• Lovely Holiday Tour and I Love Holiday

  • Lovely Holiday Tour and I Love Holiday

  • Lovely Holiday Tour and I Love Holiday

  • Lovely Holiday Tour and I Love Holiday

  • Lovely Holiday Tour and I Love Holiday

โปรแกรมทัวร์ยอดนิยม

โปรแกรมที่ช่วงนี้ลูกค้ามาเที่ยวและนิยมเดินทางมากที่สุด

พฤศจิกายน 2566- มีนาคม 2567

ราคาเริ่ม 26,999-

Highlights

เมืองต้าหลี่ • เมืองโบราณต้าหลี่• วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย • ผ่านชมเจดีย์สามองค์ • แชงกรีล่า • โค้งแรกแม่น้าแยงซีเกียง เมืองเก่าจงเตี้ยน วัดลามะซงจ้าหลิน ช่องแคบเสือกระโจน เมืองลี่เจียง สระมังกรดำ อุทยานมังกรหยก • น่ังกระเช้าขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก • โชว์ความประทับใจลี่เจี่ยง (โชว์จาง อี้โหม่ว) • ทะลสาบไป๋สุยเหอ • อุทยานน้าหยก

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

พฤศจิกายน 2566-มกราคม 2567

ราคาเริ่ม 35,990.-

Highlights

วิหารเซนต์โซเฟีย – พระราชวังโทพคาปึ – สุเหร่าสีน้ำเงิน – ฮิปโปโดรม – เมืองชานัคคาเล ม้าไม้จำลองเมืองทรอยริมทะเล – โรงงานผลิตเครื่องหนัง – เมืองปามุคคาเล – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส เมืองคัปปาโดเกีย เมืองเกอเรเม หุบเขาแห่งรัก – หุบเขาเกอเรเม เมืองอังการา – สุสานมุสตาฟา เคมาล อตาเติร์ก

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

มกราคม -มีนาคม 2567

ราคาเริ่ม 47,990-

Highlights

วัดกันดันเทชีชินเล็น – ชมจัตุรัสซัคบาทาร์ – อนุสาวรีย์สามข่าน – พิพิธภัณฑ์พระราชวังฤดูหนาว – อิสระซ้อปปิ้งตลาดท้องถิ่น อุทยานแห่งชาติกอร์ไกเทเรลจ์ – ขี่ม้าทากิ – สุนัขลากเลื่อน (พักเกอร์ 1 คืน) อนุสาวรีย์เจงกิสข่าน – อนุสรณ์สถานแห่งการต่อสู้ไซซาน – สกีรีสอร์ท

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

พฤศจิกายน 2566-มีนาคม 2567

ราคาเริ่ม 25,999-

Highlights

เทียนเหมินซาน "ประตูสวรรค์" 1 ใน 4 ภูเขาที่สวยงามที่สุดของจีนท้าความเสียว.. แกรนด์แคนยอนสะพานกระจกใสที่สูงที่สุดในโลก! สวมแว่นตาVR4D สัมผัสบรรยากาศ 360 องศา ชมพิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย หน้าผาระเบียงแก้ว ถนนคนเดินซีปู้เจียช้อปปิ้งเมืองฉางซา

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

พฤศจิกายน 2566-มีนาคม 2567

ราคาเริ่ม 9,999.-

Highlights

ดานัง เวียดนาม • วัดลินห์อึ๋ง • ร้านเยื่อไผ่• Café Son Tra Marina สะพานมังกร • ร้านหินอ่อน • หมู่บ้านก๊ัมทาน • เมืองโบราณฮอยอัน ร้านหยก อัญมณี• บาน่าฮิลล์ เต็มวัน • น่ังกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่บาน่าฮิลล์• สะพานมือสีทอง สวนสนุกแฟนตาซี • หมู่บา้นฝร่งัเศส CHARMING SHOW

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

พฤศจิกายน 2566-มีนาคม 2567

ราคาเริ่ม 24,999.-

Highlights

• เมืองพุทธคยา อินเดีย • หมู่บ้านนางสุชาดา • แม่น้ำเนรัญชรา • วัดมหาโพธิ์ ราชคฤห์ • วัดเวฬุวันวรวิหาร • เขาคิชฌกูฎ • ที่คุมขังพระเจ้าพิมพิสาร มหาวิทยาลัยนาลันทา • พุทธคยา พาราณสี • สารนาถ • พิพิธภัณฑ์สารนาถ • ล่องเรือแม่น้ำคงคา • ชมพิธีคงคาอารตี

