• Lovely Holiday Tour and I Love Holiday

  • Lovely Holiday Tour and I Love Holiday

  • Lovely Holiday Tour and I Love Holiday

  • Lovely Holiday Tour and I Love Holiday

  • Lovely Holiday Tour and I Love Holiday

โปรแกรมทัวร์ตุรกี

ทัวร์ตุรเคียให้ท่านได้สัมผัสและ เที่ยวตุรเคียได้หลากหลายรูปแบบ กับดินแดนอัศจรรย์ที่เป็นจุดบรรจบระหว่าง 2 คาบสมุทรและ 2 ทวีป ยุโรป และ เอเชีย ทำให้ตุรกีมีความหลากหลายทั้งทางด้านสถานที่ท่องเที่ยว ประวัติศาสตร์ และ วัฒนธรรม อันยาวนาน เลือกท่องเที่ยวตุรกีไม่ว่าจะเป็น ช่วงเทศกาลปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันหยุดสำคัญ ทัวร์ตุรเคียในความต้องการเฉพาะเจาะจงตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป หรือการเดินทางแบบหมู่คณะ กรุ๊ปทัวร์ กรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยว ดูงาน สัมนา หรือ ประชุม ที่ประเทศตุรเคียในราคาและบริการคุณภาพ

พฤศจิกายน 2566-มกราคม 2567

ราคาเริ่ม 35,990.-

Highlights

วิหารเซนต์โซเฟีย – พระราชวังโทพคาปึ – สุเหร่าสีน้ำเงิน – ฮิปโปโดรม – เมืองชานัคคาเล ม้าไม้จำลองเมืองทรอยริมทะเล – โรงงานผลิตเครื่องหนัง – เมืองปามุคคาเล – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส เมืองคัปปาโดเกีย เมืองเกอเรเม หุบเขาแห่งรัก – หุบเขาเกอเรเม เมืองอังการา – สุสานมุสตาฟา เคมาล อตาเติร์ก

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

พฤศจิกายน 2566

ราคาเริ่ม 33,990.-

Highlights

ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส – ย่าน BALAT – ตลาดสไปซ์ – BLUE MOSQUE – ฮิปโปโดรม – วิหารฮาเจีย โซเฟีย เมืองเอซีบัต นั่งเรือข้ามฟากช่องแคบคาร์คาเนลส์ – เมืองชานัคคาเล่ – ม้าไม้จำลองเมืองทรอย HOLLY WOOD – ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม – อะโครโปลิส – เมืองคูซาดาซี – เมืองโบราณเอฟฟิซุส – บ้านพระแม่มารี

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

ตุลาคม-ธันวาคม 2566

ราคาเริ่ม 32,990.-

Highlights

วิหารฮาเจีย โซเฟีย – BLUE MOSQUE – ฮิปโปโดรม – พระราชวังทอปกาปี – เมืองชานัคคาเล่ – ม้าไม้เมืองทรอย HOLLYWOOD ม้าไม้เมืองทรอย HOLLYWOOD – ปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส โรงงานสิ่งทอ – เมืองคอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา – คัปปาโดเกีย นครใต้ดิน – หุบเขานกพิราบ – หุบเขาอุซิซาร์ (B/L/D)

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

ตุลาคม-ธันวาคม 2566

ราคาเริ่ม 32,990.-

Highlights

วิหารฮาเจีย โซเฟีย – BLUE MOSQUE – ฮิปโปโดรม – พระราชวังทอปกาปี – เมืองชานัคคาเล่ – ม้าไม้เมืองทรอย HOLLYWOOD ม้าไม้เมืองทรอย HOLLYWOOD – ปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส โรงงานสิ่งทอ – เมืองคอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา – คัปปาโดเกีย นครใต้ดิน – หุบเขานกพิราบ – หุบเขาอุซิซาร์ (B/L/D)

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

ธันวาคม 2566-มกราคม 2567

ราคาเริ่ม 38,988-

Highlights

ปราสาทปุยฝ้าย เมืองโบราณเอฟฟิซุส-วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ-โบสถ์นักบุญเซนต์ จอห์น เมืองเพอกามัม – เมืองหมู่บ้านกรีซโบราณ ติดทะเลไอวาลิค –ชานัคคาเล่-ม้าไม้จำลองกรุงทรอย HOLLYWOOD TROY WOODEN HORSE สุเหร่าสีน้ำเงิน-จัตุรัสสุลต่านอะห์เมตหรือฮิปโปโดรม-สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - คาเฟ่รากา เมเดรเซ

