• Lovely Holiday Tour and I Love Holiday

  • Lovely Holiday Tour and I Love Holiday

  • Lovely Holiday Tour and I Love Holiday

  • Lovely Holiday Tour and I Love Holiday

  • Lovely Holiday Tour and I Love Holiday

โปรแกรมทัวร์จางเจียเจี้ยเที่ยวจีน ราคาประหยัดสุดคุ้ม

สะพานกระจก จางเจียเจี้ย เที่ยวจางเจียเจี้ย เมืองโบราณฟ่งหวง ชมโชว์จิ้งจอกขาว จัดกรุ๊ปทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์จางเจียเจี้ย เที่ยวครบ บินดี อาหารดี โปรโมชั่นราคาถูกทัวร์ลี่เจียง ชมภูเขาหิมะมังกรหยก ชมเมืองโบราณลี่เจียง ทัวร์เซี่ยงไฮ้ เที่ยวหังโจว ล่องทะเลสาบซีหู ช้อปปิ้ง ถนนโบราณเหอฟังเจี่ย ล่องเรือชม ตลาดน้ำโบราณถงหลี่ มรดกโลกแห่งเดียวในโลก ทัวร์กวางเจา ทัวร์จางเจียเจี้ย ภูเขาอวตาร ฟ่งหวง ทัวร์กุ้ยหลิน หลงเซิ่น หยางซั่ว โชว์หลิวซานเจีย และเส้นทางอื่นๆ ยอดนิยม ให้คุณเลือกเที่ยว ครบทุกเทศกาล ทั้งปี

พฤศจิกายน-ธันวาคม 2566

ราคาเริ่ม 23,999.-

Highlights

อู่หลิงซาน •หุบเขารอยแยกอู่หลิงซาน (รวมกระเช้า) •อู่หลง •อุทยานเขานางฟ้า•ห้องสมุด อวี๋โย่ว •ภัตตาคารริมผา เมืองอู่หลง • อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า • สะพานสวรรค์(น่ังรถอุทยาน+รถแบตเตอรี่+ ลิฟท์แก้ว) • ระเบียงแก้ว ต้าจู๋• แกะสลักหินต้าจู๋(รถแบตเตอรรี่) • ฉงชิ่ง • เมืองโบราณฉือสือโข่ว • ถนนคนเดินเจี้ยฟ่างเป่ย

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

พฤศจิกายน 2566-มีนาคม 2567

ราคาเริ่ม 25,999-

Highlights

เทียนเหมินซาน "ประตูสวรรค์" 1 ใน 4 ภูเขาที่สวยงามที่สุดของจีนท้าความเสียว.. แกรนด์แคนยอนสะพานกระจกใสที่สูงที่สุดในโลก! สวมแว่นตาVR4D สัมผัสบรรยากาศ 360 องศา ชมพิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย หน้าผาระเบียงแก้ว ถนนคนเดินซีปู้เจียช้อปปิ้งเมืองฉางซา

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

พฤศจิกายน 2566-มีนาคม 2567

ราคาเริ่ม19,999-

Highlights

นั่งรถไฟความเร็วสูงไปเมืองเฟิ่งหวง ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง – ชมแสงสีเมืองโบราณยามค่ำคืน เมืองฟูหรงเจิ้น(รวมล่องเรือ) – น้ำตกฟูหรงเจิ้น เทียนเหมินซาน– ทางเดินกระจก – ถ้ำประตูสวรรค์ – ตึกมหัศจรรย์ 72 ชั้น อุทยานจางเจียเจี้ย – เขาเทียนจื่อซาน (เขาอวตาร) โดยกระเช้า – ภูเขาฮัลเลลูย่าห์ – สะพานอันดับหนึ่งใต้หล้า