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

พฤศจิกายน 2566

ราคาเริ่ม 23,999-

Highlights

ชมทะเลสาบเต๋อซี• เมืองโบราณซงพาน • เขตอุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว น่ังกระเช้าหวงหลง • อุทยานแห่งชาติหวงหลง • เมืองเม่าเสี้ยน เมืองเฉินตู• ศูนย์สมุนไพร บัวหิมะ • วัดเหวินซู• ถนนโบราณจินหลี่ • ถนนคนเดินซุนซีลู่•

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

ธันวาคม 2566-มีนาคม 2567

ราคาเริ่ม 19,999.-

Highlights

หาดจิมบาลัน-พิเศษ!!เมนูอาหารซีฟู้ดส์ น้ำตกเทเกนุงกัน-นาข้าวขั้นบันได-หมู่บ้านคินตามณี-วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์-ตลาดปราบเซียน เกาะนูซา เปนิดา–เกาะไดโนเสาร์–หน้าผา PALUANG CLIFF–ชายหาดDIAMOND BEACH-บ้านต้นไม้-บาหลี วัดทานาล็อต

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

ตุลาคม 2566-เมษายน 2567

ราคาเริ่ม 17,999.-

Highlights

พระราชวังสายลม • นั่งรถจีปขึ้นแอมเบอร์ ฟอร์ท • พระราชวังกลางน้ำ • CITY PALACE ทัช มาฮาล • อัครา ฟอร์ท • แชนด์ เบารี วัดพระพิฆเนศ (GANESH TEMPLE) เป็นสถานที่ยอดนิยมที่ชาวต่างชาติและชาวอินเดียเดินทางมาเคารพสักการะ

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

พฤศจิกายน 2566-มกราคม 2567

ราคาเริ่ม 28,990.-

Highlights

เมืองซีอาน - วัดลามะกว่างเหริน - เจ้าแม่กวนอิมพันกร รถไฟความเร็วสูง - วัดเส้าหลิน - ชมการแสดงกังฟู - ป่าเจดีย์ - เมืองโบราณลั่วอี้ เมืองลั่วหยาง - ถ้ำหลงเหมิน - เมืองหัวซาน พิพิธภัณฑ์สุสานกองทัพทหารดินเผาจิ๋นซีฮ่องเต้ - เจดีย์ห่านป่าใหญ่ พิพิธภัณฑ์ซีอาน - เจดีย์ห่านป่าเล็ก

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

ธันวาคม 2566-เมษายน 2567

ราคาเริ่ม 14,999.

Highlights

พระราชวังเก่า วัดเชียงทอง ถ้ำติ่ง • น้ำตกตาดกวางสี น้ำตกแก้วมงคล วัดวิชุน วัดเชียงทอง น้ำตกตาดกวางสี นั่งรถไฟความเร็วสูง ล่องเรือดูแม่น้ำซอง บลูลากูน ใส่บาตรข้าวเหนียว • วัดแสน • บ้านผานม • นั่งรถไฟความเร็วสูงลาว-จีนไปวังเวียง • ถ้ำนางฟ้า • บลูลากูน • ล่องเรือชมแม่น้ำซอง

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

ธันวาคม 2566 -มีนาคม 2567

ราคาเริ่ม 17,888-

Highlights

เมืองโพฮัง – ตลาดชองฮา – ร้านกาแฟโอยุน – รูปปั้นปลาหมึก –สะพานชมวิวอิการิ LF Square - พิพิธภัณฑ์ตุ๊กตาหมียอซู - Yeosu Art land – จัตุรัสอีซุนชิน รถไฟจิ๋วสกายแคปซูล Local Super Market – หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน - ตลาดนัมโพดง

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

Company Details

บริษัท เลิฟลี่ฮอลิเดย์ทัวร์ จำกัด
นนท์ณิชา บางใหญ่ 2 (Nonnicha Bangyai 2) 79/128 หมู่12 ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140 11140 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/09882 phone:02 102 3148

