• Lovely Holiday Tour and I Love Holiday

  • Lovely Holiday Tour and I Love Holiday

  • Lovely Holiday Tour and I Love Holiday

  • Lovely Holiday Tour and I Love Holiday

  • Lovely Holiday Tour and I Love Holiday

โปรแกรมทัวร์จีน กุ้ยหลิน หยางซั่ว นั่งรถไฟความเร็วสูง ทัวร์จีนราคาถูก โปรแกรมทัวร์กุ้ยหลิน โชว์ DREAM LIKE LIJIANG

เขาเหยาซาน เขางวงช้าง(เซียงปีซาน) ถ้ำขลุ่ยอ้อ ถ้ำธารน้ำแข็ง ถ้ำเงิน ทะเลสาบซีหูกุ้ยหลิน เมืองลับแล แม่น้ำหลีเจียง สวนสนุกเมอร์รี่แลนด์ หมู่บ้านเย้าแดง หยางซั่ว หลงเซิ่น เจดีย์เงินเจดีย์ทอง ถ้ำวังสวรรค์ (เทียนกง) Impression Liu Sanjie DREAM LIKE LIJIANG

มกราคม-พฤษภาคม 2567

ราคาเริ่ม 15,990-

Highlights

เมืองกุ้ยหลิน • เจดีย์เงิน เจดีย์ทองเมืองหลงเซิ่น • นาข้ันบันไดหลงจี้• ร้านยา • เมืองกุ้ยหลิน ถ้ามังกร • ศูนย์สุขภาพแอนไอออน • ชมโชว์ดรีมไลก์หลีเจียง • เจดีย์เสี่ยวเหยา • ถนนคน เดินตงซีเซียง เขางวงช้าง • โรงงานผ้าไหม • เมืองจ าลองซ่ง • สนามบินกุ้ยหลินเหลียงเจียง •

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

มกราคม-กุมภาพันธ์ 2567

ราคาเริ่ม 18,999-

Highlights

เมืองกุ้ยหลิน เจดีย์เงินและเจดีย์ทอง ถ้ำขลุ่ยอ้อ เมืองหยางซั่ว ล่องแพแม่น้ำหลีเจียง SHOW: IMPRESSION LIU SANJIE เมืองหยางซั่ว เขางวงช้าง เมืองโบราณฟ่งหวง เมืองฝูหรงเจิ้น อุทยานป่าไม้แห่งชาติไอ่จ้าย แท่นหินเวิ่นเทียนไถ สะพานไอ่จ้ายต้าเฉียว หอกลองชนเผ่าต้ง

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

มกราคม-พฤษภาคม 2567

ราคาเริ่ม 22,990-

Highlights

ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง นั่งรถไฟความเร็วสูง เมืองฟูหรง เมืองโบราณฟูหรงเจิ้น เมืองจี้โส่ว เมืองจี๋โส่ว เขตอุทยานอ่ายจ้าย สะพานอ่ายจ้าย ระเบียงกระจก เมืองหยางซั่ว เขาหลูยี่ ล่วงเรือแม่น้ำหลีเจียง ถ้ำขลุ่ยอ้อ เขางวงช้าง เจดีย์เงิน เจดีย์ทอง

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

มกราคม-พฤษภาคม 2567

ราคาเริ่ม 16,900.-

Highlights

เมืองกุ้ยหลิน – ถ้ำขลุ่ยอ้อ – เขางวงช้าง – เจดีย์เงิน เจดีย์ทอง- ชมโชว์ Dream Like Lijiang เมืองกุ้ยหลิน-จุดชมวิวเขาเซี่ยงกงซาน-เมืองหยางซั่ว-ขึ้นเรือแพชมแม่น้ำหลีเจียง –ถนนฝรั่ง เมืองหยางซั่ว –ภูเขาหรูยี่ฟง– เมืองโบราณต้าซวี –เมืองกุ้ยหลิน– หอเซี่ยวเหยาโหลว – ช้อปปิ้งย่านตงซีเซี่ยง เมืองกุ้ยหลิน –สวนเจ็ดดาว – ประตูโบราณหนานเหมิน –