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567

ราคาเริ่ม 17,888-

Highlights

ฉงชิ่ง 1 ใน 4 มหานครของจีน ชมรถไฟทะลุตึก ต้าจู๋ พระแกะสลักหิน อู่หลง อุทยานแห่งชาติหลุมบ่อฟ้า อุทยานเขานางฟ้า ต้าจู๋ - อู่หลง - ภูเขาไป่มา (Wulong Flying Kiss) - อู่หลง - อุทยานเขานางฟ้า(รถไฟเล็ก) อุทยานแห่งชาติหลุมบ่อฟ้า(นั่งรถอุทยาน+ลิฟท์แก้ว) – หมู่บ้านหลุมบ่อฟ้า - ฉงชิ่ง - รถไฟฟ้าทะลุตึก – ถนนคนเดินเจี่ย ฟางเป่ย - ศาลาประชาคม - หงหยาต้ง

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

ธันวาคม 2566-มีนาคม 2567

ราคาเริ่ม 14,990-

Highlights

นั่งกระเช้าชมชมวิวสุดอลังการ "เขาเทียนเหมินซาน ชมความงามประตูสวรรค์ พิชิตสะพานแก้วสูงที่สุดในโลก เมืองจางเจียเจี้ย – เขาเทียนเหมินซาน – ถ้ำประตูสวรรค์ – ระเบียงแก้ว สะพานแก้วแห่งเมืองจางเจียเจี้ย – บอลลูน VR 4 มิติ พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

ธันวาคม 2566-มีนาคม 2567

ราคาเริ่ม 19,999.-

Highlights

อุทยานจางเจียเจี้ย • เขตอนุรักษ์ธรรมชาติเทียนจ่อื ซาน •สวนจอมพลเฮ่อหลง • ภูเขาฮัลเลลูย่าห์ • สะพานอันดับหนึ่งใต้ฟ้า แกรนด์แคนยอนจางเจียเจี้ย • สะพานแก้ว เขาเทียนเหมินซาน ทางเดินกระจก • ถ้าประตูสวรรค์ ภูเขาเจ็ดดาว แกรนด์แคนยอนเขาเจ็ดดาว

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

พฤศจิกายน-ธันวาคม 2566

ราคาเริ่ม 15,888-

Highlights

ชมเมืองเก่าแก่อายุหลายร้อยปี เมืองโบราณเฟิ่งหวง Option เสริม! ขึ้น ยอดเขาเทียนเหมินซาน ด้วยกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก นั่งรถขึ้นอุทยานสู่ เขาเทียนจื่อซาน ชมทิวทัศน์ที่สุดแสนจะสวยงาม ล่องเรือใต้ ถ้ำมังกรเหลือง ชมหลากหลายความงามภายในถ้ำ นั่งเรือชมความงามของ ทะเลสาบเป่าเฟิงหู

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

พฤศจิกายน-ธันวาคม 2566

ราคาเริ่ม 21,999.-

Highlights

บินตรงอุทยานจางเจียเจี้ย ไม่ต้องอ้อมไกลถึงเมืองฉางซา ไป กลับ 800 ก.ม. -เที่ยวเต็มสุข ไม่ต้องเข้าร้านยา ร้านผ้าไหม ร้านใบชา ฯลฯ -ไปครั้งเดียวเที่ยวได้ครบทุกไฮไลท์ -พิเศษ นอนพักที่เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น 1 คืน -บินกลางวัน ไม่อดนอนเหมือนเที่ยวบินกลางคืน -ไม่เก็บทิปก่อนเที่ยว เพราะมั่นใจในคุณภาพ

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567

ราคาเริ่ม 17,888-

Highlights

ชมมรดกโลก เมืองโบราณเฟิ่งหวง “เมืองหงส์” ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง เมืองฟูหรงเจิ้น อลังการน้ำตกฟูหรงเจิ้น เทียนเหมินซาน "ประตูสวรรค์" 1 ใน 4 ภูเขาที่สวยงามที่สุดของจีน ท้าความเสียว.. แกรนด์แคนยอนสะพานกระจกใสที่สูงที่สุดในโลก!

