• Lovely Holiday Tour and I Love Holiday

  • Lovely Holiday Tour and I Love Holiday

  • Lovely Holiday Tour and I Love Holiday

  • Lovely Holiday Tour and I Love Holiday

  • Lovely Holiday Tour and I Love Holiday

โปรแกรม คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า ราคาประหยัดสุดคุ้ม

คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า ภูเขาหิมะมังกรหยก นครคุนหมิง เมืองต้าหลี่ หมู่บ้านซีโจว วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย เจดีย์ 3 องค์ เมืองจงเตี้ยน “แชงกรีล่า” โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง เมืองโบราณแชงกรีล่า หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน วัดลามะซงจ้านหลิน เมืองโบราณลี่เจียง เขาหิมะมังกรหยก ชม IMPRESSION LIJIANG อุทยานน้ำหยก สวนสาธารณะเหยหลงถาน เมืองต้าหลี่ เมืองคุนหมิง ตำหนักทองจินเตี้ยน ดหยวนทง

มกราคม- มีนาคม 2567

ราคาเริ่ม 26,999-

Highlights

เมืองต้าหลี่ เมืองโบราณต้าหลี่ วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย ผ่านชมเจดีย์สามองค์ • แชงกรีล่า • โค้งแรกแม่น้าแยงซีเกียง เมืองเก่าจงเตี้ยน วัดลามะซงจ้าหลิน ช่องแคบเสือกระโจน สระมังกรดำ อุทยานมังกรหยก น่ังกระเช้าขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

มกราคม- มีนาคม 2567

ราคาเริ่ม 16,888.-

Highlights

ภูเขาหิมะมังกรหยก และ หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน ลี่เจียง เมืองมรดกโลก นั่งกระเช้าหยุนซานผิง อุทยานน้ำหยก ต้าหลี่ เมืองโบราณต้าหลี่ เจดีย์สามองค์ พิเศษชมโชว์สุดอลังการ IMPRESSION LIJIANG เมนูพิเศษ!! สุกี้ปลาแซลมอน

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

มกราคม -มิถุนายน 2567

ราคาเริ่ม 29,990.-

Highlights

เมืองต้าหลี่ – เจดีย์สามองค์แห่งวัดฉงเซิ่น วัดเจ้าแม่กวนอิม – เมืองแชงกรี-ล่า – เมืองโบราณแชงกรี-ล่า วัดซงจ้านหลิน – ช่องเขาเสือกระโจน – เมืองลี่เจียง – สระน้ำมังกรดำ – เมืองเก่าลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก – โชว์จางอี้โหม่ว – ทะเลสาบไป๋สุยเหอ – นั่งรถไฟความเร็วสูง ลี่เจียง-คุนหมิง

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

มกราคม--เมษายน 2567

ราคาเริ่ม 23,990.-

Highlights

เมืองโบราณต้าหลี่ – วัดเจ้าแม่กวนอิม – เจดีย์สามองค์แห่งวัดฉงเซิ่น – เมืองแชงกรี-ล่า – เมืองโบราณแชงกรี-ล่า วัดซงจ้านหลิน – เมืองเต๋อซิง – วัดเฟยไหล เมืองลี่เจียง – ช่องเขาเสือกระโจน – สระน้ำมังกรดำ – เมืองเก่าลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก – โชว์จางอี้โหม่ว – ทะเลสาบไป๋สุยเหอ – เมืองโบราณซู้เหอ

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

มกราคม- มีนาคม 2567

ราคาเริ่ม 23,999-

Highlights

เมืองโบราณต้าหลี่ ผ่านชมเจดีย์สามองค์ โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง – เมืองเก่าจงเตี้ยน (แชงกรีล่า) วัดซงจ้านหลิน ช่องแคบเสือกระโจน สระมังกรดำ – เมืองโบราณลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก ชมโชว์จางอี้โหมว IMPRESSION LIJIANG ทะเลสาบไป๋สุยเหอ – นั่งรถไฟความเร็วสูงไปเมืองคุนหมิง เมืองคุนหมิง วัดหยวนทง

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

มกราคม- มีนาคม 2567

ราคาเริ่ม 14,888.-

Highlights

ตื่นตาตื่นใจของแผ่นดินสีแดง ที่เมืองตงชวน ภูเขาเจี้ยวจื่อภูเขาหิมะแห่งเมืองคุนหมิง สวนน้ำตกคุนหมิง น้ำตกฝีมือมนุษย์ใหญ่ทีสุดในเอเชีย คุนหมิงวัดหยวนทง ตำหนักทอง เมืองโบราณกวนตู้ ช้อปปิ้งถนนคนเดิน เมนูพิเศษ!! สุกี้เห็ดรสเด็ด, อาหารกวางตุ้ง

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

มกราคม -เมษายน 2567

ราคาเริ่ม 24,990.-

Highlights

เมืองต้าหลี่ – เจดีย์สามองค์แห่งวัดฉงเซิ่น วัดเจ้าแม่กวนอิม – เมืองแชงกรี-ล่า เมืองโบราณแชงกรี-ล่า วัดซงจ้านหลิน – ช่องเขาเสือกระโจน – เมืองลี่เจียง – สระน้ำมังกรดำ ภูเขาหิมะมังกรหยก – โชว์จางอี้โหม่ว นั่งรถไฟความเร็วสูง