Lovely Holiday tour Co.,Ltd
Nonnicha Bangyai2 79/128 Moo 12 District Bang Mae Nang Bang Yai District, Nonthaburi Province 11140 license no.11/09882

phone:02 102 3148
089-242-2182 คุณดาด้า LineID: 0892422183
090-991-5195 คุณนก Line ID:noksmile1148
:095-950-1754 คุณอุ๊ Line ID:0959501754
063-951-2789 คุณโอ๊ต LineID:rkalavit3899
095-913-8744 คุณเจ Line ID:095-913-8744
0886978249 คุณแอร์ Line ID:Diamond.NJ4289
iloveholidays97@gmail.com
http://www.lovelyholidaystour.com/

CONTACT INFO

Like us on Facebook

บริษัท เลิฟลี่ ฮอลิเดย์ ทัวร์ จำกัด
LOVELY HOLIDAY TOUR CO.,LTD.
ใบอนุญาตเลขที่ 11/09882

บริษัท เลิฟลี่ ฮอลิเดย์ ทัวร์ จำกัด LOVELY HOLIDAY TOUR CO.,LTD.ใบอนุญาตเลขที่ 11/09882

☎:02 102 3148 ☎:089-242-2182 คุณดาด้า Line ID:0892422183 ☎:090-991-5195 คุณนก Line ID:noksmile1148 ☎:Tel 0886978249 คุณแอร์ Line ID:Diamond.NJ4289 ☎:095-950-1754 คุณอุ๊ Line ID:0959501754 ☎:062-452-1545 คุณโอ๊ต Line ID:rkalavit3899 ☎:095-913-8744 คุณเจ Line ID:095-913-8744 |Designed by Dada Lovely Holiday Tour

เลิฟลี่ ฮอลิเดย์ทัวร์ LOVLY HOLIDAY TOUR รวมทัวร์ อัพเดทใหม่ทุกวัน โปรโมชั่นทัวร์ใหม่ล่าสุด/ 2566 ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ไทย ทัวร์ไหว้พระ 2566 lovelyholidaystour เลิฟลี่ฮอลิเดย์ทัวร์ จำกัด ทัวร์ต่างประเทศ Update โปรโมชั่นและที่นั่งทุกวัน ราคาพิเศษ 2566 / 2023 ทัวร์ญี่ปุ่น
  • Lovely Holiday Tour and I Love Holiday

  • Lovely Holiday Tour and I Love Holiday

  • Lovely Holiday Tour and I Love Holiday

  • Lovely Holiday Tour and I Love Holiday

  • Lovely Holiday Tour and I Love Holiday

โปรแกรมทัวร์ยอดนิยม

โปรแกรมที่ช่วงนี้ลูกค้ามาเที่ยวและนิยมเดินทางมากที่สุด

พฤศจิกายน 2566- มีนาคม 2567

ราคาเริ่ม 26,999-

Highlights

เมืองต้าหลี่ • เมืองโบราณต้าหลี่• วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย • ผ่านชมเจดีย์สามองค์ • แชงกรีล่า • โค้งแรกแม่น้าแยงซีเกียง เมืองเก่าจงเตี้ยน วัดลามะซงจ้าหลิน ช่องแคบเสือกระโจน เมืองลี่เจียง สระมังกรดำ อุทยานมังกรหยก • น่ังกระเช้าขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก • โชว์ความประทับใจลี่เจี่ยง (โชว์จาง อี้โหม่ว) • ทะลสาบไป๋สุยเหอ • อุทยานน้าหยก

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

พฤศจิกายน 2566-มกราคม 2567

ราคาเริ่ม 35,990.-

Highlights

วิหารเซนต์โซเฟีย – พระราชวังโทพคาปึ – สุเหร่าสีน้ำเงิน – ฮิปโปโดรม – เมืองชานัคคาเล ม้าไม้จำลองเมืองทรอยริมทะเล – โรงงานผลิตเครื่องหนัง – เมืองปามุคคาเล – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส เมืองคัปปาโดเกีย เมืองเกอเรเม หุบเขาแห่งรัก – หุบเขาเกอเรเม เมืองอังการา – สุสานมุสตาฟา เคมาล อตาเติร์ก