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

ธันวาคม 2566-มีนาคม 2567

ราคาเริ่ม 17,990-

Highlights

เมืองเฟิ่งหวง – สะพานสายรุ้ง – เมืองโบราณเฟิ่งหวง เมืองฝูหรงเจิ้น – ล่องเรือชมน้ำตกฝูหรง – เมืองจางเจียเจี้ย – เขาเทียนจื่อซาน – สวนจอมพลเฮ่อหลง – สะพานหนึ่งในใต้หล้า – ลิฟท์แก้วไป่หลง ล่องเรือทะเลสาบเป่าเฟิ่งหู – ถนนคนเดินซีปูเจี่ย พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย – เมืองฉางซา – ช้อปปิ้งเอาท์เลทส์

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

พฤศจิกายน-ธันวาคม 2566

ราคาเริ่ม 19,999.-

Highlights

เมืองฉางซา จางเจียเจี้ย • ศูนย์สุขภาพแอนไอออน • แกรนด์แคนยอนจางเจียเจี้ย • สะพานแก้ว • ถนนคนเดินซีปู้เจีย ร้านบัวหิมะ (บริการนวดฝ่าเท้า) พิพิธภัณ์ภาพวาดหินกรวดทราย • ศูนย์วัฒนธรรมชา • เขาเทียนเหมินซาน (รวมกระเช้า) • ทางเดินกระจก • ถ้ำประตูสวรรค์ โรงงานหยก • เมืองฉางซา • ถนนคนเดินหวงซิงลู่

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567

19,990-

Highlights

เมืองอู่หลง – อุทยานเขานางฟ้า – ระเบียงแก้วอู่หลง – อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า สะพานสวรรค์ – ลิฟท์แก้ว ผาหินแกะสลักพระต้าจู๋ – ตลาดหงหยาต้ง – ถนนคนเดินเจี่ยฟางเป่ย มหาศาลาประชาคม – รถไฟวิ่งทะลุตึก – สนามบินฉงชิ่งเจียงเป่ย์

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

พฤศจิกายน 2566-มกราคม 2567

ราคาเริ่ม 21,900-

Highlights

ไม่เสียเวลานั่งรถทางไกล ฉางซา – จางเจียเจี้ย ไป/กลับใช้เวลา 2 วัน -ประหยัดได้ทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย -เที่ยวสบายไม่เร่งรีบ ไม่เป็นชะโงกทัวร์ -ไปครั้งเดียวเที่ยวได้ครบทุกไฮไลท์ -บินกลางวัน ไม่ต้องอดนอนเหมือนเที่ยวบินกลางคืน

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

ตุลาคม-ธันวาคม 2566

ราคาเริ่ม 12,888-

Highlights

ชเทียนเหมินซาน "ประตูสวรรค์" 1 ใน 4 ภูเขาที่สวยงามที่สุดของจีน ท้าความเสียว.. แกรนด์แคนยอนสะพานกระจกใสที่สูงที่สุดในโลก! สวมแว่นตาVR4D สัมผัสบรรยากาศ 360 องศา ชมพิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย หน้าผาระเบียงแก้ว ถนนคนเดินซีปู้เจีย ช้อปปิ้งเมืองฉางซา ถนนคนเดินหวงซิงลู่

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

พฤศจิกายน 2566-มกราคม 2567

ราคาเริ่ม 22,999.-

Highlights

เมืองอู่หลง • อุทยานเขานางฟ้า • ลานสกี • อุทยานหลุมฟ้า • สะพานสวรรค์• ระเบียงแก้ว • ทุ่งหญ้าพิ้งค์มู่ลี่ห์• เมืองกุยหยวน • ร้านอาหารริมผา เมืองฉงชิ่ง • เมืองโบราณฉือชี่โข่ว • วัดฮงเอ็น • ถนนคนเดินเจี๋ยฟ่างเปย • หงหยาต้ง ฉงชิ่ง • จัตุรัสมหาศาลาประชาคม • รถไฟฟ้าทะลุตึก •