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

มกราคม-พฤษภาคม 2567

ราคาเริ่ม 25,999-

Highlights

สถานีรถไฟความเร็วสูงกุ้ยหลิน •เมืองกุ้ยหยาง เมืองโบราณชิงหยวน เมืองไขหลี่ เมืองซีเจียง หมู่บ้านแม้วแห่งซีเจียง ชมโชว์การแสดงชน เผ่าม้ง เมืองอันชุ่น น้าตกหวงกว่อซู่ สถานีรถไฟความเร็วสูงกุ้ยโจว เมืองกุ้ยหลิน เมืองหยางซ่ัว ภูเขาหลูยี่ ล่วงเรือแม่น้าหลีเจียง

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

มกราคม-พฤษภาคม 2567

ราคาเริ่ม 16,900.-

Highlights

เมืองกุ้ยหลิน-จุดชมวิวเขาเซี่ยงกงซาน-เมืองหยางซั่ว-ขึ้นเรือแพชมแม่น้ำหลีเจียง –ถนนฝรั่ง เมืองหยางซั่ว –ภูเขาหรูยี่ฟง– เมืองโบราณต้าซวี –เมืองกุ้ยหลิน–ศูนย์แพทย์แผนจีน- หอเซี่ยวเหยาโหลว – ช้อปปิ้งย่านตงซีเซี่ยง เมืองกุ้ยหลิน –สวนเจ็ดดาว –ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์หยก- ประตูโบราณหนานเหมิน เมืองกุ้ยหลิน –สวนหลิวซานเจีย – พิพิธภัณฑ์ดอกกุ้ยฮวา

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

มกราคม-พฤษภาคม 2567

ราคาเริ่ม 25,999-

Highlights

หยางซั่ว ล่องแพแม่น้ำลี่เจียง เขาเซียงกง กุ้ยหลิน เมืองโบราณต้าซี เขางวงช้าง เจดีย์เงินเจดีย์ทอง สวนเจ็ดดาว เขาอูฐ วัดซีเสีย ถ้ำเจ็ดดาว ช้อปปิ้งถนนฝรั่ง ถนนโบราณตงซีหรือตลาดร้อยปี Dream like Lijiang Show นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่เมืองกุ้ยหลิน-หนานหนิง-กุ้ยหลิน ไป-กลับ

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

Company Details

บริษัท เลิฟลี่ฮอลิเดย์ทัวร์ จำกัด
นนท์ณิชา บางใหญ่ 2 (Nonnicha Bangyai 2) 79/128 หมู่12 ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/09882 phone:02 102 3148

Lovely Holiday tour Co.,Ltd
Nonnicha Bangyai2 79/128 Moo 12 District Bang Mae Nang Bang Yai District, Nonthaburi Province 11140 license no.11/09882

phone:02 102 3148
089-242-2182 คุณดาด้า LineID: 0892422183
090-991-5195 คุณนก Line ID:noksmile1148
:095-950-1754 คุณอุ๊ Line ID:0959501754
063-951-2789 คุณโอ๊ต LineID:rkalavit3899
095-913-8744 คุณเจ Line ID:095-913-8744
0886978249 คุณแอร์ Line ID:Diamond.NJ4289
iloveholidays97@gmail.com
http://www.lovelyholidaystour.com/

CONTACT INFO

Like us on Facebook

บริษัท เลิฟลี่ ฮอลิเดย์ ทัวร์ จำกัด
LOVELY HOLIDAY TOUR CO.,LTD.
ใบอนุญาตเลขที่ 11/09882

บริษัท เลิฟลี่ ฮอลิเดย์ ทัวร์ จำกัด LOVELY HOLIDAY TOUR CO.,LTD.ใบอนุญาตเลขที่ 11/09882

☎:02 102 3148 ☎:089-242-2182 คุณดาด้า Line ID:0892422183 ☎:090-991-5195 คุณนก Line ID:noksmile1148 ☎:Tel 0886978249 คุณแอร์ Line ID:Diamond.NJ4289 ☎:095-950-1754 คุณอุ๊ Line ID:0959501754 ☎:062-452-1545 คุณโอ๊ต Line ID:rkalavit3899 ☎:095-913-8744 คุณเจ Line ID:095-913-8744 |Designed by Dada Lovely Holiday Tour