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

ตุลาคม 2566

ราคาเริ่ม 29,999-

Highlights

ชมม้าไม้จำลอง - เมืองปามุคคาเล่ - เมืองโบราณเฮียราโพลิส - ปราสาทปุยฝ้าย เมืองปามุคคาเล่ - เมืองคอนย่า - คาราวานซาราย - พิพิธภัณฑ์เมฟลานา - เมืองคัปปาโดเกีย นครใต้ดินซาดัค - หุบเขาอุชิซาร์ จุดชมวิวเกอเรเม่ เมืองคัปปาโดเกีย - กรุงอังการา - ทะเลสาบเกลือ เมืองโบลู

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

พฤศจิกายน 2566

ราคาเริ่ม 27,999-

Highlights

ชมสุเหร่าเซนต์โซเฟีย ชมปราสาทปุยฝ้าย น้ำตกหินปูนสีขาว เมืองอังการา - ทะเลสาบเกลือ - เมืองคัปปาโดเกีย - นครใต้ดินซาดัค - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ - หุบเขานกพิราบ - หุบเขาพาซาแบค เมืองปามุคคาเล่ - เมืองเฮียราโพลิส - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองคูซาดาซี

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

ตุลาคม-ธันวาคม 2566

ราคาเริ่ม 32,990.-

Highlights

เมืองอิสตันบูล – วิหารฮาเจีย โซเฟีย – BLUE MOSQUE – ฮิปโปโดรม – พระราชวังทอปกาปี – เมืองชานัคคาเล่ – ม้าไม้เมืองทรอย HOLLYWOOD – อุทยานแห่งชาติทรอย ม้าไม้เมืองทรอย HOLLYWOOD – ปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส โรงงานสิ่งทอ – เมืองคอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา – คัปปาโดเกีย – โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

พฤศจิกายน 2566-มกราคม 2567

ราคาเริ่ม 36,988-

Highlights

กรุงอังการ่า -ทะเลสาบเกลือ (Salt Lake) - เมืองคัปปาโดเกีย หุบเขาเกอเรเม่-หุบเขาอุซิซาร์ (Uchisar Valley) สุเหร่าสีน้ำเงิน-จัตุรัสสุลต่านอะห์เมตหรือฮิปโปโดรม-สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - คาเฟ่รากา เมเดรเซ ย่าน FENER & BALAT- จตุรัสทักซิมสแควร์ (Taksim Square)

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

พฤศจิกายน 2566-มกราคม 2567

ราคาเริ่ม 49,990-

Highlights

เซนต์โซเฟีย – พระราชวังโทพคาปึ – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส นั่งเคเบิ้ลคาร์สู่ลานสกีรีสอร์ท – ลานสกีรีสอร์ท เมืองคูซาดาซึ เมืองเอฟฟิซุส – หอสมุดเซลซุส –เมืองปามุคคาเล – ปราสาทปุยฝ้าย เมืองคัปปาโดเกีย – ชมโชว์ระบำ Belly Dance

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

Company Details

บริษัท เลิฟลี่ฮอลิเดย์ทัวร์ จำกัด
นนท์ณิชา บางใหญ่ 2 (Nonnicha Bangyai 2) 79/128 หมู่12 ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140 11140 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/09882 phone:02 102 3148

Lovely Holiday tour Co.,Ltd
Nonnicha Bangyai2 79/128 Moo 12 District Bang Mae Nang Bang Yai District, Nonthaburi Province 11140 license no.11/09882

phone:02 102 3148
089-242-2182 คุณดาด้า LineID: 0892422183
090-991-5195 คุณนก Line ID:noksmile1148
:095-950-1754 คุณอุ๊ Line ID:0959501754
063-951-2789 คุณโอ๊ต LineID:rkalavit3899
095-913-8744 คุณเจ Line ID:095-913-8744
0886978249 คุณแอร์ Line ID:Diamond.NJ4289
iloveholidays97@gmail.com
http://www.lovelyholidaystour.com/

CONTACT INFO

Like us on Facebook

บริษัท เลิฟลี่ ฮอลิเดย์ ทัวร์ จำกัด
LOVELY HOLIDAY TOUR CO.,LTD.
ใบอนุญาตเลขที่ 11/09882

บริษัท เลิฟลี่ ฮอลิเดย์ ทัวร์ จำกัด LOVELY HOLIDAY TOUR CO.,LTD.ใบอนุญาตเลขที่ 11/09882

☎:02 102 3148 ☎:089-242-2182 คุณดาด้า Line ID:0892422183 ☎:090-991-5195 คุณนก Line ID:noksmile1148 ☎:Tel 0886978249 คุณแอร์ Line ID:Diamond.NJ4289 ☎:095-950-1754 คุณอุ๊ Line ID:0959501754 ☎:062-452-1545 คุณโอ๊ต Line ID:rkalavit3899 ☎:095-913-8744 คุณเจ Line ID:095-913-8744 |Designed by Dada Lovely Holiday Tour