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

พฤศจิกายน-ธันวาตม 2566

ราคาเริ่ม 15,888-

Highlights

เมืองฉงชิ่ง เมืองอู่หลง - ระเบียงแก้วอู่หลง - อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า สะพานสวรรค์ - ลิฟท์แก้ว - อุทยานเขานางฟ้า ผาหินแกะสลักพระต้าจู๋ - ตลาดหงหยาต้ง - ถนนคนเดินเจี่ยฟางเป่ย มหาศาลาประชาคม - รถไฟวิ่งทะลุตึก

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

พฤศจิกายน 2566-มกราคม 2567

ราคาเริ่ม 19,990-

Highlights

เมืองฉงชิ่ง เมืองอู่หลง – อุทยานเขานางฟ้า – ระเบียงแก้วอู่หลง – อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า สะพานสวรรค์ – ลิฟท์แก้ว ผาหินแกะสลักพระต้าจู๋ – ตลาดหงหยาต้ง – ถนนคนเดินเจี่ยฟางเป่ย มหาศาลาประชาคม – รถไฟวิ่งทะลุตึก – สนามบินฉงชิ่งเจียงเป่ย์ – สนามบินดอนเมือง

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

พฤศจิกายน 2566-มกราคม 2567

ราคาเริ่ม 21,990-

Highlights

เมืองอู่หลง – อุทยานเขานางฟ้า – ระเบียงแก้วอู่หลง – อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า สะพานสวรรค์ – ลิฟท์แก้ว ผาหินแกะสลักพระต้าจู๋ – เมืองเล่อซาน – จากกงเฉียว สตรีท ล่องเรือชมพระพุทธรูปเล่อซาน – อุทยานภูเขาหิมะวาหวู่ – นั่งกระเช้าไฟฟ้าภูเขาวาวู่ ถนนคนเดินชุนซีลู่ – แพนด้ายักษ์ – เมืองฉงชิ่ง – มหาศาลาประชาคม

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

Company Details

บริษัท เลิฟลี่ฮอลิเดย์ทัวร์ จำกัด
นนท์ณิชา บางใหญ่ 2 (Nonnicha Bangyai 2) 79/128 หมู่12 ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140 11140 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/09882 phone:02 102 3148

Lovely Holiday tour Co.,Ltd
Nonnicha Bangyai2 79/128 Moo 12 District Bang Mae Nang Bang Yai District, Nonthaburi Province 11140 license no.11/09882

phone:02 102 3148
089-242-2182 คุณดาด้า LineID: 0892422183
090-991-5195 คุณนก Line ID:noksmile1148
:095-950-1754 คุณอุ๊ Line ID:0959501754
063-951-2789 คุณโอ๊ต LineID:rkalavit3899
095-913-8744 คุณเจ Line ID:095-913-8744
0886978249 คุณแอร์ Line ID:Diamond.NJ4289
iloveholidays97@gmail.com
http://www.lovelyholidaystour.com/

CONTACT INFO

Like us on Facebook

บริษัท เลิฟลี่ ฮอลิเดย์ ทัวร์ จำกัด
LOVELY HOLIDAY TOUR CO.,LTD.
ใบอนุญาตเลขที่ 11/09882

บริษัท เลิฟลี่ ฮอลิเดย์ ทัวร์ จำกัด LOVELY HOLIDAY TOUR CO.,LTD.ใบอนุญาตเลขที่ 11/09882

☎:02 102 3148 ☎:089-242-2182 คุณดาด้า Line ID:0892422183 ☎:090-991-5195 คุณนก Line ID:noksmile1148 ☎:Tel 0886978249 คุณแอร์ Line ID:Diamond.NJ4289 ☎:095-950-1754 คุณอุ๊ Line ID:0959501754 ☎:062-452-1545 คุณโอ๊ต Line ID:rkalavit3899 ☎:095-913-8744 คุณเจ Line ID:095-913-8744 |Designed by Dada Lovely Holiday Tour