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

มกราคม -มีนาคม 2567

ราคาเริ่ม 47,990-

Highlights

วัดกันดันเทชีชินเล็น – ชมจัตุรัสซัคบาทาร์ – อนุสาวรีย์สามข่าน – พิพิธภัณฑ์พระราชวังฤดูหนาว – อิสระซ้อปปิ้งตลาดท้องถิ่น อุทยานแห่งชาติกอร์ไกเทเรลจ์ – ขี่ม้าทากิ – สุนัขลากเลื่อน (พักเกอร์ 1 คืน) อนุสาวรีย์เจงกิสข่าน – อนุสรณ์สถานแห่งการต่อสู้ไซซาน – สกีรีสอร์ท

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

พฤศจิกายน 2566-มีนาคม 2567

ราคาเริ่ม 25,999-

Highlights

เทียนเหมินซาน "ประตูสวรรค์" 1 ใน 4 ภูเขาที่สวยงามที่สุดของจีนท้าความเสียว.. แกรนด์แคนยอนสะพานกระจกใสที่สูงที่สุดในโลก! สวมแว่นตาVR4D สัมผัสบรรยากาศ 360 องศา ชมพิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย หน้าผาระเบียงแก้ว ถนนคนเดินซีปู้เจียช้อปปิ้งเมืองฉางซา

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

พฤศจิกายน 2566-มีนาคม 2567

ราคาเริ่ม 9,999.-

Highlights

ดานัง เวียดนาม • วัดลินห์อึ๋ง • ร้านเยื่อไผ่• Café Son Tra Marina สะพานมังกร • ร้านหินอ่อน • หมู่บ้านก๊ัมทาน • เมืองโบราณฮอยอัน ร้านหยก อัญมณี• บาน่าฮิลล์ เต็มวัน • น่ังกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่บาน่าฮิลล์• สะพานมือสีทอง สวนสนุกแฟนตาซี • หมู่บา้นฝร่งัเศส CHARMING SHOW

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

พฤศจิกายน 2566-มีนาคม 2567

ราคาเริ่ม 24,999.-

Highlights

• เมืองพุทธคยา อินเดีย • หมู่บ้านนางสุชาดา • แม่น้ำเนรัญชรา • วัดมหาโพธิ์ ราชคฤห์ • วัดเวฬุวันวรวิหาร • เขาคิชฌกูฎ • ที่คุมขังพระเจ้าพิมพิสาร มหาวิทยาลัยนาลันทา • พุทธคยา พาราณสี • สารนาถ • พิพิธภัณฑ์สารนาถ • ล่องเรือแม่น้ำคงคา • ชมพิธีคงคาอารตี

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

พฤศจิกายน 2566

ราคาเริ่ม 23,999-

Highlights

ชมทะเลสาบเต๋อซี• เมืองโบราณซงพาน • เขตอุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว น่ังกระเช้าหวงหลง • อุทยานแห่งชาติหวงหลง • เมืองเม่าเสี้ยน เมืองเฉินตู• ศูนย์สมุนไพร บัวหิมะ • วัดเหวินซู• ถนนโบราณจินหลี่ • ถนนคนเดินซุนซีลู่•

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

ธันวาคม 2566-มีนาคม 2567

ราคาเริ่ม 19,999.-

Highlights

หาดจิมบาลัน-พิเศษ!!เมนูอาหารซีฟู้ดส์ น้ำตกเทเกนุงกัน-นาข้าวขั้นบันได-หมู่บ้านคินตามณี-วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์-ตลาดปราบเซียน เกาะนูซา เปนิดา–เกาะไดโนเสาร์–หน้าผา PALUANG CLIFF–ชายหาดDIAMOND BEACH-บ้านต้นไม้-บาหลี วัดทานาล็อต

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

ตุลาคม 2566-เมษายน 2567

ราคาเริ่ม 17,999.-

Highlights

พระราชวังสายลม • นั่งรถจีปขึ้นแอมเบอร์ ฟอร์ท • พระราชวังกลางน้ำ • CITY PALACE ทัช มาฮาล • อัครา ฟอร์ท • แชนด์ เบารี วัดพระพิฆเนศ (GANESH TEMPLE) เป็นสถานที่ยอดนิยมที่ชาวต่างชาติและชาวอินเดียเดินทางมาเคารพสักการะ