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

มกราคม-มีนาคม 2567

ราคาเริ่ม 24,999-

Highlights

เมืองต้าหลี่ • เมืองโบราณต้าหลี่ แชงกรีล่า โค้งแรกแม่น้าแยงซีเกียง เมืองเก่าจงเตี้ยน วัดลามะซงจ้าหลิน ช่องแคบเสือกระโจน เมืองลี่เจียง สระมังกรดำ เมืองโบราณลี่เจียง น่ังกระเช้าขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก โชว์ความประทับใจลี่เจี่ยง (โชว์จางอี้โหม่ว)

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

มกราคม- มีนาคม 2567

24,900.-

Highlights

เมืองโบราณต้าหลี่ – วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกายต้าหลี่ แชงกรีล่า ช่องแคบเสือกระโจน - เมืองลี่เจียง - สระมังกรดำ (เหยหลงถัน) - เมืองโบราณลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก - นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก – โชว์ Impression Lijiang – ทะเลสาบไป๋สุ่ยเหอ – อุทยานน้ำหยก เมืองเก่าซู่เหอ เมืองลี่เจียง – นั่งรถไฟความเร็วสูงเข้าเมืองคุน

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

มกราคม -เมษายน 2567

ราคาเริ่ม 22,990.-

Highlights

ตำหนักทองจินเตี้ยน สวนน้ำตกคุนหมิง วัดเจ้าแม่กวนอิม เจดีย์สามองค์แห่งวัดฉงเซิ่น ช่องเขาเสือกระโจน – เมืองโบราณแชงกรี-ล่า วัดซงจ้านหลิน เมืองเก่าลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก – โชว์จางอี้โหม่ว – ทะเลสาบไป๋สุยเหอ – นั่งรถไฟความเร็วสูง ลี่เจียง-คุนหมิง วัดหยวนทง

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

มกราคม- มีนาคม 2567

25,990.-

Highlights

นั่งรถไฟความเร็วสูง 1 ขา, นั่งกระเช้าไฟฟ้าพิชิต "ภูเขาหิมะมังกรหยก" ช่องแคบเสือกระโจน - เมืองลี่เจียง - สระมังกรดำ ภูเขาหิมะมังกรหยก - นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก – โชว์ Impression Lijiang – ทะเลสาบไป๋สุ่ยเหอ อุทยานน้ำหยก - ร้านยาบัวหิมะ - เมืองเก่าซู่เหอ เมืองลี่เจียง – นั่งรถไฟความเร็วสูงเข้าเมืองคุน

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

มกราคม- มีนาคม 2567

29,990.-

Highlights

คุนหมิง – นั่งรถไฟความเร็วสูงคุนหมิง-ลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก – ทะเลสาบไป๋สุยเหอ – โชว์จางอี้โหม่ว – สระน้ำมังกรดำ – เมืองลี่เจียง ช่องเขาเสือกระโจน – วัดซงจ้านหลิน เมืองโบราณแชงกรี-ล่า เมืองต้าหลี่ – เจดีย์สามองค์แห่งวัดฉงเซิ่น – วัดเจ้าแม่กวนอิม

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

มกราคม-เมษายน 2567

ราคาเริ่ม 24,990.-

Highlights

เมืองเก่าต้าหลี่ - เจดีย์สามองค์แห่งวันฉงเซิ่น - วัดเจ้าแม่กวนอิม เมืองโบราณแชงกรี-ล่า วัดซงจ้านหลิน - ช่องเขาเสือกระโจน - เมืองลี่เจียง - สระน้ำมังกรดำ - เมืองเก่าลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก - โชว์จางอี้โหม่ว - อุทยานน้ำหยก - ทะเลบสาบไป๋สุยเหอ นั่งรถไฟความเร็วสูงคุนหมิง-ลี่เจี่ยง

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

Company Details

บริษัท เลิฟลี่ฮอลิเดย์ทัวร์ จำกัด
นนท์ณิชา บางใหญ่ 2 (Nonnicha Bangyai 2) 79/128 หมู่12 ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140 11140 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/09882 phone:02 102 3148

Lovely Holiday tour Co.,Ltd
Nonnicha Bangyai2 79/128 Moo 12 District Bang Mae Nang Bang Yai District, Nonthaburi Province 11140 license no.11/09882

phone:02 102 3148
089-242-2182 คุณดาด้า LineID: 0892422183
090-991-5195 คุณนก Line ID:noksmile1148
:095-950-1754 คุณอุ๊ Line ID:0959501754
063-951-2789 คุณโอ๊ต LineID:rkalavit3899
095-913-8744 คุณเจ Line ID:095-913-8744
0886978249 คุณแอร์ Line ID:Diamond.NJ4289
iloveholidays97@gmail.com
http://www.lovelyholidaystour.com/

CONTACT INFO

Like us on Facebook

บริษัท เลิฟลี่ ฮอลิเดย์ ทัวร์ จำกัด
LOVELY HOLIDAY TOUR CO.,LTD.
ใบอนุญาตเลขที่ 11/09882

บริษัท เลิฟลี่ ฮอลิเดย์ ทัวร์ จำกัด LOVELY HOLIDAY TOUR CO.,LTD.ใบอนุญาตเลขที่ 11/09882

☎:02 102 3148 ☎:089-242-2182 คุณดาด้า Line ID:0892422183 ☎:090-991-5195 คุณนก Line ID:noksmile1148 ☎:Tel 0886978249 คุณแอร์ Line ID:Diamond.NJ4289 ☎:095-950-1754 คุณอุ๊ Line ID:0959501754 ☎:062-452-1545 คุณโอ๊ต Line ID:rkalavit3899 ☎:095-913-8744 คุณเจ Line ID:095-913-8744 |Designed by Dada Lovely Holiday Tour