้าย แท่นหินเวิ่นเทียนไถ สะพานไอ่จ้ายต้าเฉียว หอกลองชนเผ่าต้ง

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

มกราคม-พฤษภาคม 2567

ราคาเริ่ม 22,990-

Highlights

ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง นั่งรถไฟความเร็วสูง เมืองฟูหรง เมืองโบราณฟูหรงเจิ้น เมืองจี้โส่ว เมืองจี๋โส่ว เขตอุทยานอ่ายจ้าย สะพานอ่ายจ้าย ระเบียงกระจก เมืองหยางซั่ว เขาหลูยี่ ล่วงเรือแม่น้ำหลีเจียง ถ้ำขลุ่ยอ้อ เขางวงช้าง เจดีย์เงิน เจดีย์ทอง

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

มกราคม-พฤษภาคม 2567

ราคาเริ่ม 16,900.-

Highlights

เมืองกุ้ยหลิน – ถ้ำขลุ่ยอ้อ – เขางวงช้าง – เจดีย์เงิน เจดีย์ทอง- ชมโชว์ Dream Like Lijiang เมืองกุ้ยหลิน-จุดชมวิวเขาเซี่ยงกงซาน-เมืองหยางซั่ว-ขึ้นเรือแพชมแม่น้ำหลีเจียง –ถนนฝรั่ง เมืองหยางซั่ว –ภูเขาหรูยี่ฟง– เมืองโบราณต้าซวี –เมืองกุ้ยหลิน– หอเซี่ยวเหยาโหลว – ช้อปปิ้งย่านตงซีเซี่ยง เมืองกุ้ยหลิน –สวนเจ็ดดาว – ประตูโบราณหนานเหมิน –

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

มกราคม-พฤษภาคม 2567

ราคาเริ่ม 25,999-

Highlights

สถานีรถไฟความเร็วสูงกุ้ยหลิน •เมืองกุ้ยหยาง เมืองโบราณชิงหยวน เมืองไขหลี่ เมืองซีเจียง หมู่บ้านแม้วแห่งซีเจียง ชมโชว์การแสดงชน เผ่าม้ง เมืองอันชุ่น น้าตกหวงกว่อซู่ สถานีรถไฟความเร็วสูงกุ้ยโจว เมืองกุ้ยหลิน เมืองหยางซ่ัว ภูเขาหลูยี่ ล่วงเรือแม่น้าหลีเจียง

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

มกราคม-พฤษภาคม 2567

ราคาเริ่ม 16,900.-

Highlights

เมืองกุ้ยหลิน-จุดชมวิวเขาเซี่ยงกงซาน-เมืองหยางซั่ว-ขึ้นเรือแพชมแม่น้ำหลีเจียง –ถนนฝรั่ง เมืองหยางซั่ว –ภูเขาหรูยี่ฟง– เมืองโบราณต้าซวี –เมืองกุ้ยหลิน–ศูนย์แพทย์แผนจีน- หอเซี่ยวเหยาโหลว – ช้อปปิ้งย่านตงซีเซี่ยง เมืองกุ้ยหลิน –สวนเจ็ดดาว –ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์หยก- ประตูโบราณหนานเหมิน เมืองกุ้ยหลิน –สวนหลิวซานเจีย – พิพิธภัณฑ์ดอกกุ้ยฮวา

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

มกราคม-พฤษภาคม 2567

ราคาเริ่ม 25,999-

Highlights

หยางซั่ว ล่องแพแม่น้ำลี่เจียง เขาเซียงกง กุ้ยหลิน เมืองโบราณต้าซี เขางวงช้าง เจดีย์เงินเจดีย์ทอง สวนเจ็ดดาว เขาอูฐ วัดซีเสีย ถ้ำเจ็ดดาว ช้อปปิ้งถนนฝรั่ง ถนนโบราณตงซีหรือตลาดร้อยปี Dream like Lijiang Show นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่เมืองกุ้ยหลิน-หนานหนิง-กุ้ยหลิน ไป-กลับ

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

Company Details

บริษัท เลิฟลี่ฮอลิเดย์ทัวร์ จำกัด
นนท์ณิชา บางใหญ่ 2 (Nonnicha Bangyai 2) 79/128 หมู่12 ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140 11140 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/09882 phone:02 102 3148

Lovely Holiday tour Co.,Ltd
Nonnicha Bangyai2 79/128 Moo 12 District Bang Mae Nang Bang Yai District, Nonthaburi Province 11140 license no.11/09882

phone:02 102 3148
089-242-2182 คุณดาด้า LineID: 0892422183
090-991-5195 คุณนก Line ID:noksmile1148
:095-950-1754 คุณอุ๊ Line ID:0959501754
063-951-2789 คุณโอ๊ต LineID:rkalavit3899
095-913-8744 คุณเจ Line ID:095-913-8744
0886978249 คุณแอร์ Line ID:Diamond.NJ4289
iloveholidays97@gmail.com
http://www.lovelyholidaystour.com/

CONTACT INFO

Like us on Facebook

บริษัท เลิฟลี่ ฮอลิเดย์ ทัวร์ จำกัด
LOVELY HOLIDAY TOUR CO.,LTD.
ใบอนุญาตเลขที่ 11/09882

บริษัท เลิฟลี่ ฮอลิเดย์ ทัวร์ จำกัด LOVELY HOLIDAY TOUR CO.,LTD.ใบอนุญาตเลขที่ 11/09882

☎:02 102 3148 ☎:089-242-2182 คุณดาด้า Line ID:0892422183 ☎:090-991-5195 คุณนก Line ID:noksmile1148 ☎:Tel 0886978249 คุณแอร์ Line ID:Diamond.NJ4289 ☎:095-950-1754 คุณอุ๊ Line ID:0959501754 ☎:062-452-1545 คุณโอ๊ต Line ID:rkalavit3899 ☎:095-913-8744 คุณเจ Line ID:095-913-8744 |Designed by Dada Lovely Holiday Tour