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

พฤศจิกายน 2566-มกราคม 2567

ราคาเริ่ม 28,990.-

Highlights

เมืองซีอาน - วัดลามะกว่างเหริน - เจ้าแม่กวนอิมพันกร รถไฟความเร็วสูง - วัดเส้าหลิน - ชมการแสดงกังฟู - ป่าเจดีย์ - เมืองโบราณลั่วอี้ เมืองลั่วหยาง - ถ้ำหลงเหมิน - เมืองหัวซาน พิพิธภัณฑ์สุสานกองทัพทหารดินเผาจิ๋นซีฮ่องเต้ - เจดีย์ห่านป่าใหญ่ พิพิธภัณฑ์ซีอาน - เจดีย์ห่านป่าเล็ก

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

ธันวาคม 2566-เมษายน 2567

ราคาเริ่ม 14,999.

Highlights

พระราชวังเก่า วัดเชียงทอง ถ้ำติ่ง • น้ำตกตาดกวางสี น้ำตกแก้วมงคล วัดวิชุน วัดเชียงทอง น้ำตกตาดกวางสี นั่งรถไฟความเร็วสูง ล่องเรือดูแม่น้ำซอง บลูลากูน ใส่บาตรข้าวเหนียว • วัดแสน • บ้านผานม • นั่งรถไฟความเร็วสูงลาว-จีนไปวังเวียง • ถ้ำนางฟ้า • บลูลากูน • ล่องเรือชมแม่น้ำซอง

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

ธันวาคม 2566 -มีนาคม 2567

ราคาเริ่ม 17,888-

Highlights

เมืองโพฮัง – ตลาดชองฮา – ร้านกาแฟโอยุน – รูปปั้นปลาหมึก –สะพานชมวิวอิการิ LF Square - พิพิธภัณฑ์ตุ๊กตาหมียอซู - Yeosu Art land – จัตุรัสอีซุนชิน รถไฟจิ๋วสกายแคปซูล Local Super Market – หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน - ตลาดนัมโพดง

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

Company Details

บริษัท เลิฟลี่ฮอลิเดย์ทัวร์ จำกัด
นนท์ณิชา บางใหญ่ 2 (Nonnicha Bangyai 2) 79/128 หมู่12 ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140 11140 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/09882 phone:02 102 3148

Lovely Holiday tour Co.,Ltd
Nonnicha Bangyai2 79/128 Moo 12 District Bang Mae Nang Bang Yai District, Nonthaburi Province 11140 license no.11/09882

phone:02 102 3148
089-242-2182 คุณดาด้า LineID: 0892422183
090-991-5195 คุณนก Line ID:noksmile1148
:095-950-1754 คุณอุ๊ Line ID:0959501754
063-951-2789 คุณโอ๊ต LineID:rkalavit3899
095-913-8744 คุณเจ Line ID:095-913-8744
0886978249 คุณแอร์ Line ID:Diamond.NJ4289
iloveholidays97@gmail.com
http://www.lovelyholidaystour.com/

CONTACT INFO

Like us on Facebook

บริษัท เลิฟลี่ ฮอลิเดย์ ทัวร์ จำกัด
LOVELY HOLIDAY TOUR CO.,LTD.
ใบอนุญาตเลขที่ 11/09882

บริษัท เลิฟลี่ ฮอลิเดย์ ทัวร์ จำกัด LOVELY HOLIDAY TOUR CO.,LTD.ใบอนุญาตเลขที่ 11/09882

☎:02 102 3148 ☎:089-242-2182 คุณดาด้า Line ID:0892422183 ☎:090-991-5195 คุณนก Line ID:noksmile1148 ☎:Tel 0886978249 คุณแอร์ Line ID:Diamond.NJ4289 ☎:095-950-1754 คุณอุ๊ Line ID:0959501754 ☎:062-452-1545 คุณโอ๊ต Line ID:rkalavit3899 ☎:095-913-8744 คุณเจ Line ID:095-913-8744 |Designed by Dada Lovely Holiday Tour